Oversigt

Interviewserie: Hvad er kristne værdier?

Hvad er kristne værdier? Isabella Arendt, Henrik Højlund, Mikael Wandt Laursen og Pia Søltoft giver deres besyv i denne artikelserie. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix, Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix, Benjamin Uhrenholdt, Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Mange gange bruges ’kristne værdier’ håndfast som en vending, der indeholder en konkret, fasttømret betydning. Men der kan være store forskelle på, hvad folk forstår ved det.

Isabella Arendt: Det er en kristen værdi, at evner og ansvar følges ad

Isabella Arendt er formand for Kristendemokraterne. Alene partinavnet gør hende til en oplagt person at henvende sig til med spørgsmålet "Hvad er kristne værdier?":

”Hvis man evner at rumme et ansvar, så bør man tage ansvar. Personligt har det haft betydning for mig, idet jeg har været aktiv i frivilligt arbejde og også har været besøgsven. Langt hen ad vejen har det også haft betydning for mit valg af job. Det har altid været vigtigt for mig at tage ansvar, og jeg mener, at man bør gøre sig umage med at bruge sine evner, så godt som man overhovedet kan til gavn for andre end én selv."

Læs hele interviewet her.

Henrik Højlund: Elsk Gud, og elsk din næste

Som valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke er Henrik Højlund ret afklaret med sin holdning til hvad kristne værdier er. Men den måske vigtigste pointe for ham er, at kristne værdier først og fremmest er noget personligt, noget som angår os alle hver for sig:

”Når man hører vendingen ’kristne værdier’, så tænker man jo på noget større, noget samfundsmæssigt. Men kristne værdier og kristen etik er jo først og fremmest noget, der angår den enkelte. Dét kan så have stor indflydelse på kollektivet,” forklarer han.

Læs hele interview her.

Pia Søltoft: Kristendommen er en omvending af alle værdier

Pia Søltoft er sognepræst og ph.d. i teologi, og hun vil gerne have lov til at gå til spørgsmålet på en lidt andet måde:

"Sådan som jeg ser det, er kristendommen en omvending af alle de værdier, vi er blevet vant til at holde for sande. Det er det omvendte af de værdier, som vi normalt holder for værdifulde. For eksempel tanken om at vende den anden kind til, at gengælde ondt med godt, og at de sidste skal blive de første, er en sådan omvending. Det er et forsøg på at vende vores værdigrundlag på hovedet for at få os til at indse, at de værdier, vi normalt holder for sande, kan være uretfærdige, eller på sin vis kan vise sig ikke at ville os det bedste. På den måde er kristne værdier sådan set det omvendte af det, du ville have forventet skulle være værdifuldt,” forklarer hun.

Læs hele interviewet her.

Mikael Wandt Laursen: Kristne værdier er frugter af troen

Mikael Wandt Laursen repræsenterer som generalsekretær i Frikirkenet mange af de danske frikirker. Derfor glæder det ham på den ene side, at kristne værdier får opmærksomhed og debatteres. På den anden side ærgrer det ham, at der er gået lidt modeudtryk i det:

”Vi lever i en tid, hvor man gerne vil plukke troens frugter, men ikke vande troens træ,” forklarer han.

Læs hele interviewet her.

Isabella Arendt, formand for Kristendemokraterne, vil ikke komme med absolutter, når hun skal præcisere hvad kristne værdier er: "Vi bliver aldrig færdige med at diskutere, hvad kristne værdier er, ligesom vi aldrig bliver færdige med at diskutere, hvad danske værdier er,” forklarer hun. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
For Henrik Højlund er kristne værdier dem man kan læse om i det nye testamente: "Der er et hav af værdier, men kan man forenkle det til noget, så skal det være det, som Jesus skar det ned til, hvilket er: Elsk Gud, og elsk din næste som dig selv.” Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
For Pia Søltoft, sognepræst og ph.d. i teologi, giver det ikke mening at tale om kristne værdier: "Sådan som jeg ser det, er kristendommen en omvending af alle de værdier, vi er blevet vant til at holde for sande." Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
”Vi lever i en tid, hvor man gerne vil plukke troens frugter, men ikke vande troens træ,” forklarer Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet. Foto: Benjamin Uhrenholdt