Skal kirken arrangere kulturfestival?

Foto: Søren Staal.

Hvordan bliver folkekirken relevant i et område, hvor kun lidt over halvdelen af indbyggerne er medlem af folkekirken og en stor del kommer fra mange forskellige kulturer og religioner?

Det har Apostelkirken i København forsøgt at svare på ved at kaste sig ud i en såkaldt Menneskefestival. På fjerde år i træk er de medarrangører af den lille kulturelle festival på Vesterbro, der i år handlede om livshistorier.

LÆS OGSÅ: Festival skal fortælle livshistorier

Ved at være til stede i lokalområdet ønsker vi som kirke både at blive udfordret og at udfordre andre, siger præst i Apostelkirken, Niels Nymann Eriksen. Han forventer, at arrangementet kan slå bro mellem kirken og det etnisk varierede lokalsamfund på Vesterbro.

Kirken er som salt. Det skal i forbindelse med verden for at have en effekt - også selvom der er fare for, at kirken derved mister noget af sin krystalliske klarhed, forklarer Niels Nymann Eriksen.

Hen over Menneskefestivalens otte arrangementer, som foregik 11.-14. august, videregav et væld af forskellige stemmer deres erindringer, fremtidsdrømme og livshistorier. Alt sammen med det formål at bringe folk tættere på hinanden.

Vi ønsker at skabe rum til erfaringsudveksling, siger festivalens initiativtager, forfatter og teatermand Michael Svennevig. Han vil ikke betegne sig selv som kirkelig, men mener at samarbejdet med Apostelkirken er blevet frugtbart, fordi parterne netop er så forskellige.

Generelt er det en god idé for kirker at gå med i kulturelle og tværreligiøse arrangementer, vurderer lektor i teologi ved Aarhus Universitet, Peter Lodberg. Men man skal gøre det for sagens skyld ikke for kirkens, understreger han.

Det er vigtigt, at der er nogen, der tør holde sammen på samfundet i denne tid. Retorikken i offentligheden bliver skarpere, og det er ved at splitte samfundet ad, siger Peter Lodberg og tilføjer, at hvis kirken ved hjælp af kulturfestivaler og lignende arrangementer forsøger at holde folk sammen på tværs af befolkningsgrupper, er det meget positivt.

"Sand kristendom handler om at fremme den sande menneskelighed, og derfor er det også kirkens opgave at engagere sig i samfundet," siger han.

Erfaringerne fra Apostelkirken viser, at der ikke nødvendigvis bliver mere trængsel på kirkebænkene efter en festival. Til gengæld giver Niels Nymann Eriksen udtryk for, at der knyttes bånd til mange nye mennesker.

"Derved er der mindre risiko for, at kirken bliver en 'ø' uden forbindelse til lokalområdet," forklarer han.

"Menneskefestivalen"s første arrangement var et såkaldt "Erindringsværksted", og fandt sted i Vesterbro Naturværksted den 11. august. Her er lederen af Naturværkstedet, Felix Becker, i færd med at underholde festivalgæsterne med sin harmonika. Foto: Søren Staal.
Ved "Menneskefestivalen"s første arrangement fortalte tidligere overrabbiner Bent Melchior om hvad erindringer og erfaringer kan bruges til. Foto: Søren Staal.