Debat
Fødselsdagtale til kirken

Præst: Kirken står endnu trods dens rebeller

Disciplen Peter grundlagde dig en pinsedag i Jerusalem for mange år siden. Frække unger og kvikke hoveder har siden da forsøgt at spolere dig, ligesom jeg selv gjorde som lille dreng med vandslangen til en pinsefrokost, skriver sognepræst Morten Sternberg i sin fødselsdagstale til kirken

Analyse

OK18 har givet os ny viden om folkekirken

En af de ting, som overenskomstforhandlingerne har lært os, er, at folkekirkens præster ikke er enige om, hvorvidt præsteløftet er vigtigere end fagforeningens retningslinjer, mener centerleder og ph.d. Marie Vejrup Nielsen

"Der blev sat en ny dagsorden for diskussionen om folkekirkens plads i det danske samfund. For er folkekirken offentlig sektor på en måde, der kan sammenlignes med sundhedsvæsenet, skolevæsenet og militæret? Og hvordan skal man forstå folkekirken som arbejdsplads?"

Marie Vejrup, centerleder og ph.d.

Debat

Sognepræst: Trump fortjener en chance til

Trump har ikke fået en chance, men har været dømt ude på forhånd. Det synes jeg i bund og grund er uretfærdigt. Han er desuden ligesom ethvert andet kristent menneske forpligtet på at lyde Guds bud og tjene næsten i ”kald og stand”, mener sognepræst Asser Skude

Luther taler lige ud af posen om, at ethvert menneske er en synder. Det er Trump i den forstand også, men pointen er, at ethvert menneske også i kraft af Guds nåde er sat fri. Sat fri til at være et frit menneske og til at elske Gud og næsten.

Asser Skude, sognepræst

Debat

Kun en tåbe frygter ikke en konfirmandmor

Den af præster og meningsdannere så frygtede materialisme udspringer gerne fra forældrene. Det er dem, der vil leje en limousine eller rumraket til at befordre konfirmanderne hjem i – eller de siger i hvert fald ikke nej, mener cand.theol. Margrethe Horstmann

Debat

Præst: Kristi himmelfart handler om at være voksen

Kristne lever i dag i nøjagtig samme situation, som disciplene gør efter Kristi himmelfart. Vi lever som voksne kristne, der skal stå på egne ben. På den måde passer dagen godt til konfirmationer, mener præst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen

Debat

Præst: Når Bibelen bliver visualiseret, fanger den konfirmanderne

Konfirmanderne er ganske tomme i blikket, mens jeg læser Jesu lidelseshistorie højt fra Bibelen. Derimod kommer de med forfærdede og medlidende tilråb fra højre og venstre, når vi ser lidelseshistorien i TV-serien "The Bible", fortæller sognepræst Thea Laukamp Nielsen

Debat

Nana Hauge: Bønnen er til for at forandre os

Vi kan ikke nødvendigvis ændre Gud i bønnen. Vi kan derimod bede om, at han vil ændre os og bevæge os, mener valgmenighedspræst Nana Hauge, der i indlægget fortæller, hvorfor vi skal bede, og deler et par af sine egne favoritbønner med læserne i anledning af Store Bededag

Analyse

Konfirmation er gået fra pligt til individuelt valg

Konfirmationen er den første gang, de unge bliver præsenteret for et religiøst valg, og alt tyder på, at de tager det alvorligt, vurderer teolog og ph.d.-studerende Karen Marie Leth-Nissen

Debat

Nanna fra ”Jesus unge soldater”: Jeg er hverken sekterisk eller dømmende

Det er udfordrende at blive kaldt egofikseret, sekterisk og dømmende, for sådan oplever jeg ikke mig selv. Jeg savner nysgerrighed hos de folk, som bliver domsmænd over min personlighed, skriver Nanna Dideriksen, der er ungdomskonsulent i Indre Mission og aktuel i DR 3-dokumentaren "Jesus unge soldater"

Analyse

De nye former for gudstjeneste taler til nutidens mennesker

Tendenserne i de nye gudstjenester er, at de trækker kropslige, musikalske, kunstneriske og sproglige former med ind i kirkerummet, som også kan genfindes i samfundet generelt, vurderer ph.d. og cand.theol. Jette Rønkilde

Prædiken

Marie Høgh: Selv i langfredags mørke er der en sprække af lys

Langfredag var alle håb ude, og troen visnet. Håbet døde på korset, og håbet blev oprejst påskemorgen. Himlen havde lukket sin dør, men dog er der en sprække, så lyset kan komme ind, skriver sognepræst Marie Høgh i sin prædiken til langfredag

Debatinterview

Efter DR-kritik af Indre Mission: Man kan ikke lære noget om syrienskrigere ved at se på missionske unge

Syrienskrigere er en sikkerhedstrussel. Du finder ikke en eneste af de unge fra Indre Mission, der vil være i nærheden af at være en sikkerhedstrussel for vores land, mener Robert Bladt, der er forstander på Indre Missions Højskole

Analyse

Religion er til stede overalt i Afrika, men ikke i DR's Liberty

Danskerne har de sidste fem søndage været vidne til en række kuldsejlede udviklingsprojekter fostret af 80’ernes såvel idealisme som naivisme, når det gjaldt kulturmøde i DR's serie Liberty. Men hvor blev afrikanernes tro af i serien, spørger generalsekretær Jørgen Skov Sørensen

Palmesøndagsrefleksion

Med mund og hjerte tager de imod hendes gaver

Kvinden, der salver Jesus fødder med dyr olie og tørrer dem med sit hår i bibelteksten til palmesøndag, minder sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen om et menneske, hun engang har kendt. Dette er en poetisk refleksion om hende

Fastebrev

Faste uge 5: Jeg er stoppet med at faste

Jeg føler mig som en sultekunstner, når jeg skriver de her indlæg. En cirkusartist, hvis kunst er at faste. Jeg troede jeg sultede for Gud, men jeg sultede for jer, skriver billedkunstner Michaël Borgen-Nielsen

Debat

Præst: Jeg krydser fingre for dårligt vejr i påsken

Jeg ser mig nødsaget til at krydse fingre for dårligt vejr i påsken. For det kan betyde, at endnu flere søger til kirke for at høre det Ord, som gør ethvert menneskets tilværelse til egentligt liv, mener sognepræst Thea Laukamp

Fastebrev

Faste uge 4: Sulten gør mig ualmindeligt klar i hovedet

At faste har virkelig et potentiale og en styrke, idet det sætter én gennem en basal, fysisk følelse. Det er en kraftig påmindelse om, at mennesket først og fremmest bor i en skrøbelig krop, skriver studerende Manuel Lahrmann i denne uges fastebrev

Debat

Hvis præsten strejker, kan menigheden selv holde gudstjeneste

En strejke eller lockout vil ikke forhindre sognene i at holde gudstjenester. Menighederne må træde i karakter som myndige kristne - i overenstemmelse med det almindelige præstedømme, skriver interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

Fastebrev

Faste uge 3: Sulten er en kreativ drivkraft

Sulten er en stærk drift, der kan sublimeres til kreativitet. Jeg har selv været meget mere produktiv, siden vi omlagde fasten i sidste uge, skriver billedkunstner og eventkoordinator Michaël Borgen-Nielsen efter tre ugers faste

Analyse

Mediekonsulent: Folkekirken skal ikke kommunikere som Bilka

Folkekirken skal i sin kommunikation balancere mellem et massivt traditionstab i befolkningen og faren for at blive blot endnu en kommerciel spiller, mener præst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen

Debat

Katolik: Man kan ikke måle og veje erfaringen af skønhed

Her midt i fremskridtsrusen må vi passe på ikke at glemme skønhedens sprog. Det er nemlig noget af det eneste evige, vi ejer, mener katolik Elisabeth Hartman Evald

"Ligesom man ikke kan måle og veje skønhedserfaringen, må mennesket også bestå af noget, der ikke kan måles og vejes. En åndsevne af en art. Noget, der på uforklarlig vis er i forbindelse med noget, det er svært at sætte ord på. Gud, måske."

Elisabeth Hartman Evald, studerende og katolik.

Debat

Biskop i Metodistkirken om ny aftale: Vi forpligter os til at samarbejde med folkekirken

Som minoritetskirke i Danmark er det væsentligt for Metodistkirken at have gode, stærke og også formaliserede relationer til folkekirken. Snart underskriver de to kirkeretninger en samarbejdsaftale, der bekræfter deres kirkefællesskab, skriver Metodistkirkens biskop Christian Alsted

Fastebrev

Faste uge 2: Det føles absurd at faste uden at give afkald

Det er svært at begrunde vores faste, når den er så fuld af selvmodsigelser. Måske vi skal tillade os at genoverveje, hvad der er ånden i det her projekt. Måske skal vi lægge vores faste om, skriver studerende Manuel Lahrmann efter to ugers faste

Analyse

Ny aftale mellem folkekirken og Metodistkirken er enestående

Når folkekirken og Metodistkirken i marts underskriver en ny aftale, kan de fremover holde gudstjenester sammen. Vi har ikke tidligere set en aftale af den slags i Danmark, og det må tolkes som udtryk for voksende økumenisk interesse, mener professor og dr.theol. Kurt Larsen

Man har ikke tidligere set en aftale af den slags.(..) Måske har den voksende økumeniske interesse noget at gøre med det multireligiøse samfund, idet forskellen mellem kristne kirker kommer til at virke mindre, når man sammenligner med islam og andre religioner.

Kurt E. Larsen, dr.theol. og professor på Menighedsfakultetet

Se flere

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub