Mødet med den løbende Gud forandrede alt

- Jeg tvivler sådan set ikke længere på, at Gud elsker mig, men jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt jeg elsker ham nok selv, siger den iranskfødte danske frikirkepræst Massoud Fouroozandeh. - Foto: Lars K. Mikkelsen.

Massoud Fouroozandeh voksede op i Iran som eliteelev i koranskolen, men flygtede siden til Danmark. Og da moderen forærede ham en bibel, flyttede hans syn på Gud sig også. I dag er han teologistuderende og leder af den landsdækkende iranske kirke, Church of Love

Hvorfor tror du netop på kristendommen?

- Kristendommen er den eneste religion, hvor Gud selv kommer til mennesket. I alle andre religioner skal mennesket forsøge at nå Gud. Men Jesus beskriver Gud som en kærlig far, der løber sin fortabte søn i møde, selvom sønnen har været ulydig. Da jeg læste om den løbende Gud i Bibelen, blev jeg efterhånden sikker på hans kærlighed til mig.

Hvornår blev kristendommen vigtig for dig?

- Da jeg var i midten af tyverne. Jeg er opvokset i en rettroende muslimsk familie i Iran, hvor min far en årgang var sikkerhedschef under Khomeinis præstestyre. Derfor anstrengte jeg mig også for at blive en god muslim og blev faktisk udvalgt som koransanger i skolen. Min mor var mere tvivlende overfor regimet, og da mine kammerater begyndte at komme hjem i kister under krigen mellem Iran og Irak, besluttede jeg også at flygte. Jeg havnede i Danmark, hvor min søster boede i forvejen. Siden kom min mor også til landet, hvor hun blev kristen. Men det var først, da hun forærede mig en bibel, at kristendommen fik betydning for mig. For her mødte jeg netop den kærlige Gud, som jeg altid havde drømt om. Som muslim var jeg bange for, at Gud ikke kunne lide mig, men som kristen tror jeg på, at Gud elskede mig nok til at lade sin eneste søn gå i døden for mig.

Hvad betyder kristendommen for dig i din hverdag?

- Kristendommen har både en horisontal og vertikal betydning i min hverdag. Det er korsets princip, der hjælper til at komme i relation med Gud og min næste.

Hvad er det centrale i kristendommen for dig?

- Kærlighed, tilgivelse og forsoning. De tre ting hænger uløseligt sammen som en kæde. For når man møder kærlighed lærer man at tilgive, og når man lærer at tilgive, bliver man i stand til at forsone sig med andre.

Kommer du nogensinde i tvivl?

- Jeg tvivler sådan set ikke længere på, at Gud elsker mig, men jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt jeg elsker ham nok selv. For jeg kan jo i Bibelen se, hvad Gud har gjort for os.

- I Jesu gerning på korset viser Gud sin sande natur, nemlig, at han ønsker fællesskab med mig. Min kærlighed til ham er naturligvis mere ufuldkommen, fordi den både viser sig i nuet og i fremtiden. Og derfor kan der altid være usikkerhed omkring den.

Hvad er dit yndlingscitat fra Bibelen?

- "Gud er kærlighed" i Første Johannes' brev 4,8. Det er blevet en slags overskrift i mit liv som kristen. Og derfor var jeg heller ikke i tvivl om, hvad der skulle være mottoet i min selvbiografi "Den forbudte frelse", hvor jeg fortæller om min vej mod den løbende Gud.