Spørg

Når De 10 Bud siger, at man ikke må slå ihjel, gælder det så også dyr?

I Første Mosebog står der, at man ikke må slå ihjel. Gælder det også de dyr, jægere skyder for at spise dem? spørger en læser. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

I De 10 Bud står der, at man ikke må slå ihjel. Men gælder det også dyr? spørger en læser. Cand.theol Bodil F. Skjøtt svarer

Spørgsmål
Hej brevkasse

Der står i De 10 Bud, at man ikke må slå ihjel. Gælder det også dyr?

Her tænker jeg på jægere og lystfiskere, der fanger en fisk eller skyder en fasan for at spise den.

På forhånd tak.

Hilsen Peter

Svar
Kære Peter

Det femte bud lyder i den danske oversættelse: ”Du må ikke slå ihjel.” Men man kunne også oversætte den hebraiske tekst på en anden måde, nemlig: "Du må ikke myrde". Der er altså to forskellige ord for at dræbe. Hvad det femte bud forbyder er således på uretfærdig vis at tage et andet menneskes liv. Det er noget andet end at dræbe et dyr – uanset hvad grunden til at gøre det så er. Så det enkle svar på, om det femte bud forbyder at slå dyr ihjel med henblik på at spise dem, er et nej.

Noget andet er, om man kan føre et bibelsk argument for, at kristne burde være vegetarer eller veganere. Det er der nogle, der mener. I 1999 oprettedes således organisationen ”Christian Vegetarian Association” (CVA), en organisation som arbejder for, at vi passer bedre på verden og på dens ressourcer og derfor bliver vegetarer. Som en følge deraf vil man heller ikke slå dyr ihjel med henblik på at spise dem.

Det er ikke et nyt synspunkt, som alene har at gøre med klimakrise og en omsorg eller bekymring for vores brug eller overforbrug af de ressourcer, vi som mennesker af Skaberen blev sat til at tage vare på helt fra skabelsens morgen. Mange af de tidlige kirkefædre levede også som vegetarer, og det samme gør sig gældende for bestemte grupper inden for munke- og nonnesamfundene.

Også andre kirkeledere har argumenteret for, at kristne ikke bør spise kød. Det gjorde de tidlige kirkefædre først og fremmest ud fra et ønske om at leve simpelt, i en form for askese, og for ikke at forfalde til fråseri, der er en af de syv dødssynder. Det er den samme tankegang, der har motiveret forskellige munke- og nonnesamfund til en kost uden kød. Andre kristne begrænser det at spise vegetarisk til fastetiden, hvor man fra fastetidens begyndelse og frem til påskemorgen undgår at spise kød. Det gør man efter at have fejret ”Mardi Gräs” (= den fede tirsdag) med karneval og anden festlighed dagen inden askeonsdag.

Argumentet for kristne som selv er vegetarer og ønsker at hjælpe andre til det samme, kan være et ønske om gennem en sådan livsstil at opmuntre til en Kristus-centreret livstil, som fremmer kærlighed, omsorg og fred og samtidig vise verden, at en sådan livsstil er en ansvarlig måde at tage vare på verdens ressourcer på.

De kan også pege på at der i Første Mosebog kapitel 1 faktisk ikke står, at mennesker godt må spise dyr. Tværtimod står der, at det er alle planter og træer, Gud gav os som vores føde:

”Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag” (1 Mos 1,29-31).

Men dette skal så læses i lyset af andre ord fra Bibelen, som tydeligvis tillader at spise dyr, for eksempel de ord, som Gud sagde til Noah efter syndfloden:

"Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter" (1 Mos 9,3-4).

Konkluderende kan det siges, at det femte bud ikke forbyder at slå dyr ihjel med henblik på at spise dem. Det er ikke det, som buddet drejer sig om. I samme lov påbyder Gud Israel at bringe dyr som et offer på alteret i helligdommen, hvad enten det var tabernaklet i ørkenen eller templet i Jerusalem senere hen.

Men der kan sagtens føres bibelske argumenter for, hvorfor vi bør leve som vegetarer og undlade at spise kød. Blot har det ikke noget med det femte bud at gøre. Det er heller ikke et nyt argument for kristne, som er kommet med klimakrisen. Hele vejen op gennem kirkens historie finder vi kristne mennesker som – af forskellige grunde – har levet som vegetarer og derfor ikke har slået dyr ihjel med henblik på at spise dem.

Med venlig hilsen
Bodil F. Skjøtt
Cand.theol

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.