Debat
Fastebrev

Faste uge 4: Sulten gør mig ualmindeligt klar i hovedet

At faste har virkelig et potentiale og en styrke, idet det sætter én gennem en basal, fysisk følelse. Det er en kraftig påmindelse om, at mennesket først og fremmest bor i en skrøbelig krop, skriver studerende Manuel Lahrmann i denne uges fastebrev

Debat

Hvis præsten strejker, kan menigheden selv holde gudstjeneste

En strejke eller lockout vil ikke forhindre sognene i at holde gudstjenester. Menighederne må træde i karakter som myndige kristne - i overenstemmelse med det almindelige præstedømme, skriver interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

Fastebrev

Faste uge 3: Sulten er en kreativ drivkraft

Sulten er en stærk drift, der kan sublimeres til kreativitet. Jeg har selv været meget mere produktiv, siden vi omlagde fasten i sidste uge, skriver billedkunstner og eventkoordinator Michaël Borgen-Nielsen efter tre ugers faste

Analyse

Mediekonsulent: Folkekirken skal ikke kommunikere som Bilka

Folkekirken skal i sin kommunikation balancere mellem et massivt traditionstab i befolkningen og faren for at blive blot endnu en kommerciel spiller, mener præst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen

Debat

Katolik: Man kan ikke måle og veje erfaringen af skønhed

Her midt i fremskridtsrusen må vi passe på ikke at glemme skønhedens sprog. Det er nemlig noget af det eneste evige, vi ejer, mener katolik Elisabeth Hartman Evald

"Ligesom man ikke kan måle og veje skønhedserfaringen, må mennesket også bestå af noget, der ikke kan måles og vejes. En åndsevne af en art. Noget, der på uforklarlig vis er i forbindelse med noget, det er svært at sætte ord på. Gud, måske."

Elisabeth Hartman Evald, studerende og katolik.

Debat

Biskop i Metodistkirken om ny aftale: Vi forpligter os til at samarbejde med folkekirken

Som minoritetskirke i Danmark er det væsentligt for Metodistkirken at have gode, stærke og også formaliserede relationer til folkekirken. Snart underskriver de to kirkeretninger en samarbejdsaftale, der bekræfter deres kirkefællesskab, skriver Metodistkirkens biskop Christian Alsted

Fastebrev

Faste uge 2: Det føles absurd at faste uden at give afkald

Det er svært at begrunde vores faste, når den er så fuld af selvmodsigelser. Måske vi skal tillade os at genoverveje, hvad der er ånden i det her projekt. Måske skal vi lægge vores faste om, skriver studerende Manuel Lahrmann efter to ugers faste

Analyse

Ny aftale mellem folkekirken og Metodistkirken er enestående

Når folkekirken og Metodistkirken i marts underskriver en ny aftale, kan de fremover holde gudstjenester sammen. Vi har ikke tidligere set en aftale af den slags i Danmark, og det må tolkes som udtryk for voksende økumenisk interesse, mener professor og dr.theol. Kurt Larsen

Man har ikke tidligere set en aftale af den slags.(..) Måske har den voksende økumeniske interesse noget at gøre med det multireligiøse samfund, idet forskellen mellem kristne kirker kommer til at virke mindre, når man sammenligner med islam og andre religioner.

Kurt E. Larsen, dr.theol. og professor på Menighedsfakultetet

Analyse

Fundamentet under konfirmationsforberedelsen har slået revner

En lang tradition for konfirmationsforberedelse blev slået i stykker af skolereformen. Ny undersøgelse understreger, hvor grelt det stadig står til med præsternes arbejdsforhold, vurderer Finn Andsbjerg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter

Debat

Frikirker om Silkeborgsagen: Ondskab trives i isolation

Sagen fra Silkeborg ser ud til at være en klassisk fortælling om magtmisbrug, hvor en enkeltperson i stigende grad lykkes med at isolere kirken og dens unge kirkegængere fra omverdenen, mener FrikirkeNets generalsekretær Mikael Wandt Laursen

Alene står vi svagt, hvad enten det er en kirke, en præst, en pædagog eller en spejderleder. Vi har brug for regler og relationer, der beskytter både os selv og andre imod os selv. Der kan vi blomstre, for godhed har gode kår i forpligtende relationer, mens ondskab trives i isolation.

- Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet

Debat

Sognepræst: Dåben virker - også ved drop in-dåb

Da drop in-dåb sker med ganske samme ritual som alle andre dåb i den danske folkekirke, kan der ikke herske tvivl om gyldigheden, mener Mette Gramstrup, der er sognepræsten bag initiativet drop in-dåb

"Når den, der skal døbes, eller gudmor eller gudfar ved barnedåben i dag svarer ja til den apostolske trosbekendelse, så må man tro, at dåben virker. Også ved drop in-dåb. Alt andet vil være sindelagskontrol. Og det bruger vi mig bekendt ikke i Folkekirken."

Mette Gramstrup, præst i Kristkirken og initiativtager til drop in-dåb

Debat

Præst: Kyndelmisses lys er et tegn på håb

Graveren pynter op med levende lys overalt, hvor han kan komme til det inden gudstjenesten, og så bliver der prædiket i skæret fra de levende lys. Kyndelmisses lys bliver et tegn på, at håbet lever i os, mener sognepræst Peder Kristiansen

"Personligt slås jeg altid med at holde det spørgsmål stangen: 'Hvordan kunne nogen overhovedet finde på at bosætte sig på disse breddegrader i sådan et tågehjem?' Dette er kyndelmisses knude."

Peder Kristiansen, sognepræst

Analyse

Konference viser muligt svar på folkekirkens udfordringer

Det sociale ansvar er fælles, var en af konklusionerne på en tværfaglig konference mellem kirke-, organisations- og kommunalfolk. Kirken skal komme på banen og blive en konstruktiv medspiller, vurderer sognepræst og journalist Simon Kangas Larsen

Debat

Provst: Dåb er ikke et hurtigt fix

Drop in-dåb taler tidens hurtighed og individualisme efter munden. Vi skal turde fastholde langsomheden, fordybelsen og frem for alt troens fællesskab i gudstjenesten, mener provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss

Debat

Kirker: Lad os være en del af integrationsindsatsen

Det kræver ikke lovgivning, men indlevelse, tålmodighed og vilje til samvær, hvis vi skal tage livtag med integrationsproblemerne - og det kan både folkekirke og frikirker bidrage til, mener Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, og Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet

Analyse

Et år med Trump: Sådan ligger landet for USA's kristne

Donald Trump fik ikke 80 procent af de hvide evangelikales stemmer på grund af hans tro og livsstil - snarere på trods af dem. Professor i teologi Kurt E. Larsen skriver kristendomsanalysen i anledning af, at det lørdag er et år siden, Trump tiltrådte som præsident

Analyse

Folkekirken er ikke færdig med at komme på forsiden

Der var godt med drama i de kirkelige sager, der fyldte den offentlige debat i 2017. Dramaet vil fortsætte ufortrødent i år, vurderer centerleder Marie Vejrup Nielsen i analysen

Analysen

Lektor: Religion har fået negativ særstatus efter sager om blasfemi

2017 blev året, hvor der blev ændret på grundlæggende forhold i reguleringen af religion. Religion har tilsyneladende fået en negativ særstatus i forhold til ytringsfriheden, vurderer ph.d. og lektor Sune Lægaard i sin analyse om blasfemiparagraffens afskaffelse

Debat

Præst: Vielsesdebat handler om mere end sex og diskrimination

Debatten om vielsen af homoseksuelle handler også om, hvilken folkekirke vi gerne vil have. Servicekonceptet må aldrig komme til at fylde så meget, at det overtrumfer teologien og præsters ret til at gøre, hvad de samvittighedsmæssigt er bundet til over for Gud, mener sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

"Jeg ser gerne en folkekirke, der fortsat servicerer hele befolkningen. Og som rummer alle, uanset seksualitet. Men servicekonceptet må aldrig komme til at fylde så meget, at det overtrumfer teologien og præsters ret til at forkynde og gøre, hvad de samvittighedsmæssigt er bundet til over for Gud."

Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst

Debat

Bør de hellige tre konger fjernes fra julekrybben?

Videnskabeligt og logisk set burde vi nok forvise de tre vise mænd fra julekrybben. Alene deres sene ankomst gør, at hyrderne for længst er forsvundet tilbage til deres dont og englene til deres himmel, vurderer sognepræst Kaj Bollmann

4. søndag i advent

Bækgaard: Vil jeg lade Jesus få større og større betydning i mit liv?

Ventetiden er snart forbi, og advent nærmer sig klimaks. Hygge, traditioner og forberedelser står i kø. Midt i det kalder Johannes Døbers vidnesbyrd os til at standse op, skriver Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission, i sin adventsrefleksion

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub