Kirkens pæne psykopater

Alle mennesker har værdi. Derfor skal vi ikke forlange mindre af psykopaten end af enhver anden, skriver biskop Niels Henrik Arendt. - Foto: Foto: sxc.hu

Kirkens tilgivende og åbne rum er rent slaraffenland for de såkaldte pæne psykopater. Men hvem er egentlig disse pæne psykopater, og hvorfor er de farlige?

Irene Rønn Lind

Er det præsten eller kordegnen? Fruen på kirkebænken til højre? Eller måske et medlem af menighedsrådet? Kirkens rum, bygget på kristne værdier som tillid og tilgivelse, er en god rede for de såkaldt pæne psykopater, mener psykolog Irene Rønn Lind. Men hvem er de pæne psykopater, og hvorfor kommer de i kirken?

Psykologer hævder, at to til tre procent af den danske befolkning er psykopater i et vist omfang. Og erhvervspsykologer skønner, at 10 procent af alle erhvervsledere har psykopatiske træk. Det er særligt muligheden for at opnå magt og beundring, der tiltrækker de pæne psykopater. Og det er ikke anderledes i kristne miljøer. Kirken kan derfor ikke sige sig fri for også at huse psykopater, mener psykolog Irene Rønn Lind. Hun udgiver til efteråret bogen "Forklædt - Pæne psykopater og deres ofre" på baggrund af et akademisk speciale om fænomenet med flere casestudier fra folkekirken.

Men hvad er en pæn psykopat?

- Til forskel fra de psykopater, der begår kriminalitet, har pæne psykopater en mere socialiseret form for psykopati. Undersøgelser har vist, at der er fem gange flere mandlige psykopater end kvindelige. En psykopat har et stort behov for at opnå magt og anerkendelse, men ofte gemmer han sig under et charmerende væsen, der kan gøre det svært at få øje på de psykopatiske træk. Behovet for at opnå beundring og at kunne manipulere med sine omgivelser bunder ofte i oplevelser fra barndommen, hvor vedkommende har haft en oplevelse af at blive forsømt.

Hvorfor kommer den pæne psykopat i kirken?

- De positive normer, man finder i kirkeligt regi, som tilgivelse og næstekærlighed, er med til at give psykopater gode forhold i kirkelige miljøer. De positive værdier kommer nærmest til at virke som en blankocheck for psykopaten og hans metoder. Det betyder, at han ofte får lov til at løbe linen ud i mange år, før folk siger stop.

Hvorfor er han farlig?

- Den pæne psykopat er farlig, fordi han ikke føler empati eller samvittighedsnag over for andre mennesker. Man kan sige, at hos psykopater er det ikke den, der har skoen på, der kan mærke, den trykker. Men nærmere den, der bliver trådt på, der mærker, noget er i vejen.

- Når magten er i hus, vil den pæne psykopat forsøge at skabe splittelse blandt folk. Et eksempel kunne være, at psykopaten derefter kommer tilbage til dem, han har skabt splittelse imellem for at gøre opmærksom på den uopgjorte synd - og måske refererer han til fortabelsen. Det giver en nedbrydning i åndelige termer.

Det er et problem, at psykopaterne har gode kår i kirkelige miljøer, for her har psykopatens metoder en ekstra dimension, nemlig den åndelige. Det er det, der adskiller situationen i kirken fra for eksempel situatio- nen på arbejdspladsen. Når man har fat i folks gudsforhold, har man rigtig stor magt.

Hvordan kan en pæn psykopat komme til at påvirke kirken?

- Det får effekt i menigheden, når der er en psykopat til stede. Det går ud over fortroligheden, omsorgen og tilliden. Folk får svært ved at betro sig, fordi de er bange for, at det bliver brugt imod dem. Psykopaten vil altid ligge på lur for at vende problemerne, menigheden måtte have, mod dem selv.

Psykopaten vil altid have en gruppe af mennesker, der er forblændet af ham. Han vil have en fornemmelse af, vi gør det rigtige, de andre gør det forkerte. Det kan skabe lukkede, nærmest sekteriske opdelinger.

Hvordan fik du selv øje på den pæne psykopat?

- Jeg har mødt nogle mennesker i forskellige situationer, hvor jeg har studset over deres adfærd. Det undrede mig, hvad der skete rundt omkring dem. Folk blev splittede, venskaber gik i stykker, og jeg blev derfor motiveret til at undersøge emnet nærmere og nu advare folk mod følgerne. Men man skal passe på med at udpege sin lokale præst eller menighedsrådsformand som psykopat. Det er en diagnose, der skal stilles af professionelle.

Faktaom Pæne psykopater

De pæne psykopater er kendetegnet ved:

  • er selvcentrerede
  • er manipulerende
  • er løgnagtige
  • mangler empati
  • er konflikskabende
  • tåler ikke kritik
  • har et charmerende og vindende væsen


Kilde: Irene Rønn Lind

Irene Rønn Lind

45 år og arbejder som psykolog på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Glostrup Kommune.
  • Hun er blandt andet uddannet lærer og familieterapeut, inden hun i 2001 blev cand.pæd.psyk.aut.
  • Som afsluttende akademisk speciale skrev hun om fænomenet pæne psykopater, der danner baggrund for bogen "Forklædt - Pæne psykopater og deres ofre", som udkommer senere på året.
  • Irene Rønn Lind er ud over at arbejde som psykolog medlem af menighedsrådet i Vigerslev Sogn på Sjælland.