Debat

Der er behov for mere mundtlig formidling af Bibelen

Flere vil kunne forstå og tilegne sig Bibelens budskaber, hvis man i højere grad formidlede fortællingerne mundtligt, mener sognepræst Lasse Holmgaard Iversen. Foto: Paw Gissel

Hvis flere formidlede Bibelen mundtligt, ville en større andel af almindelige danskere have lettere ved at forstå og tilegne sig bibelteksterne. Der må blødes op på den megen skriftlighed i kirken i dag, mener sognepræst og tidligere landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse Holmgaard Iversen

Tal fra USA viser, at op mod 87 procent af voksne amerikanere kan have svært ved at læse og forstå en prosatekst. De 14 procent er ordblinde. 29 procent beskrives som funktionelt ordblinde, der kan læse en SMS og korte tekster. En stor andel på 44 procent er mennesker, som læser fint og kan udtrykke sig på skrift, men spørger du dem, hvordan de bedst modtager viden og information, så foretrækker de at det foregår mundtligt.

Tilbage er der 13 procent, som foretrækker at få tingene på skrift.

Tallene vil muligvis se anderledes ud i Danmark, men pointen er, at meget formidling går tabt, fordi det formidles på måder, som fungerer for et mindretal.

Det gælder også i en kirkelig sammenhæng. For eksempel er Bibelen noget, vi læser. Men hvad med om vi i højere grad øvede os i at gengive bibelteksten som recitation eller genfortælling?

Fordelene er til at tage og føle på. For det første vil flere kunne forstå og tilegne sig bibelteksten og dermed få det ud af den, som vi som præster og undervisere forsøger at formidle.

For det andet er det langt lettere at åbne op for en samtale om bibelteksten, når teksten formidles mundtligt.

For det tredje vil ingen føle sig ekskluderet, for alle – også de 13 procent som foretrækker at få tingene på skrift – kan forstå og tilegne sig teksten, hvis den bliver overleveret mundtligt.

Og når det handler om at bruge Bibelen i sit eget trosliv, så er det en stor gevinst, at flere og flere udgaver af Bibelen findes som lydbog. Det betyder nemlig, at vi kan lytte til Bibelen, ligesom vi lytter til podcasts og lydbøger. Og for mange vil det gøre det lettere at omsætte Bibelen til levet liv.

Kristendommen er en meget skriftligt baseret religion. Det kan vi ikke lave om på. Men vi kan blive bedre til at tilgodese, at der er mange, som vil få mere ud af vores formidling af Bibelen, hvis vi ikke kun læser den (for andre og for os selv), men formidler den i recitationens og genfortællingens form. Og det kommer fra en af de 13 procent, som helst vil have det på skrift.