Det andet bud handler om respekt for alt levende

"Du må ikke misbruge Herren din Guds navn" lyder ét af De Ti Bud. Foto: Pixabay

Hvad har Moselovens ti bud at sige os i dag? Hvilken betydning kan vi læse ud af hvert enkelt bud? Læs sognepræst i Ebeltoft, Heidi Bisgaards, udlægning her

"Buddet om ikke at misbruge Guds navn, er ikke kun rettet mod Gud som et fjernt himmelsk væsen. Det er også rettet mod det menneske, som står lige ved siden af dig", siger sognepræst i Ebeltoft, Heidi Bisgaard, om De Ti Bud.

Hvad betyder det andet bud?

Ifølge Luthers forklaring til det andet bud betyder det, at vi ikke må forbande, bande eller lyveogbedrage i Guds navn.

Selvom det er sjældent, at nogen ligefrem lyver eller bedrager i Guds navn i dag, så er det nok de færreste af os, der kan sige os fri for at bande engang imellem, og hvorfor skulle det egentlig også være så slemt?

Sådan tror jeg de fleste tænker om det andet bud, og derfor forekommer det andet bud undertiden noget perifert, i forhold til for eksempel buddet om ikke at slå ihjel, som de fleste vel kan blive enige om, er et meget vigtigt bud.

Jeg mener, at der ligger en videre betydning i budet, om at vi ikke må misbruge Guds navn, og at det andet bud sletikke ersåperifert endda.

Det andetbud er langt mere omfattende end bare, at du ikke må bande, eller at du ikke må lyve. Det rækker længere ud og har også noget at gøre med, hvordanvi behandler voresmedmennesker. Det handler om respekt, ikke kun for Gud, men for alt levende.

For at forstå det bliver vi nødt til at gå tilbage til fortællingen om skabelsen. Der siges det, at Gudskabte det hele: jorden, planterne og dyrene, og hver gang han skabte noget, så han hvor godt det var.

På et tidspunkt besluttede Gud sig for også at skabe mennesket, men forskellen på os og alt det andet, er, at mennesket blev skabt, så det ligner Gud.

At vi er skabt, så vi ligner Gud, betyder, at vi er skabt med en lille flig af det guddommelige inden i os. Og det er jo stort og smukt. Men det betyder også, at mennesket er skabt med en evne til at se ud over sig selv.

Eller sagt på en anden måde: at vi er skabt i Guds billedebetyder, atvi er skabt med friheden til og mulighedenfor at bidrage til at gøre verden til et godt sted.

Dér hvor det bedst kommer til udtryk er i sproget. Ved at vi har et sprog, at vi kan tale. Alle ved hvordan forkerte eller onde ord kan ødelægge en hel dag. Ligesom de fleste nok også kender til, hvordan gode ord kan skabe det, de nævner.

For eksempel hvis vikommer ned i køkkenet om morgenen og bliver mødt med et: "Godmorgen". Det er jo ikke nogetvi siger til hinanden, fordi vi ved om det er en god morgen eller ej. Men ordene har en skabende kraft i sig, så det bliver en god morgen.

Buddet om ikke at misbruge din Herres navn, er således ikke kun rettet mod Gud som et fjernt himmelsk væsen, men også mod det menneske som står lige ved siden af os.

På en måde kan man sige, at det andet bud forudgriber det dobbelte kærlighedsbud: du skal elske Gud og du skal elske din næste som dig selv, somdet ståri Det Nye Testamente. Det passer også med, at Paulus hævder, at kærlighed er hele Lovens (herunder De Ti Bud, red.) fylde.
Man kan næsten sige, at hvis man tager det andet bud alvorligt, så kan alle de andre bud udelades.

Hvad betyder det i vores fælles liv med hinanden?

Det er i grunden indlysende, hvad det andet bud betyder for fællesskabet. Det betyder, at ethvert menneske har lov til at være den det er. Karen Blixen har sagt det sådan: "Gud undte enhver skabning at være til og at være til som sig selv".

Hvordan skal vi overholde det?

Udover at tænke over hvordan vi bruger og misbruger vores sprog og altså bestræbe os på ikke at bande og lyve,skal vi overveje den dybere mening med buddet og lade det andet menneske være til som det det er. Som et menneske der, somos selv, er skabt med en lille flig af det guddommelige i sig.

Heidi Bisgaard. Foto: Privatbillede