Debat

Debat

Der er behov for mere mundtlig formidling af Bibelen

Hvis flere formidlede Bibelen mundtligt, ville en større andel af almindelige danskere have lettere ved at forstå og tilegne sig bibelteksterne. Der må blødes op på den megen skriftlighed i kirken i dag, mener sognepræst og tidligere landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse Holmgaard Iversen

Debat

Der er bibelkrise blandt evangelikale kristne

Hvis Bibelens budskaber skal omsættes til liv og tro, er det altafgørende, at man læser og lytter til skrifterne i fællesskab, mener landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse Holmgaard Iversen

Debat

Folkekirken har glemt bønnen under coronakrisen

Bønnen har været fraværende i folkekirkens kommunikation under coronakrisen. Hvor blev opfordringen til bøn for nationen af? Det spørgsmål er det relevant at stille her et år inde i den værste samfundskrise siden anden verdenskrig, mener sognepræst Christian Roar Pedersen

Debat

Kvindernes rolle i Markusevangeliet er vigtigere end som så

Kvinder fylder meget lidt i Markusevangeliet, som efter sigende er det ældste af evangelierne i Det Nye Testamente. Det er i sprækkerne og mellem linjerne, vi kan nærme os den betydning, de kan have haft for Jesus, skriver Jette Vibeke Damsgaard Madsen i dette debatindlæg

Debat

Isolation og restriktioner kan bringe os begrænsningens velsignelse

Restriktioner er begrænsninger, og begrænsninger bryder de færreste af os sig om. Vi lever jo i et frit land, siger vi normalt, og med det kommer en oplevelse af, at vi inden for lovens rammer har vidde udfoldelsesmuligheder. Hvad er livet og tilværelsen, når disse tages fra os? spørger Thomas Frovin i dette debatindlæg

Analyse

Der mangler barnedåb i folkekirken efter et år i coronaens tegn

I 2020 var ritualerne i folkekirken i høj grad præget af coronakrisen, men selvom der på intet tidspunkt har været lukket for barnedåb i folkekirken, er markant færre blevet døbt, viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter

Debat

Liturgien skal være fast for troens og menighedens skyld

Gudstjenesten er kirkens og kristenlivets hjerteslag. Det er derfor noget helt centralt, der er på dagsordenen, når biskopperne har sat gudstjenesten og dens ritualer til debat, mener cand.theol. og formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Kristian S. Larsen

Debat

Her er årets 10 mest læste debatartikler

Liturgi, identitetspolitik og - ikke mindst - corona har været genstand for debat i løbet af det forgangne år. Her er de 10 mest læste debatartikler på kristendom.dk i 2020

Analyse

Hvad nytter det at bede?

”Bønnen siger noget om de bedendes relation til omverdenen,” skriver ph.d., lektor og antropolog Andreas Bandak i denne analyse. Han understreger, at i krisetider kan bøn vise sig nyttig for dem, der ikke tidligere har bedt

Oversigt

Interviewserie: Hvad er kristne værdier?

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det.

Debat

Tænd lys og hold Lucia derhjemme i din sociale boble

På trods af coronarestriktioner er der intet til hinder for, at man holder Lucia, mener Dorte J. Thorsen, der netop har forfattet en ny bog om julens traditioner og deres baggrund, og hvordan man kan sætte julen ind i en corona-tilpasset ramme

Analyse

Hans Egede var elsket af samtidens grønlændere

Det var i år stærkt på tale at fjerne Hans Egede-statuen fra Nuuk. Det var den by, han selv grundlagde som en dansk koloni under navnet Godthåb, få år efter sin ankomst til Grønland i 1721. Næste år er det således et jubilæumsår, og hvem ved, om statuen ender med alligevel at blive fjernet?

Analyse

Kirkernes corona-nødløsninger kan være nye, værdifulde ressourcer

Under forårets nedlukning måtte kirkerne gribe til alternative midler for at formidle deres budskab og stadig være der for menigheden. Et væld af kreative tiltag spirede frem, men nu er langt de fleste igen lukket ned - og det er måske en fejltagelse, skriver ph.d. og postdoc i teologi Jette Bendixen Rønkilde

Debat

Hospitalspræster: Omsorgen blev ikke glemt under coronakrisen – men den blev stærkt udfordret

Under den første nedlukningsperiode i foråret oplevede mange præster på landets sygehuse manglende forståelse, både fra sygehuspersonale og pårørende. Det kræver bedre samarbejde fremover, mener flere hospitalspræster

Boguddrag

Ensomhed hersker i nutidens samfund

Vi er ikke autonome individer, som realiserer os selv gennem uafhængighed. Vi er snarere sociale væsner, som søger fællesskab. I et samfund, som er præget af fragmentering og ensomhed, er der meget at vinde for den, som formår at udnytte den længsel, skriver teolog og forfatter Joel Halldorf

Serie: Hvad er kristne værdier?

Henrik Højlund: Elsk Gud, og elsk din næste

Ofte bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series andet interview spørger kristendom.dk valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke, Henrik Højlund, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Debat

Katolsk præst: Seksualitet er i dag blevet et unaturligt egotrip

Mennesker i dag bør vende tilbage til at følge overordnede moralske retningslinjer, når det kommer til seksualitet, mener katolsk præst Lars Messerschmidt. Han sammenligner retten til seksuel frihed med årsagerne til klimaets deroute, fordi han mener, at man med fri sex heller ikke respekterer naturens love

Analyse

Frikirkerne vil finde nye måder at møde LGBT+-personer på

Spørgsmålet om, hvordan vi møder LGBT+ personer i vores kirker, har ikke fyldt meget fra frikirkernes prædikestole de sidste 20 år. Det har været et vanskeligt emne, som de fleste har undgået. Men nu går tavsheden ikke længere - en ny generation kræver svar, som de selv oplever, de kan stå på mål for

Serie: Hvad er kristne værdier?

Mikael Wandt Laursen: Kristne værdier er frugter af troen

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series fjerde og sidste interview spørger kristendom.dk generalsekretær for FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Debat

Sociale medier skaber misundelse på samlebånd

Når Instagram gør os usikre, misundelige eller vrede, er det ikke bare en bieffekt – det er selve forretningsideen, skriver studenterpræst Emma Audas

Debat

Præsten er gudstjenestens leder

Større klarhed om rollefordelingen i folkekirken ville formodentlig kunne løse en del forståelsesvanskeligheder i sognene rundt omkring, skriver sognepræst, cand.theol. og formand for Tænketanken Eksistensen Carsten Mulnæs i dette debatindlæg

Analyse

Hvad vil det sige at tage kristendom alvorligt?

De seneste år er interessen for kristendom steget blandt antropologer på internationalt plan. Herved sættes der fokus på kristendom som et seriøst antropologisk forskningsområde, der tidligere har været anset som et kedeligt emne

Debat

Udsættelse af dåb er problematisk

Er det nødvendigt at gennemføre dåb under ydmyge omstændigheder og med kun få mennesker til stede, bliver gaven ikke mindre af den grund, skriver Kristian S. Larsen, der er teolog og formand for Kirkelig Samlingom Bibel og Bekendelse, i dette debatindlæg

Se flere