800 sider med den rette lære

Freske fra Skt. Peters og Skt. Marcellinus' katakomber fra begyndelsen af det 4. århundrede. Den blodsottige kvinde blev helbredt, da hun rørte ved Jesu kappe, ved den kraft der udgik. Kirkens sakramenter fortsætter nu de gerninger. ? Illustration fra bogens anden del, Fejringen af det kristne mysterium.

Nu foreligger den officielle udgave af "Den katolske Kirkes Katekismus" på dansk, så enhver interesseret kan fordybe sig i såvel de teologiske dogmer som i kirkens svar på moralske spørgsmål

Det er svært at fatte sig i korthed, når man skal nedfælde en hel verdensomspændende kirkes rette teologiske og moralske lære i en enkelt bog. Det er da heller ikke tilfældet med den første officielle udgave af "Den katolske Kirkes katekismus" i 440 år, som nu foreligger på dansk. De over 800 sider præsenteres i morgen i Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro i København.

Hvis man i bogen leder efter overraskelser i Roms opfattelse af, hvad kristendom er, eller banebrydende ændringer i den traditionelle morallære om cølibat, prævention, homoseksualitet, skilsmisse eller kvindelige præster, så leder man forgæves. Men det er heller ikke meningen med "Den katolske Kirkes Katekismus", som den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, betegner som særdeles vigtig, fordi den omfatter hele den katolske kirkes officielle lære.

- Kender man lidt til katolsk lære og livsførelse, er der ikke noget nyt i katekismen, men ingen udgivelse i nyere tid er så omfattende og videnskabelig som denne. Det, der er vigtigt og godt med den nye udgivelse, er, at vi nu for første gang har en bog på dansk, som vi kan henvise til når det drejer sig om den samlede, officielle katolske kirkes teologi og lære i forskellige moralske og etiske spørgsmål. Det gælder både i forhold til vores egne medlemmer og til andre uden for kirken, siger Czeslaw Kozon.

Det er ikke tilfældigt, hvis Lu-thers Lille Katekismus spøger i baghovedet, når talen falder på katekismer. Luther var blandt de første og den mest kendte, der brugte begrebet som en bogtitel, dengang i 1529. Katekese (fra græsk: undervise) var betegnelsen for oldkirkens undervisning inden dåben, og en katekismus betegnede nu en samlet fremstilling af en kirkes teologi og moral, i dette tilfælde den lutherske. Martin Luther skrev en lille, lettilgængelig katekismus for de de nye lutherske husstande og menigheder og en stor katekismus med mere grundlæggende teologi for præster og teologer. Som svar på den protestantiske reformation af kirken var Den Katolske Kirke nødt til at svare med en modreformation. Efter at kirkens biskopper var mødtes til det såkaldte Tridentinerkoncil, blev der i 1566 udgivet en katolsk parallel til Luthers katekismer, Catechismus Romanus, som forklarede de katolske præster, hvad den rette lære skulle være fremover i den turbulente tid. Det er denne katekismus, som den nye "Den katolske Kirkes Katekismus", står som en slags afløser for.

- Når vi skal undervise for eksempel konvertitter, har det været vanskeligt at henvise til en nutidig og officiel katolsk lære, som man kan læse på egen hånd. Det kan vi nu, og det vil være en stor hjælp, siger Czeslaw Kozon.

Det er som beskrevet ikke hver dag, der udkommer katekismer som de store katolske og lutherske.

- Den aktuelle katolske katekismus skal ligesom sin forgænger, samle op på en fornyelse, hvad angår kirkens officielle lære, siger lektor på Saxo-instituttet på Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen, som selv er katolik, og som på Katolsk Forlag har stået for udgivelsen.

- Denne gang kommer udgivelsen på baggrund af et andet stort, katolsk kirkemøde, nemlig 2. Vatikanerkoncil, som fandt sted fra 1952 til 1962. Der gik dog noget tid, fordi mange mente, at katekismusgenren som formidling af troslære var død. Derfor har det været svært for katolikker at danne sig et overblik over troen, indtil der nu igen er kommet gang i genren,

Det var i 1985, at Den Katolske Kirkes biskopper var samlet for at fejre 20-året for Anden Vatikanerkoncil. Da sagde den amerikanske kardinal, Bernard Law ifølge Sebastian Olden-Jørgensen:

- I en verden, der bliver mindre, i en global landsby, er nationale katekismer ikke nok til at opfylde behovet for en klar formulering af kirkens tro.

Ikke mindst datidens øgede afkristning, tidens relativisering (at alt er lige meget værd) og islams opdukken i Vesten, fik Den Katolske Kirke til at sætte alle sejl til for at forsøge at komme de troende til undsætning. Vatikanets fremmeste teolog, kardinal Josef Ratzinger, dengang leder af Troskongregationen, Vatikanets udvalg for den rette tro, blev formand for en arbejdsgruppe, som i 1992 kunne præsentere katekismen på fransk. I dag er han som bekendt pave Benedikt XVI.

- Det er blevet en klar, omfattende og meget pædagogisk opsumering af den katolske troslære af i dag. Den er skrevet i en ligefrem og tilgængelig stil, som masser af interesserede og veluddannede mennesker, ikke nødvendigvis troende eller katolikker, kan læse. Den går ned til gymnasieniveau, vil jeg mener, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Retningsgivende katekismer udgives enten for at imødekomme et behov for kirkelig og teologisk oplæring og oplysning hos lægfolket, eller for at fastslå en bestemt lære. Lektor Peder Nørgaard-Højen, Københavns Universitet, har et indgående kendskab til Den Katolske Kirke, og han er ikke i tvivl om, hvorfor Den Katolske Kirkes Katekismus er udgivet.

- Den er et udtryk for rettroenhedens kirke, og det er ikke tilfældigt, når man tænker på, hvem hovedkraften bag den er. Det er kardinal Ratzingers værk, og det skal fortælle katolikkerne, hvad den rette tro er. På det tidspunkt havde Ratzinger haft et opgør med de liberale befrielsesteologer (katolicisme kombineret med kamp mod social uretfærdighed) og han mente, at den kristne tro var ved at forsvinde i Vesten. Derfor ville han udgive noget, som katolikkerne verden over kunne holde sig til, og derfor har vi den nu på dansk.

Kirkens undervisning

Katekese: Indføring i den kristne tros hovedpunkter ved en dertil autoriseret lærer. Ordet stammer fra oldkirken.

Katekismus: Siden reformationen betegnelse for håndbog til brug for tilegnelse af en række faste sammenfatninger af kristen tro og moral.

2. Vatikankoncil (1962-1965): Kirkeligt topmøde for biskopper indkaldt af pave Johannes 23. med det formål at bringe kirken ajour. Blandt andet fik Bibelen fik en mere central placering og gudstjenesten blev fornyet.

Den Katolske Kirkes Katekismus (På fransk i 1992, nu på dansk): Inddelt i fire afsnit: Trosbekendelsen (den apostoliske), gudstjenesten og sakramenterne, morallæren omkring de ti bud, gennemgang af Fadervor. Anvendelse: Officielt opslagsværk om katolsk tro og morallære, praktisk rettesnor i forkyndelse og undervisning, præstens eller underviserens egen dybere forståelse af troen, til kirkelig undervisning af unge eller konvertitter, til studiekredse og økumenisk dialog, til inspiration og åndelig læsning.

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi og Katolsk Forlag