Århus Valgmenighed starter ny kirke i København

Efter sommerferien åbner Valgmenigheden i København kirkedørene op. Mange frivillige står bag menigheden, som gerne vil byde ind med en anderledes folkekirke i København. Foto: Screendump

- Der er brug for flere kirker i København, siger valgmenighedspræst Peter Søndergaard, som bryder op fra Århus for at starte en ny valgmenighed i København

Sammen med en stor gruppe frivillige er hjælpepræst i Århus Valgmenighed Peter Søndergaard i gang med at danne en ny folkekirkelig valgmenighed i København. Navnet bliver Valgmenigheden i København, og menigheden åbner officielt kirkedørene op efter sommerferien.

Folkekirke i en moderne indpakning
I en tid, hvor der er planer om, at flere københavnske folkekirker skal tages ud af brug, søger Valgmenigheden i København et kirkerum for en menighed, der gerne vil byde ind med en anderledes folkekirke i hovedstaden.

- Der er brug for flere kirker i København, og det vil jeg gerne støtte, siger Peter Søndergaard.

Men kirkerne skal være forskellige, mener han. I Valgmenigheden i København vil det blive den traditionelle folkekirkelige liturgi, der vil danne ramme om gudstjenesterne, mens formidlingen vil ske igennem moderne musik og formidlingsmetoder.

- I den nye valgmenighed får folk lov til at smage på, hvad en kirke er, når den udformes i en kulturelt relevant indpakning. Den traditionelle højmesse i folkekirken er også kulturel, men der er brug for flere niche-kirker i en by med mange kulturer og mange typer, mener Peter Søndergaard, og fortsætter:

-Vi er glade for at være folkekirke. Mange føler sig trygge ved folkekirken, men mangler en bro til at forbinde den med deres eget liv. Her oplever vi, at vores frihed til at eksperimentere tiltaler folk.

Erfaring i at opbygge en menighed
Når Peter Søndergaard skal bygge Valgmenigheden i København op, vil han bruge sin erfaring fra sit nuværende embede i Århus Valgmenighed. Han har oplevet et stærkt menighedsfællesskab og en øget vækst i Århus Valgmenighed ved for eksempel at bruge en teamdrevet lederstruktur, menighedens kreativitet og en stor, frivillig medarbejderstab.

- Vi har en stor gruppe frivillige unge med stort gå-på-mod, som er klar til at tage fat. Det er en spændende udfordring for alle at være med i, og der er meget energi i at være med til at starte noget nyt op, når man får lov til at sætte sit aftryk på arbejdet, fortæller han.

Valgmenigheden i København har visioner om, at det er en grundlæggende dynamik mellem i kirkens medlemmer, der skal drive kirken frem.

-Jeg tror, at Gud lægger drømme ned i mennesker, og det er det, som giver det enkelte menneske en indre motivation. Menighedens primære opgave bliver at støtte den drøm og passion, som Gud har lagt i os. Som præst skal jeg ikke feje en stemning op om frivillighed, men støtte motivationen, understreger Peter Søndergaard.

Frigørelse af menighedens ressourcer
Århus Valgmenighed har med sine nuværende 475 medlemmer og omkring 500 kirkegængere hver søndag opnået øget kirkevækst igennem de sidste 18 år, menigheden har eksisteret. Kirken oplever, at en ny generation tager kirkens traditioner til sig, og at medlemmerne bruger deres personlige kompetencer i kirkens arbejde. 

-Det, der kendetegner Århus Valgmenighed, og som også kommer til at kendetegne Valgmenigheden i København, er en kultur, hvor man ikke holder fast på sine ressourcer. Det må ikke blive unormalt, men med velsignelse, at man sender sine folk ud til nye menigheder.

-Det kendetegner en gavmild menighed ikke at sidde tungt på sine ressourcer, men derimod at kunne give slip på personer og økonomi. Det er en rigtig smuk tanke, at man som kirke ikke kun tænker på sin egen lokale kirke, men også tænker kirken nationalt, synes Peter Søndergaard.

Peter Søndergaard fortæller også om sin egen glæde ved valget om at bryde op fra Århus og starte noget helt nyt op fra bunden.

-Jeg elsker at være med i en opstart af nye ting, og det tiltaler mig rigtig meget. Jeg har også det, man kan kalde et kald fra Gud. Gud har inviteret mig ud på et eventyr. Det er jeg taknemmelig for, og jeg glæder mig, siger han.

Menighedens eget udtryk
Valgmenigheden i København bliver en del af Dansk Oase, som er en kirkelig organisation, der blandt andet arbejder for fortsat mission, udrustning og fornyelse af kirken. Dansk Oase har en række menighedsfællesskaber i København, men endnu ingen valgmenighed. Valgmenigheden i København ønsker at skabe sit eget unikke udtryk blandt menighederne.

-Man skal ikke bare kopiere en anden menighed, men for eksempel finde ud af hvad Gud vil i København og derefter skabe en kirke, der svarer til det, siger Peter Søndergaard, som glæder sig at være en del af det københavnske kirkeliv.