Den episkopale kirke er liberal og kæmper for minoriteters rettigheder

Biskop Michael Curry holdt en passioneret og medrivende tale om kærlighed til det royale brudepar i England. Han er biskop i den episkopale kirke i USA, der er særligt kendetegnet ved sit fokus på lighed, frihed og social retfærdighed. Foto: Owen Humphreys / AP / Ritzau Scanpix

I den anglikanske kirkes amerikanske pendant er alle lige, og frihed og social retfærdighed er i højsædet - men dens liberale holdninger har skabt interne teologiske gnidninger

Med tårevædede øjenkroge og henførte suk fulgte mange med i det royale bryllup i England i den foregående weekend. Det var dog ikke kun brudens kjole og den kendisfyldte gæsteliste der blev diskuteret i medierne og omkring pinsens frokostborde. Det blev også den passionerede vielsestale, som den amerikanske biskop Michael Curry holdt for brudeparret.

Med store armbevægelser og med en stemmeføring præget af mange års erfaring i prædikenens kunst, bevægede han tilskuerne både i kirken og hjemme bag skærmene med sine bevingede ord om den største kraft af alle: Kærlighed.

Men hvilken gren af kristendommen tilhører han? Og hvordan hænger den sammen med den ellers så konservative anglikanske kirke?

Da kirken kom til USA og mødte uligheden

Biskop Michael Curry er overhovedet for den amerikanske gren af den anglikanske kirke - den såkaldte episkopale kirke. Den kan karakteriseres som en blanding af protestantisme og katolicisme, og i USA er den præget af en særligt liberal tankegang.

Den episkopale kirke opstod i USA, da anglikanerne kom til Amerika under udvandringen fra England. Mødet med de ulige sociale forhold i USA gjorde, at den anglikanske kirke her udviklede sig i en ny retning, fortæller professor i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg:

“Anglikanerne forkyndte evangeliet for både hvide og sorte, og fordi de sorte slaver også blev en del af kirken, var deres sociale situation vigtig i kirkens øjne. Mødet med den sociale ulighed, der fandt sted under slavetiden, påvirkede kirken i en retning som gjorde, at den fik et stort fokus på lige rettigheder. Den er overordnet mere liberal i sin teologiske orientering, og mere politisk og socialt interesseret,” fortæller Peter Lodberg og uddyber:

“De episkopale har derfor fokus på, at evangeliet er et budskab om befrielse fra undertrykkelse. Det har været et meget vigtigt omdrejningspunkt. Drømmen om forandring, fornyelse og befrielse spiller en meget vigtig rolle i denne del af den episkopale kirke.”

Liberale holdninger skaber interne stridigheder

Dette fokus er blevet bevaret, og de episkopale kristne er fortalere for, at hverken køn, seksualitet eller race skal stå i vejen for en persons forhold til kirken og til Gud. Både kvinder, mænd og homoseksuelle er blevet udnævnt til biskopper, for som den episkopale kirke skriver på deres hjemmeside:

“Lederskab er en gave fra Gud, og kan blive udtrykt af alle mennesker i vores kirke, uanset deres seksuelle identitet eller orientering. Vi tror på, at Gud elsker dig - uden undtagelser.”

At netop biskop Michael Curry talte til det royale bryllup går altså godt i tråd med, at bruden, den californiske Megan Markle, efter sigende betegner sig selv som feminist og som forkæmper for social retfærdighed. Men denne meget liberale holdning til, hvem der er plads til i gejstligheden, og hvem der omfattes af kirkens ritualer, har skabt gnidninger med den resterende anglikanske kirke:

“Den episkopale kirke i USA går ind for lighed, frihed og social retfærdighed. Derfor har de været årsag til stor diskussion om vielser af par af samme køn og om kvindelige biskopper og præster, for deres liberale tankegang har ikke været almindelig for den anglikanske kirke generelt. På den måde er den episkopale kirke i USA progressiv, men det har også skabt problemer i forhold til den anglikanske kirke på verdensplan, som er langt mere konservativ,” fortæller Peter Lodberg og tilføjer:

“Den episkopale kirke har hele tiden været et skridt foran med ønsket om, at kirken er for alle. Både præsteembedet og ritualerne er åbne og tilgængelige, ligegyldigt hvilken seksualitet, køn eller politisk orientering, man har - og på den måde ser den episkopale kirke i USA sig selv som en spydspids for minoriteters rettigheder.”