Pave Benedikt XVI fylder 80

Pave Benedikt XVI fylder 80 år tre dage inden indgangen til sit tredje år som leder for den katolske kirke.

I anledning af pavens 80 års fødselsdag bringer Kristendom.dk her et portræt af den romersk-katolske kirkes 265. pave

Pave Benedikt XVI fylder i dag 80 år. I Rom fejredes begivenheden igår, hvor paven præsiderede i en messe på Peterspladsen. Pavens runde fødselsdag falder kun tre dage før toårsdagen for hans valg til pave.

- I løbet af den korte tid, hans pontifikat endnu har varet, føler vi os stærkt beriget af hans belæring og fremtoning, som man kunne beskrive med ordene "stilfærdig effektivitet". Når han fejrer liturgien og holder audiens, er de ydre rammer stadig imponerende, og pave Benedikt har også ved sine udtalelser formået at skabe debat; men alligevel er disse forløb karakteriseret af en fornem enkelhed, skriver katolikkernes biskop i Danmark Czeslaw Kozon på den katolske kirkes hjemmeside Katolsk.dk.

Pave Benedikt XVI er den katolske kirkes 265. pave, og han overtog embedet efter Johannes Paul IIs død i 2005. Paven er født i Bayern i Tyskland, og hed indtil sit pontifikats begyndelse Joseph Alois Ratzinger.

Han voksede op i en katolsk familie, som ikke sympatiserede med 2. verdenskrig. 16 år gammel blev han dog indkaldt til krigstjeneste, men efter et år deserterede han. Efter krigen indskrev Ratzinger sig på et katolsk præsteseminarium, hvorfra han blev ordineret i 1951.

Efter mange år som underviser og teologisk ekspertrådgiver, blandt andet under Andet Vatikankoncil, blev Ratzinger en af pave Johannes Paul 2.s nærmeste medarbejdere og fremstod ved dennes død som en af de mest oplagte kandidater til det ledige paveembede.

På grund af Ratzingers hårde kritik af blandt andet liberalteologien i sin tid som kardinal, forventede mange en såkaldt "Ratzinger-revolution", da han tiltrådte som pave, men mange blev overraskede over hans forholdsvis stille fremtræden.

Hans første rundskrivelse handlede mod manges forventning ikke om vestlig sekularisme og liberalisme, men han valgte i stedet at fokusere på det mest positive og samlende aspekt ved troen, nemlig Guds kærlighed, skriver Catholic.org i forbindelse med Pavens fødselsdag.

Dog har hans fremtræden ikke været stille og uproblematisk i alle menneskers øjne, idet han ved en forelæsning om tro og fornuft ved universitetet i Regensburg citererede kritiske bemærkninger om islam og hellig krig af den byzantinske kejser Manuel II Palaiologos (1350-1425), hvilket skabte stor røre i muslimske kredse.

Paven har i kølvandet af sine udtalelser talt for mere dialog mellem kristne og muslimer, og han har blandt andet udtalt sig om, at selvom kristne og muslimer næsten ikke kan nå hinanden på et religiøst plan, kan det alligevel lade sig gøre på et kulturelt plan.

- Ved sin forkyndelse giver pave Benedikt på én gang udtryk for, at der er bekymringsvækkende ting, vi skal være opmærksomme på, og på den sikkerhed, der ligger i Kristi budskab og Kirkens lære. Bekymringen fortrænges ikke, men overstråles af et stort håb, mener de danske katolikkers biskop, Czeslaw Kozon.