Faldende medlemstal i den katolske kirke i Latinamerika

Protestantismen i samlet set 18 latinamerikanske lande er steget med 19%. Det er til trods for, at 84% af de adspurgte er døbt og opvokset i den katolske kirke. Foto af den presbyteriansk katedral i Rio, Brasilien: Scanpix.

Protestantismen er det nye sort i en række sydamerikanske lande, viser en større undersøgelse foretaget af Pew Research Centre

I Latinamerika bor der 425 millioner katolikker. Det er omkring 40% af verdens samlede antal katolikker. Men i øjeblikket oplever denne del af den kristne verden et fald i antallet af katolikker.
Men selvom det er første gang i verdenshistorien, at en latinamerikaner sidder i pavens varme stol, kan færre og færre tilsyneladende identificere sig med det at være katolik.

Det har foreløbigt betydet, at fra at have et indbyggertal med 90 % katolikker i første halvdel af det 20. århundrede, er antallet af katolikker i de samlede latinamerikanske lande nu nede på et dramatisk 69%.

Det viser den nyeste undersøgelse foretaget af Pew Research Centre, Washington D.C. i USA. 

Undersøgelsen strækker sig til 18 forskellige lande, samt Puerto Rico i Latinamerika og de Caribiske Øer og går tæt på, hvilken religiøs tilknytning de adspurgte havde, samt deres trosgrundlag og religiøse praksis. 

Ex-katolikkerne søger en mere personlig kristendom
Protestantismen er til gengæld steget med 19%. Det er til trods for, at undersøgelsen viste, at 84% af de adspurgte er døbt og opvokset i den katolske kirke. 

Man fandt, at det er fra den katolske kirke de nye protestantiske medlemmer er konverteret fra. 81% af de adspurgte fortæller, at de søgte en mere personlig oplevelse af Gud, end hvad den katolske kirke tilbyder, og over halvdelen af dem oplevede endda, at deres nye kirke rakte ud til dem på et personligt plan.

Mange af de tidligere katolikker søgte en ny oplevelse med lovsang og forklarer, at de oplevede, at der var mere hjælp at hente i den protestantiske kirke for de værdigt trængende.

Protestanter beder mere og går oftere i kirke
Undersøgelsen fra Pew Research Centre viste også en anden interessant faktor. I forhold til katolicismen er protestantismen i Latinamerika samlet set mere konservativ.

Det viser sig, at den katolske kirke er mere åben overfor registrerede partnerskaber, det vil sige ægteskaber af samme køn, end den protestantiske kirke i Latinamerika, og at de protestantiske kirkegængere er mere radikale og udviser mere religiøs engagement.

En anden faktor, som også har en vigtig rolle at spille, er, at protestanter i Latinamerika virker ifølge undersøgelsen mere åbne omkring deres religiøse oplevelser og deres tro. Dermed er der flere, der hører om protestantismen og flere, der bliver tiltrukket af denne anderledes måde at være kristen på.

Undersøgelsen viste også, at protestanter i Latinamerika beder oftere og går oftere i kirke end deres katolske medkristne. Derudover viste det sig også, at protestanter var mere flittige med bibellæsningen hjemme og ikke kun i kirkerummet.

Undersøgelsen viste, at de protestantiske kirker i de latinamerikanske lande udtrykte sig klarere i forhold til, hvad de synes er rigtigt og forkert i forhold til især sociale dilemmaer.

Ud over spørgsmålet om homoseksuelle ægteskaber var de adspurgte protestanter også mere udtalt i deres øvrige holdninger til, hvad der er moralsk, kristen livsførsel. Størstedelen var imod abort og mente yderligere, at sex udenfor ægteskab og som fraskilt er moralsk forkert, og at hustruen er underlagt til at adlyde sin husbond.

Pinsekirkens appel
Størstedelen af protestanterne fra Pew Research Centre's undersøgelse tilhører pinsebevægelsen. Helt op til 65% af de adspurgte anerkendte pinsekirken som deres faste kirke. Her finder de søgende en oplevelsesrig gudstjenesteform, da pinsekirken ofte tilbyder spirituelle oplevelser i form af helbredelser på kroppen eller i sjælen og tungetale.

Disse særlige oplevelser er kendt som ”Helligåndens gaver” (jævnfør 1. Korintherbrev kapitel 12) indenfor de pinsekirkelige kredse.

Som modspil til denne mere spirituelle del af kristendommens grene tror også en stor procentdel af både de katolske og de protestantiske latinamerikanere på reinkarnation, forbandelser og på heksekunst.

En tredjedel tror på fænomenet ”the evil eye”, som indebærer at særlige mennesker har evnen til at kaste forbandelser, som kan være skadelige. For eksempel bringer 60% af mexikanere stadig et offer af blomster, vin, mad eller lys til særlige ånder.

Mange protestanter voksede op som katolikker |Create infographics
Latinamerikaneres begrundelser for at forlade den katolske kirke |Create infographics