Debat

Analyse

Kirkernes corona-nødløsninger kan være nye, værdifulde ressourcer

Under forårets nedlukning måtte kirkerne gribe til alternative midler for at formidle deres budskab og stadig være der for menigheden. Et væld af kreative tiltag spirede frem, men nu er langt de fleste igen lukket ned - og det er måske en fejltagelse, skriver ph.d. og postdoc i teologi Jette Bendixen Rønkilde

Debat

Hospitalspræster: Omsorgen blev ikke glemt under coronakrisen – men den blev stærkt udfordret

Under den første nedlukningsperiode i foråret oplevede mange præster på landets sygehuse manglende forståelse, både fra sygehuspersonale og pårørende. Det kræver bedre samarbejde fremover, mener flere hospitalspræster

Boguddrag

Ensomhed hersker i nutidens samfund

Vi er ikke autonome individer, som realiserer os selv gennem uafhængighed. Vi er snarere sociale væsner, som søger fællesskab. I et samfund, som er præget af fragmentering og ensomhed, er der meget at vinde for den, som formår at udnytte den længsel, skriver teolog og forfatter Joel Halldorf

Serie: Hvad er kristne værdier?

Henrik Højlund: Elsk Gud, og elsk din næste

Ofte bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series andet interview spørger kristendom.dk valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke, Henrik Højlund, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Debat

Katolsk præst: Seksualitet er i dag blevet et unaturligt egotrip

Mennesker i dag bør vende tilbage til at følge overordnede moralske retningslinjer, når det kommer til seksualitet, mener katolsk præst Lars Messerschmidt. Han sammenligner retten til seksuel frihed med årsagerne til klimaets deroute, fordi han mener, at man med fri sex heller ikke respekterer naturens love

Analyse

Frikirkerne vil finde nye måder at møde LGBT+-personer på

Spørgsmålet om, hvordan vi møder LGBT+ personer i vores kirker, har ikke fyldt meget fra frikirkernes prædikestole de sidste 20 år. Det har været et vanskeligt emne, som de fleste har undgået. Men nu går tavsheden ikke længere - en ny generation kræver svar, som de selv oplever, de kan stå på mål for

Serie: Hvad er kristne værdier?

Mikael Wandt Laursen: Kristne værdier er frugter af troen

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det. I denne series fjerde og sidste interview spørger kristendom.dk generalsekretær for FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen, hvad han forstår ved ’kristne værdier’

Debat

Sociale medier skaber misundelse på samlebånd

Når Instagram gør os usikre, misundelige eller vrede, er det ikke bare en bieffekt – det er selve forretningsideen, skriver studenterpræst Emma Audas

Debat

Præsten er gudstjenestens leder

Større klarhed om rollefordelingen i folkekirken ville formodentlig kunne løse en del forståelsesvanskeligheder i sognene rundt omkring, skriver sognepræst, cand.theol. og formand for Tænketanken Eksistensen Carsten Mulnæs i dette debatindlæg

Analyse

Hvad vil det sige at tage kristendom alvorligt?

De seneste år er interessen for kristendom steget blandt antropologer på internationalt plan. Herved sættes der fokus på kristendom som et seriøst antropologisk forskningsområde, der tidligere har været anset som et kedeligt emne

Debat

Udsættelse af dåb er problematisk

Er det nødvendigt at gennemføre dåb under ydmyge omstændigheder og med kun få mennesker til stede, bliver gaven ikke mindre af den grund, skriver Kristian S. Larsen, der er teolog og formand for Kirkelig Samlingom Bibel og Bekendelse, i dette debatindlæg

Debat

Kirkerummet er vigtigt, men relationerne er vigtigere

Under coronakrisen har de mange opfindsomme måder kirken har rakt ud på nået ud til flere end den gængse søndagsmenighed. Det skaber nye muligheder for forkyndelse der må gribes og tages ved lære af, mener sognepræst og korshærspræst Pia Kirkegaard.

Debat

Coronakrisen vækker refleksioner om afmagt og almagt

Menneskeheden er ikke så selvberoende og selvkørende, som vi var lige ved at tro og tænke. Livet er ikke vores egen præstation, men er og bliver en gave, som vi kun kan modtage – og kun én dag, ét øjeblik ad gangen, skriver formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i dette debatindlæg

Debat

Hvordan skal man forholde sig til sakramenterne under corona?

På grund af coronaepidemien og påbuddet om afstand er kirker blevet lukket landet over. Det betyder, at dåb og nadver ikke længere foregår som sædvanligt. Men Kristus er ikke kun i kirkerummet, skriver sognepræst Carsten Mulnæs i dette debatindlæg

Analyse

Får epidemier folk til at søge kirken?

Mange vil sikkert tænke, at når epidemi, krig eller andre kriser raser, søger folk trøst i religion. Men er det virkelig sådan?

Serie: Hvad er en kirke?

Tidehvervsk teolog: ”Det tilkommer ikke mig at mene noget om, hvad kirke er”

Margrethe Horstmann, der er tidehvervsk teolog, argumenterer for, at liturgidebatten i folkekirken er kendetegnet af, at mennesker selv er fristet til at bestemme, hvad der er godt og skidt for dem. Men kirken bør ikke lade sig påvirke af det autonome menneskes luner, mener hun

Spørg

Slår kirken hedninger ihjel?

Er det rigtigt, at hedninger bliver forfulgt og slået ihjel af kirken? spørger en læser. Professor og dr.theol. Hans Jørgen Lundager svarer

Årets 10 mest læste debatartikler

Dæmonuddrivelser, homoseksualitet i Bibelen og tv-programmet "Gift ved første blik" er nogle af de ting, der har fyldt i kristendomsdebatten i det forgangne år. Her får du et overblik over de 10 mest læste debatartikler på kristendom.dk i 2019

Se flere