Med troen i kufferten

Robert Bladt: Pausen er en guddommelig befaling

"Pausen er for mig at se en guddommelig befaling givet ved Guds eget eksempel og nedlagt i det skabte," skriver præst og højskoleforstander Robert Bladt. Foto: Nicolai Abildtrup Egebæk Sørensen.

Pausen er en guddommelig befaling og en påmindelse til os, der har let ved at blive optændt af aktivisme og troen på vores egen uundværlighed, fortæller præst og forstander Robert Bladt

Hvem er du?
Jeg er født i 1970 i en familie, hvor retfærdighed, pligt og flid gik fint i tråd med kærlighed til Gud, til familien og til Danmark. Den stærke, bibelsk inspirerede forkyndelse af Jesus som frelser fra synd og Herre i liv og død har jeg erfaret som en livsbekræftende vej til at finde min identitet, min plads i livet og et håb for evigheden.

Ligesom mine forældre føler jeg mig godt tilpas i Indre Mission. Det er en organisation, der også har krydset mit arbejdsliv flere gange. Også nu hvor jeg er forstander på Børkop Højskole, som samtidig er Indre Missions Bibelskole.

Mit liv beriges dagligt af min ægtefælle gennem snart 28 år og vores fire voksne børn og to svigersønner.

Det hører sig til, at jeg som teolog og præst har kærlighed til bøger, ikke mindst Den Hellige Skrift. Samtidig føler jeg en stor appetit på at bruge de sanser og potentialer, Gud har nedlagt i alle mennesker. Derfor er jeg ofte i gang med at dyrke motion, pille i haven, spille et instrument eller konstruere et eller andet, jeg stolt kan vise frem for min kvinde.

Hvad skal du lave i din sommerferie?
Med en hektisk hverdag på en lille højskole er sommerferien en kærkommen anledning til at søge pausen. Enhver sommerferie skal indeholde en pause. I år skal denne pause tilbringes i det nyanskaffede sommerhus med plads til familien, vennerne, naturen, sjove udflugter, de forskellige hobbies og en enkelt bog i pavillonens skygge.

Pausen er for mig at se en guddommelig befaling givet ved Guds eget eksempel og nedlagt i det skabte. Det er en påmindelse til os, der har let ved at blive optændt af aktivisme og troen på vores egen uundværlighed.

Hvor meget fylder din kristne tro i kufferten, når du rejser på sommerferie?
Troen er for mig først og fremmest en forsonet relation til Gud i kraft af Jesus Kristus. Den bærer jeg altid med mig. Samtidig giver troen mig et perspektiv på alt, hvad jeg erfarer og oplever.

Ferier er ofte anledninger til at erfare og opleve nyt. På en rejse til Malta fik jeg for eksempel nyt perspektiv på min tro ved at lære om malteserordenen. Jeg opdagede, at der forud for deres militære organisering gik et diakonalt omsorgsarbejde for kristne pilgrimme. Pludselig kunne jeg se en sammenhæng til min egen tro og praksis.

Men troen er også med, når jeg møder nye mennesker og deres skikke eller oplever naturen på en ny måde eller i en ny skikkelse. Det eventyr kan lige så vel udspille sig i min egen baghave som på en solbeskinnet middelhavsø.

De senere år har jeg genopdaget glæden ved bibelcamping. Det er også en del af programmet i år, at hustruen og jeg skal med vores menighed på bibelcamping.

Her skabes en sammenhæng mellem det forkyndte ord, tiden til refleksion og muligheden for samtale om troen. Det giver mig en tilbagetrækning, en retræte, med nyt perspektiv på livet og prioriteringerne. På bibelcamping har jeg tidligere oplevet en klarhed til nyorientering og en fornyelse i at følge Guds vej og vilje for mig.

Hvad er dine tre bedste ideer til, hvordan andre kan tage Gud med på deres ferie?
Gud er ikke langt borte fra nogen af os. Grundproblemet for os moderne mennesker er vores evne til at ignorere ham. Derfor er mit første råd at fjerne distraktionerne. Sluk for notifikationerne, sæt autosvar på mailen – også den private. Skru ned for, hvad du skal nå i ferien. Det tyske ord for ferie betyder ”tilladelse” - altså til at trække sig fra sine pligter.

Når du har slukket og lukket og skruet ned, spørg da dig selv: Hvor er Gud? Hvor ser jeg Gud i mit medmenneske? Hvor ser jeg Gud i naturen? Hvor ser jeg Gud i kunsten, musikken, arkitekturen?

Mange tror, vi finder Gud ved at stirre ind i os selv. Men vil du spotte fuglearter i din have, må du rette din opmærksomhed mod det, der er uden for dig selv. Inden i dig selv finder du højst en svag erindring om en musvåge eller en gråspurv. Sådan er det også med Gud.

Min tredje idé er den mest direkte. Brug ferien på at betages af Jesus af Nazareth. Læs et af evangelierne fra Det Nye Testamente. Se en film om Jesu liv, død og opstandelse. Det Nye Testamente kalder Jesus for Guds tolk. Aldrig er vi tættere på Gud, end når vi søger Jesus Kristus.