Reportage

Historiker: Vi skal begrave Grundtvig og grave ham op på ny

Grundtvig var en betydningsfuld person, men måske er der områder, hvor hans betydning er blevet fejlvurderet. Det talte Adam Holm og Jes Fabricius Møller om til arrangementet "Grundtvigs død" på Nørrebro Teater.

Nørrebro Teater dannede denne uge ramme om forestillingen ”Grundtvigs død”. Aftenen bød både på fordybelse og gode grin, da journalist Adam Holm og historiker Jes Fabricius Møller aflivede myter om Grundtvig

”Det er det seriøse publikum i aften, det lærde!” udbryder en oplagt Adam Holm, da han indtager scenen på Nørrebro Teater til en samtale om Grundtvig. De tidligere forestillinger i forestillingsrækken ”Danmarkshistorier live” har blandt andet haft porno og krig som omdrejningspunkt.

På bagerste række sidder en vennegruppe. De er alle lidt usikre på, hvad det egentlig er, de skal overvære. En af dem har fået sin billet i adventsgave.

Adam Holm sidder på scenen ved siden af lektor og historiker ved Saxo-instituttet, Jes Fabricius Møller, som i aften skal fortælle om sin bog ”Grundtvigs død”.

Adam Holm stiller det oplagte spørgsmål: ”Hvorfor har bogen fået navnet ’Grundtvigs død?’”

Jes Fabricius Møller forklarer, at bogens pointe er at aflive nogle fejlagtige forestillinger om Grundtvig. Dertil klingede titlen tilpas mordbidt i Jes Fabricius Møllers ører.

”Grundtvigs betydning er blevet fejlvurderet, fordi hans navn bliver sat ind i nogle forbindelser, hvor man kan se, at det kun i begrænset omfang hører hjemme,” fortæller han til Kristendom.dk.

”Den Grundtvig, vi troede, vi havde arvet, skal vi begrave og grave op på ny. At vi kan og gør det, det er det smukke ved Grundtvig.”

Smukt er det også, da lyset sænker sig og skuespiller Katja Holm læser de første sider fra ”Grundtvigs død” op. De beskriver Grundtvigs begravelse, som er bogens udgangspunkt, og rammerne for aftenen er sat.

Grundtvig fik sin arm vredet om
Adam Holm spørger Jes Fabricius Møller til det mytegods, der er omdrejningspunktet i bogen.

En af de centrale myter er, at Socialdemokratiet skulle have en særlig grundtvigsk ånd. Jes Fabricius Møller imiterer Frederik Borgbjerg, en af de mest fremtrædende socialdemokratiske politikere i starten af det 20. århundrede, der angiveligt skulle have citeret Grundtvig:

”Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt!”

Salen begejstres over historikerens imitationsevne. ”Han er en gudsbenådet formidler,” siger Hanne Sindum, 70 år, der er her i aften sammen med sin mand.

Frederik Borgbjergs citat er tilsyneladende de eneste linjer, Grundtvig har skrevet, der stemmer overens med socialdemokratisk fordelingspolitik. Til trods for dette er de blevet gentaget af socialdemokrater gang på gang.

Jes Fabricius Møller siger om Frederik Borgbjerg, at han ”vred armen om på Grundtvig og gjorde ham til socialdemokrat”.

Historikeren afliver også myten om, at de danske højskoler skulle være særligt grundtvigske. Ifølge Jes Fabricius Møller ligger det, vi i dag kender som højskoler, nemlig meget fjernt fra Grundtvig. Grundtvig oprettede sin egen højskole i 1856, men han var ikke den første.

Desuden var de højskoler, de unge grundtvigianere oprettede i årene efter 1864, ikke direkte udtryk for grundtvigsk tankegods. Derimod blev de drevet på baggrund af grundtvigianernes egne idéer, som de tilbageprojicerede på Grundtvig.

Enhver finansministers våde drøm
Adam Holm beder Jes Fabricius Møller give en biografisk beskrivelse af Grundtvig, og historikeren begynder at fortælle om hans opvækst. Da en af mange vittige kommentarer fra Jes Fabricius Møller falder, afløses en småsnakken fra salen af højlydte grin:

”Grundtvig var færdiguddannet som 20-årig. Det er enhver finansministers våde drøm, bortset fra at det var i teologi".

Han griner selv med, og aftenen er i det hele taget præget af latter og livlig ping-pong mellem vært og historiker på trods af overskriftens noget dystre tone.

Adam Holm og Jes Fabricius Møller taler sammen til publikum, og deres indlevelse skaber en følelse af at være i gode hænder, både intellektuelt og underholdningsmæssigt.

Grundtvig ville have været en hæslig facebook-ven
”Hvori består Grundtvigs originalitet?” spørger Adam Holm undervejs i deres samtale. Jes Fabricius Møller besvarer spørgsmålet med mange ord og masser af fagter.

Han forklarer, at Grundtvigs idé om folkeoplysning er original. Grundtvig indså tidligt, at også bønder kan lære noget. Desuden var han original i sin, ligeledes tidlige, tale for adskillelse af kirke og skole.

Til grund for denne adskillelse ligger Grundtvigs kristendomssyn, der sætter fokus på det levende ord. Ifølge Grundtvig er kristendom noget, der foregår ved gudstjenesten. Den udleves i dåben og nadveren frem for i dogmatikken.

Derfor gav forkyndende kristendomsundervisning ikke mening for ham, og at han påpegede dette var medvirkende til, at skole og kirke i dag er adskilt.

Jes Fabricius Møller forklarer, at Grundtvig havde en holdning til alt, hvorfor ”Grundtvig ville have været en hæslig facebook-ven!” Og så var hans tanker og holdninger så usammenhængende, at man ”lige så godt kan opgive at lære Grundtvig rigtigt at kende”.

Jes Fabricius Møllers engagement smitter af på stemningen i salen. Selv vennegruppen på bagerste række, der ikke helt var klar over, hvad de havde fået billet til, griner og lytter interesseret med.

En aften i Grundtvigs ånd
Adam Holm vil gerne vide, hvad det er ved Grundtvig, der gør ham aktuel i dag. Jes Fabricius Møller må indrømme, at han ikke har noget godt svar, men at det er et rigtig godt spørgsmål:

”Af en eller anden grund besidder han denne her kvalitet, der gør, at folk vender tilbage til ham igen og igen. Til trods for, at han er så fuldstændig umulig, som han er”.

”Grundtvig kan bruges, men også misbruges,” siger Adam Holm som afslutning, halvt konkluderende, halvt spørgende. Jes Fabricius Møller giver ham ret.

Det er denne grundlæggende indsigt, publikum forlader teateret med. Værten og historikeren er lykkes med at gøre publikum klogere – og har måske endda givet dem et fællesskab. Mon ikke Grundtvig ville have været glad.