De Ti Bud - linje for linje

Peter Lodberg: Vi skal undgå at forgude penge og mennesker med magt

Jeg forstår De Ti Bud som en udlægning af det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og medmennesket, siger lektor Peter Lodberg. Foto: Lars Kruse/Aarhus Universitet

Hvad har Moselovens ti bud at sige os i dag? Hvilken betydning kan vi læse ud af hvert enkelt bud? Læs lektor Peter Lodbergs udlægning her

Jeg forstår De Ti Bud som en udlægning af det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og medmennesket. En person er sat ind i en dobbelt relation i forhold til Gud og næsten.

Den personlige identitet bliver hele tiden til gennem mødet med andre end sig selv. Derfor kan man vokse, lære mere og gøre sig nye erfaringer.

1. Du må ikke have andre guder end mig

Gud er den forudsætning, som jeg ikke kan komme bagom. Her begynder al tænkning og tro. I alle livets store og afgørende spørgsmål er det ikke nok at sætte sin lid til mennesker, for de kan fejle, men Gud fejler ikke.

I dag, hvor markedet og økonomisk vækst er blevet gud, indeholder buddet også en kritik af en verden, der er løbet løbsk. Markedet er til for menneskets skyld og ikke omvendt.

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Ord betyder noget og skaber, hvad de nævner. Lad Gud være Gud og lad mennesket være menneske. Når man gør mennesket til Gud går det galt, fordi det uperfekte menneske bliver gjort til mere, end det kan bære.

Derfor skal man undgå at forgude penge, idoler og mennesker med magt. I dag, hvor alle bliver opfordret til at stræbe efter de højeste mål, indeholder buddet en kritik af en præstationskultur, der er ved at tage livet af ikke mindst de unge og midaldrende.

3. Du skal holde hviledagen hellig

Pausen fra det almindelige liv er livsvigtig. Opfordringen lyder til at lade hvilen og bønnen blive en naturlig del af ugens rytme.

I en tid, hvor markedet udvider sig i tid (butikkerne har åbent hele tiden) og i rum (nethandel kan foregå på alle tider af døgnet) indeholder buddet en kritik af en kultur, hvor markedet og markedstænkningen breder sig på bekostning af tid til eftertanke, gudstjeneste og samvær med andre mennesker.

4. Du skal ære din far og din mor

Du er afhængig af andre, før du selv kan tænke en selvstændig tanke. Det vigtigste i livet, at du er til, bestemmer du ikke selv over. Uanset hvordan du er kommet til verden, skylder du nogle andre tak for, at du er til.

Hav altid det i tankerne, selvom du måske også har brug for at frigøre dig for at leve dit eget liv.

I en tid hvor generationerne glider fra hinanden, indeholder buddet en kritik af, at de gamle bliver til tal i det store alderdomsregnskab og bliver betragtet som en ældrebyrde.

5. Du må ikke slå ihjel

Livet er det vigtigste at sige om et menneske. Du skal derfor altid søge freden før krigen, forsoningen før hævnen og livet før døden.

I en tid, hvor moderne krig bliver mere og mere upersonlig, fordi den foregår fra droner og kampfly, indeholder buddet en kritik af angsten for at møde fjenden ansigt til ansigt. Fjenden bliver dæmoniseret, så vi glemmer, at han/hun først og fremmest er et menneske.

6. Du må ikke bryde ægteskabet

Livet foregår i fællesskab med andre mennesker. Ægteskabet er det sted, hvor mennesker øver sig i at være trofaste og kærlige over for hinanden, sådan som det bør være i alle livets forhold.

I en tid, hvor personlige relationer er blevet flygtige og udskiftelige, indeholder buddet en kritik af os, når vi elsker os selv mere end den anden.

7. Du må ikke stjæle

Tillid holder personlige relationer og hele samfundet sammen. Tilliden ødelægges, når vi bliver snydt og frarøvet det, vi ejer. Det gælder også på det globale plan.

I en tid, hvor afstanden mellem rige og fattige bliver større og større i verden, indeholder buddet en kritik af et økonomisk system, hvor vi ikke kan være fælles om jordens ressourcer og rigdomme.

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

Al menneskelig kommunikation begynder ansigt til ansigt. Tal om et menneske, så det kan genkende sig selv i det, du siger om ham eller hende.

I en tid, hvor medier har travlt med at kritisere politikere og andre, der tager ansvar på andres vegne, indeholder buddet en kritik af en kultur, der kun kan beskrive andre mennesker ud fra mediernes egen logik, der hviler på konflikt, sensation og latterliggørelse.

9. Du må ikke begære din næstes hus

Misundelse er en dødssynd. Du skal glæde dig, når det går dit medmenneske godt.

I en tid, hvor konkurrence er sat i system inden for alle livets områder, indeholder buddet en kritik af, at det kan være meget svært at hjælpe andre frem i livet eller glæde sig over et godt resultat.

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ, eller noget der hører din næste til

Du skal hjælpe dit medmenneske til at få et langt og lykkeligt liv.

Buddet indeholder en opfordring til, at vi i vores tid ikke gør de andre til et middel for vores egen succes, men hjælper medmennesket til selv at få succes.