Indføring

Hvad er katolsk konfirmation?

Den katolske kirke har lige som folkekirken konfirmation, men der er en række forskelle i ritualerne. Foto: Andi Graf/Pixabay

Konfirmationen er et fælles kristent ritual, men mens den i folkekirken mest handler om at få bekræftet sin dåb, handler det i den Katolske Kirke om at modtage Helligåndens kraft

Hvor protestanterne har konfirmationen, har katolikkerne to overgangsritualer. Den første hellige kommunion (i 8-10 års alderen) og firmelsen (i 14-15 års alderen). Se her, hvad det betyder.

Første hellige kommunion

I den katolske kirke bruges betegnelsen kommunion i stedet for nadver. Små børn modtager ikke kommunion, før de har gennemgået et særligt ritual om den første hellige kommunion.

Det enkelte barns modenhed bliver bedømt af forældrene og præsten i fællesskab.

I ritualet bekræfter barnet den tro, det blev døbt i. Første hellige kommunion er således barnets fulde indtræden i menighedsfællesskabet, der er centreret omkring kommunionen (nadveren).

Da den katolske kirke har dåbsfællesskab med en række andre kristne kirker heriblandt folkekirken er barnet ikke trådt helt ind i den katolske kirkes fællesskab før den første hellige kommunion.

Firmelse

I international sammenhæng bruges betegnelsen confirmation af både katolske og protestantiske kirker om det overgangsritual, der ligger i 14-15 års alderen.

I Danmark har den katolske kirke dog valgt at bruge betegnelsen firmelse, som klart viser forskellen mellem folkekirke og katolsk kirke.

I firmelsen velsignes det unge menneske af biskoppen i stiftet. Under velsignelsen modtager det unge menneske Helligånden som gave. Ritualet betyder også, at den unge nu er mere forpligtet i forhold til kirken og anses som kirkens vidne over for andre mennesker.

Firmelsen af den 14-årige er et sakramente, hvilket vil sige, at gennemførelsen af det er et skridt på vejen mod Gud. Den første hellige kommunion (af den 8-årige) er ikke i sig selv et sakramente, men det er kommunionen (nadveren) til gengæld.

Konvertitter

Hvis man ikke er opvokset i den katolske tro, men derimod konverterer som voksen, findes der et ritual, der svarer til firmelsen. Dette markerer konvertittens overgang til den katolske tro.

Konvertitten og hans skriftefader beslutter i samråd, hvornår konvertitten er klar til at gennemføre ritualet.

I ritualet erklærer konvertitten sin katolske tro ved trosbekendelsen og modtager derefter firmelsens sakramente. Han eller hun deltager også i kommunionen, men behøver ikke gennemgå et ritual, der svarer til den første hellige kommunion.