Modstykket til griskhed er mådehold

Vi lader os let friste af vores iboende begærlighed. Det er en del af den syndige natur. Det er en fristelse at gøre indholdet og målet for tilværelsen til et spørgsmål om at få mere, end vi har brug for, siger Jann Sjursen. - Foto: Leif Tuxen.

Griskhed er forbundet med individualisme og trang til selviscenesættelse, siger generalsekretær i Caritas Jann Sjursen, som kristendom.dk har interviewet om griskhed, gavmildhed og mådehold

Grådighed regnes som en af de syv dødssynder, og synden hedder avaritia på latin.

Individualisme er en del af grådighed
- Det er noget grundlæggende i mennesket at ønske sig mere, mener Jann Sjursen, der er generalsekretær i den katolske, humanitære organisation Caritas.

Vi lader os let friste af vores iboende begærlighed. Det er en del af den syndige natur. Det er en fristelse at gøre indholdet og målet for tilværelsen til et spørgsmål om at få mere, end vi har brug for. Mennesket er blevet sin egen norm og målestok i forhold til Vorherres tanke om, hvordan det burde være. Individualismen er i spil og bestemmer skalaen. I praksis bliver den til materialisme, hvor mere vil have mere, siger han.

Men alligevel er danskerne blevet mere bevidste om, hvilke værdier, der bærer tilværelsen, mener Jann Sjursen:

- Betydningen af familie og nære fællesskaber har fået en renæssance, der får mange mennesker til at ændre livsstil undervejs i karrieren. Og vi er også bevidste om, at vi er en del af en større sammenhæng. Verden hænger sammen.

Hjælp og nødhjælp er ofte et spørgsmål om etisk holdning
- Hvorvidt vi er i stand til at tilsidesætte vores lyster og begær, er et spørgsmål om etiske holdninger. Når vi taler om hjælp til den tredje verden kan der være situationer, hvor det er den akutte nødhjælp, der er brug for, siger Jann Sjursen.

Ofte er der dog nogle meget komplicerede årsagssammenhænge i fattigdommen, så det ikke kun er den økonomiske bistand, der er vigtig, mener han.

- Handelsvilkårerne er overordnet set meget afgørende. Konkret kan bedre dyrkningsmetoder og organisering af fattige bønder, som er noget af det, Caritas arbejder med, betyde meget. Endelig har ulandene selv et stort ansvar for god regeringsførelse, ligesom bekæmpelse af korruption er essentielt, mener Jann Sjursen.

- Og bistanden virker. Også selvom den indimellem er blevet betvivlet, fastslår Jann Sjursen.

Indsamlingerne til de fattige og nødlidende er begyndt at tage nye former. Det var tydeligt i forbindelse med juleindsamlingerne sidste år, hvor de fleste danskere stødte på sloganet Giv en ged.

- Det er fint med nye former for kampagner for at få folk til lommerne. Men det er et problem, hvis det først og fremmest er giveren, der kommer i centrum. Eller hvis komplicerede årsagssammenhænge bliver forsimplet. Målet er, at modtageren skal i centrum, siger Jann Sjursen.

For gaver kan, hvor velment de end er, let blive en del af vores egen selviscenesættelse. Vi har overflod i en sådan grad, at vi giver nødhjælp som gave. Tanken er kærlig og rammer et behov, men den kan alligevel let komme til at handle om giveren.

- Folk ønsker et personligt og konkret fingeraftryk med deres hjælp. Derfor skal det være nemt at forstå, hvad pengene bliver brugt til. Pædagogikken i budskaberne er vigtige, for hvis man har held med det er danskerne gavmilde.

- Modsætningen til griskhed er ikke gavmildhed, men mådehold, som gavner. I det lille land Bhutan opgør man ikke bruttonationalproduktet i penge, men i lykke. Det viser, at der findes andre måder at tænke på end i materielle goder. Gavnlighed er modstykke til grådighed; det handler om at tænke på andre end én selv, slutter Jann Sjursen.

Gaver kan, hvor velment de end er, let blive en del af vores egen selviscenesættelse. Vi har overflod i en sådan grad, at vi giver nødhjælp som gave.

Generalsekretær Jann Sjursen