Debat

Der er bibelkrise blandt evangelikale kristne

Er det et problem for evangelikale kristne, at de ikke har nok kendskab til Bibelens fortællinger? Ja, mener Lasse Holmgaard Iversen, der er landsleder i Bibellæser-Ringen. Foto: Kiwihug/Unsplash

Hvis Bibelens budskaber skal omsættes til liv og tro, er det altafgørende, at man læser og lytter til skrifterne i fællesskab, mener landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse Holmgaard Iversen

Den største krise blandt evangelikale kristne er manglende bibelkendskab, mener World Evangelical Alliances nye generalsekretær, Thomas Schirrmacher. Denne udtalelse er en skarp kritik, som den nye generalsekretær retter til sine ”egne”, som traditionelt har vægtet Bibelen højt. Også i Danmark.

”Vores største problem er, at bibelkendskabet efterhånden forsvinder,” udtaler Schrirrmacher til The Christian Post.

”Det er det største problem vi har, og det overgår alle teologiske forskelle, økonomiske problemer og politiske spørgsmål.”

Det er min vurdering, at analysen også er dækkende for en dansk kontekst. Der er stadig velvilje og opbakning til at læse i Bibelen i det evangelikale miljø i Danmark, og Bibelen er stadig fundament for tro- og kirkeliv. Men der er en tendens til, at fordi man tager Bibelen og kendskabet til den for givet, får den lavere prioritet i den enkeltes trospraksis. Og har vi ikke praktisk og egentlig erfaring med Bibelen, så vi kender den indefra, så bliver kendskabet til den selvsagt overfladisk, og Bibelen bidrager ikke med dybde til troen.

Det udfordrer naturligvis os – præster og kirkelige ledere – som på forskellige måder arbejder med formidling af Bibelen. Det er vores særlige opgave at motivere til bibelbrug i forkyndelse, vejledning og ved at udvikle nye ressourcer til bibelbrug, som svarer til de behov, som bibellæsere har.

Men det er ikke gjort med snak og nye ressourcer. Evangelikale kristne må hjælpe hinanden til at læse i Bibelen. Det er min klare overbevisning, at det at læse i og lytte til Bibelen sammen er afgørende, hvis det, vi læser i Bibelen, skal omsættes til liv og tro. I samtalen får vi nemlig anledning til at reflektere over teksten og sammen finde frem til en dybere forståelse af den.

Men den manglende bibelbrug er også et spørgsmål om identitet for de evangelikale kristne. Schirrmacher siger til The Christian Post:

”...hvis de evangelikale ikke kender Bibelen længere, giver det ikke mening at kalde os en bibel-bevægelse. Vi har ikke andet. Vi har ingen pave, vi har ikke en struktur, som holder os sammen, uanset hvad vi tror. Vi er nødt til at sætte os ned og studere Bibelen, lære Bibelen at kende og blive ordentligt klædt på til at arbejde i kirken.”

Skammer vi evangelikale os over vores ”høje” syn på Bibelen? Schirrmacher har fat i noget her, som kan få store konsekvenser for den evangelikale del af dansk og internationalt kirkeliv. Ikke fordi vi tror på Bibelen – men fordi vores tro på Jesus næres af det budskab, Bibelen formidler.