I mørket opstår den kristne fortælling

"Jeg har været meget opmærksom på at male Store Magleby Kirkes nye altertavle af Den sidste nadver ind i en kontekst, der er min egen og den aktuelle kristendoms," siger kunstneren Thomas Kluge om sit nye værk. Foto: Søren Staal.

SE BILLEDER Billedkunstner Thomas Kluge har tidligere portrætteret kongefamilien, men nu har han skabt en utraditionel fortolkning af Den sidste nadver. På Store Magleby Kirkes nye altertavle drager han med fotografisk nøjagtighed kirkegængerne ind i et mørke, der åbner for den kristne fortælling

Hvorfor er altertavlen så mørk? Hvorfor ikke male et lysere billede?Spørgsmålet om maleriets mørke baggrund var en af de få skeptiske bemærkninger, billedkunstner Thomas Kluge fik under udformningen af en ny altertavle til Store Magleby Kirke i Dragør.

Og ifølge Andreas Wille, præst i den hollandskinspirerede barokkirke, tav alle skeptiske røster ved afsløringen af Thomas Kluges færdige maleri i sidste uge.

Det forstår man. For da vi bevæger os op ad midtergangen denne solrige februar-eftermiddag, troner den fotografisk korrekte og samtidig mangetydige og helt utraditionelle gengivelse af Jesu sidste måltid imponerende i altertavlens nygotiske, mørke træramme.

Men interessant nok både favner og angriber maleriet selv spørgsmålet om det dominerende mørke i titlen: Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke efter evangelisten Johannes. Og mens vi betragter altertavlen fra skibets midtergang, vender Thomas Kluge selv tilbage til spørgsmålet om mørket i maleriet:

Hvorfor valgte jeg at male så mørk en altertavle? Fordi det er i mørket, at historierne opstår. Og muligheden for, at ikke bare jeg, men også maleriets beskuer, i dette tilfælde kirkegængeren, kan fortælle dem, siger Thomas Kluge.

Den sidste nadver og Store Magleby Kirke

Han har lagt vægt på at binde historien om den sidste nadver sammen med kirkens egen historie. I 1600-tallet kom flokke af hollændere til Amager for at dyrke kartofler, og Store Magleby Kirke var oprindeligt benyttet af en hollandsk menighed. Alligevel ser vi ingen kartofler på maleriet, men på den højre yderdel af den trefløjede altertavle ses derimod fisk, der ud over en stærk kristen betydning også peger på områdets store sildefangster:

Det er klart, at både kirkens rum og menighedens miljø og historie både har inspireret, udfordret og givet maleriet muligheder. Det er jo ikke et stykke kunst, der skal sidde på en væg. Det er brugskunst, understreger Thomas Kluge:

Maleriet er en altertavle, der spiller en rolle i kirken. Trærammen om altertavlen er unik, og dens højde betød, at jeg forsøgte at udligne balancen ved at placere billedets figurer langs en horisontal linje. Men buketten i midten peger opad ligesom selve rammen.

Han peger på roserne, der udgør et tyngdepunkt i tavlens midterdel. Der er ingen menneskelige figurer på maleriet. Motiverne fra et liggende får på den yderste venstre tavle hen over Gral, vinglas og blod på midterdelen til fisk og brød på den yderste højre tavle træder tydeligt frem på den mørke baggrund.

Thomas Kluges fotografiske stil er tidligere blevet sammenlignet med Rembrandts. Men tavlen synes også at udstråle en stærk symbolsk værdi: Føromtalte roser er en buket på 13, én for Jesus, der strækker sig mod himlen, over de tolv, der illustrerer hans disciple, to af glassene indeholder vin, og det sidste er væltet, mens blodet løber ud af det. Og det diskret blødende får, fisk og brød styrer på én gang tankerne hen mod et stilleben og mod Jesu liv.

Thomas Kluge og troen

Thomas Kluges hustru er præst og har været en vigtig sparringspartner i forhold til altertavlens symboler. Selv er han tøvende, da det kommer til spørgsmålet om hans egen religiøsitet. Det er svært at tale om. Men også svært at komme udenom. Både for ham som kunster og som privatperson:

Jeg voksede op i en kulturradikal familie, så at være religiøs var ikke noget, der blev taget for givet. At blive konfirmeret var noget, jeg valgte til. Og jeg valgte det i høj grad ud fra en fornemmelse af, at der var nogen derude, der lyttede til mine bønner, siger Thomas Kluge og fortæller, at mødet med hustruen ændrede hans religiøsitet:

Da jeg var ung, var Gud især min ledsager gennem kriser. Men det var mødet med min hustru, der for alvor fik mig til at lukke ham ind i mit livs lyse sider også, siger Thomas Kluge.

Han bærer troen i sig under sit arbejde med ethvert værk, en altertavle eller et portræt af dronning Margrethe:

Når jeg maler, bliver jeg nødt til at tro, at der er noget større end mig selv på den anden side. Maleriet bliver en port til at nå dette andet, til at puste liv i det. Altså nu skal jeg jo ikke tro, at jeg selv er Gud, men Gud hjælper mig til at puste liv i billederne, siger han, mens vi går helt tæt på altertavlen.

Og Thomas Kluge gør opmærksom på en detalje, der har virket som en naturlighed fra kirkerummet:

Genstandene i maleriet svæver på én gang i lærredets mørke og er samtidig sært i forbindelse med en usynlig bordflade, som synes at holde dem fast på tyngdekraftens lov. Ligesom Thomas Kluge selv.

For det er netop den balance, der er væsentlig for ham som kunstner, siger han, mens vi går helt tæt på maleriet: Fotografiets nøjagtighed kombineret med en overnaturlig spiritualitet:

Heri ligger guddommeliggørelsen. I at gribe det virkelige i en ny form. Jeg har fjernet bordet under genstandene og lader lyset komme ind på lærredet og brydes med mørket fra forskellige vinkler, siger han.

En altertavle, som passer ind i den aktuelle kristendom

Fundamentet, som hele Jesu historie og kristendommen burde ligge på, er borte. Og alligevel er der en tyngde, der gør, at tingene bindes sammen og står fast i mørket, siger han. Og her spiller vi, beskuerne, den væsentligste rolle:

Det er os, der er til stede i kirken, der er bærere af Jesu og kristendommens historie. Og hvis vi ikke er her, så er historien der heller ikke. Derfor er billedet uden menneskelige figurer. Vi er en del af maleriet, men vi er ikke indhyllet i mørket. Vi er med til at belyse de kristne symboler fra forskellige vinkler, siger Thomas Kluge og påpeger, at maleriet heller ikke skal fornægte sin kontekst: at det er malet i en tid, hvor tæppet under kristendommen herhjemme ikke ligger så fast som tidligere:

Det manglende fundament peger på kristendommens problem i den vestlige verden i dag. Både i det store billede og helt aktuelt nu med kirkeministeren, der sætter brande i folkekirken, som måske ikke kan slukkes så let, siger Thomas Kluge.

Altertavlen som liturgisk artefakt bærer jo en stor historie med sig, ligesom denne her kirke gør, og ligesom de kristne motiver gør. Men jeg har været meget opmærksom på at male Store Magleby Kirkes nye altertavle ind i en kontekst, der er min egen og den aktuelle kristendoms, siger Thomas Kluge.

I det samme falder en lav solstråle fra et af kirkens vinduer på lærredet og oplyser buketten med roser. Jo, lyset kom. Og mørket greb det ikke.

Der er ingen menneskelige figurer i kunstneren Thomas Kluges fortolkning af den sidste nadver, som er malet på Store Magleby Kirkes nye altertavle. Motiverne fra et liggende får på den yderste venstre tavle hen over Gral, vinglas og blod på midterdelen til fisk og brød på den yderste højre tavle træder tydeligt frem på en mørk baggrund. Foto: Søren Staal.
Både kunsthistorien og kristendommens symboler er repræsenteret i Thomas Kluges altertavle i Store Magleby Kirke. "Roserne symboliserer Jesus og hans tolv disciple. Den ene rose er ligesom på vej opad mod himlen," forklarer kunstneren selv. Foto: Søren Staal
"Alterkalken er en komplet kopi af kirkens egen. Men hvor den malede kalk står i mørke, vil den virkelige altid stå belyst på selve alteret," forklarer Thomas Kluge. Foto: Søren Staal
Altertavlens træramme er meget høj og sprænger sig nærmest vej ud af kirkeloftet, så Thomas Kluge har forsøgt at udligne ved at male et langt billede gennem de tre dele af altertavlen. Foto: Søren Staal
"Jeg bærer det religiøse med mig i al min kunst," siger Thomas Kluge. Men det har alligevel været noget særligt at lave en altertavle, der bliver en del af en kirkes liturgiske rum. Foto: Søren Staal
"Fiskene er også et symbol for den store sildefangst i området," siger Thomas Kluge om brød og fisk, der selvfølgelig refererer til historierne fra Jesu liv. Foto: Søren Staal
"I mørket opstår muligheden for at fortælle historier," siger kunstner Thomas Kluge, der har opkaldt Store Magleby Kirkes nye altertavle efter et citat fra evangelisten Johannes. Foto: Søren Staal