Debat

Biskoppens skærtorsdagsprædiken

Biskop: "Vi bærer alle på en Judas"

Da alle er afsløret som forrædere og fornægtere, tager Jesus brødet, takker og giver dem det. Så tager han ordet og festen og giver dem sig selv. Han giver sig til Judas og til alle os andre, der lige så godt kunne være Judas, skriver biskop Marianne Christiansen

Analyse

Hvorfor skal vi forsage Djævelen?

Det kan være svært for moderne mennesker at forstå talen om Djævelen, men det er godt at have stillet sig på Guds og hans kærligheds side i kampen mod alle de onde magter, påpeger teologiprofessor Kurt E. Larsen

Debat

Når man melder sig ud af folkekirken, opgiver man sin kulturelle baggrund

Ateisterne opfordrer i øjeblikket danskerne til at melde sig ud af folkekirken. De påstår, at Jesus synes, det er noget pjat, at vi bruger penge på kirken. De må have nogle gode forbindelser til Vorherre, siden de ved, hvad Guds søn synes, mener præst Poul Joachim Stender

Analyse

Et nyt kirkelandskab: Samarbejdet mellem fri- og folkekirker vokser

Frikirkernes entreprenørånd koblet med folkekirkens folkelige respekt kan resultere i helt nye muligheder. Udviklingen er i fuld gang mange steder, vurderer Mikael Wandt Laursen, der er generalsekretær for FrikirkeNet

Debat

Katolsk præst: Uden tugt svigter kirken sine medlemmer

Selvom den moderne dansker tager afstand fra kirketugt, er der alligevel et folkeligt krav om at udøve kirketugt i dag. For det er vel ikke nok at straffe en pædofil præst med fængsel? Kirken må også udøve sanktioner mod ham, mener katolsk præst Daniel Nørgaard 

Analyse

Lektor: Folkekirken skal blive bedre til at fastholde konvertitter

Når flygtninge med mellemøstlig, muslimsk baggrund, der er døbt i folkekirken, får asyl, bliver de ofte mere passive i forhold til kirken. Kirkerne skal blive bedre til at favne de døbte, vurderer cand.theol. og ph.d. Marlene Ringgaard Lorensen

Debat

Teolog: Kirketugten er i prædikenen og samtalen

Nej, folkekirken udelukker ikke længere fraskilte, folk med udenomsægteskabelige børn eller bankrøvere. I dag, som altid, holder kirken gudstjeneste for enhver, der er synder. Men i forkyndelsen og den sjælesørgeriske samtale er der kirketugt, mener teolog Margrethe Horstmann

Debat

Præst: Kvinderne har næsten sejret i folkekirken

Kvinderne har langt hen ad vejen sejret i folkekirken, men der er stadig ligestillingsmæssige kampe, der skal tages. Kampe, som vi mænd også skal deltage i på kvindernes side, mener præst og debattør Christian Roar

Analyse

Kvindernes internationale kampdag: ligestilling i det kristne landskab

Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Hvordan ser det ud med ligestillingen i folkekirken i dag? Og hvordan hænger spørgsmålet om ligestilling sammen med den mere vidtrækkende debat om politiske skillelinjer inden for de kristne organisationer?

Debat

Katolik om overgreb: Vi må se sandheden i øjnene

Den katolske kirke må ikke naivt bilde sig selv ind, at ingen præster har pædofile tendenser, eller at overgreb ikke kan finde sted i et kirkeligt miljø. Tværtimod må kirken lige præcis turde se risikoen for overgreb i øjnene og beskytte de potentielle ofre, mener katolik Malene Fenger Grøndahl

Debat

Katolik: Kan vi stole på pave Frans i sagerne om misbrug?

Så længe paven ikke sætter en uvildig undersøgelse i gang, der kan give os klart svar på den tidligere ærkebiskops anklager mod ham, er det uvist, om vi kan stole på pave Frans. Det er en ganske alvorlig sag for alle verdens katolikker, mener debattør og journalist Iben Thranholm

Interview

Misbrugssager i Church of England skyldes seksualsyn og et feudalt system

Center for Kirkeforskning havde i januar besøg af den engelske biskop af Buckingham, Alan Wilson, og sogne- og stiftspræst Rosie Harper. De har skrevet en bog om sexmisbrug i Church of England. Forsker ved Center for Kirkeforskning, Karen Marie Leth-Nissen, svarer på fem skarpe spørgsmål om misbrugssagerne i kirken.

Analyse

Skal kristne have særlige rettigheder i Danmark?

Ude i verden kæmper Danmark for lige rettigheder til alle, men herhjemme tolererer vi fortsat særlige regler for religiøse grupper. En præst kan med både politikernes og fagforeningens velsignelse blive vraget til en stilling, bare fordi hun er kvinde, påpeger præst Christian Roar

Debat

Præst: Jeg praktiserer ikke kirketugt

Nej, kirketugten er ikke noget, Jesus har opfundet. Den er udsprunget af en magtsyg kirke, der bilder sig ind, at den kan både løse og binde synd på jorden med virkning helt ind i himlen, mener sognepræst Jens Kvist

Debatinterview

Torben Søndergaard: Børn tager ikke skade af at overvære en dæmonuddrivelse

Manipulation og overgreb. Den kirkelige bevægelse The Last Reformation har fået kritik efter deltagelsen i TV2's dokumentar "Guds bedste børn". Kristendom.dk har talt med bevægelsens frontfigur Torben Søndergaard for at forstå, hvad der driver bevægelsen, og høre, hvad de tænker om kritikken?

Debat

Præst: Jeg er dybt bekymret over dæmonuddrivelserne i ”Guds bedste børn”

Det virker, som om Torben Søndergaard slet ikke ved, hvad han har med at gøre, når han konfronterer det dæmoniske. Det kræver flere samtaler med den syge og dialog med erfarne præster og læger, før man kan tale om en besættelse, skriver præst Niels Underbjerg

Debat

Tidligere nonne: "Gud fik abbedissens ansigt"

Når et menneske får den officielle autoritet som Guds udsendte, er der ikke langt til enevælde, så længe det kan overbevise sine omgivelser om, at dette er Guds vilje. Det har jeg erfaret. Jeg var 16 år, da jeg indtrådte i klosteret og stillede mig under abbedissens vejledning, skriver teolog og forfatter Helene Hägglund

Analyse

Overblik: Det skete i dansk kirkeliv i 2018

Præstestrejke, liturgiske nyskabelser og nye religiøse tænketanke. 2018 har været et begivenhedsrigt år i dansk kirkeliv. Teologiprofessor og dr.theol. Kurt E. Larsen giver os et indblik i syv af de vigtigste kirkelige begivenheder fra året, der netop er endt

Debat

Præst: Folkekirken skal bekæmpe radikale kristne

Vi taler ofte om, at muslimer skal gøre op med deres ekstremister. Folkekirken er forpligtet på det samme over for alle, der misbruger kristendommen og holder mennesker i et religiøst jerngreb, skriver sognepræst Christian Roar Pedersen efter første afsnit af TV2's dokumentar "Guds bedste børn"

Analyse

Efterlysning: Hvor er klimakrisen i folkekirken?

Flere biskopper ville ringe med kirkeklokkerne for at opfordre politikerne til handling ved klimatopmødet i København i 2009, men i dag er der mere stille i kirken, når det kommer til klimadebatten. Anderledes forholder det sig med kirker i andre lande, vurderer lektor Henrik Reintoft Christensen

Der er ikke mange inden for kirken, der gør meget væsen af sig i klimadebatten. Er man interesseret i forholdet mellem kirke og samfund, er dette mindst ligeså interessant som debatten om klimaklokker i 2009.

Henrik Reintoft Christensen, lektor i religionssociologi

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag