Debat

Skovsgaard: "Der er behov for en vejledning om husrenselse i folkekirken"

Vi skal ikke foragte tegn og symboler. Tværtimod! Vi har brug for dem. Vi har brug for at høre og se og mærke det korstegn, som fortæller os, at intet, hverken død eller liv eller åndemagter skal skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, mener tidligere biskop Steen Skovsgaard. Foto: Ib Geertsen PF

Der er behov for en vejledning om husrenselse, konkluderede Steen Skovsgaards tænketank for fire år siden. Alligevel er der ikke sket noget på området siden da. På opfordring fra kristendom.dk fortæller den tidligere biskop om drøftelserne dengang og foreslår et par enkle bønner, man kan bede ved ind- og udflytning af sit hjem

For fire år siden drøftede vi i min Teologiske Tænketank i Lolland-Falsters Stift, hvorvidt der i folkekirken burde laves et ritual for husrenselse. Tænketankens medlemmer var bredt sammensat af præster og lægfolk i stiftet, og det viste sig, at der var en bred enighed om, at der burde udarbejdes en form for vejledning i folkekirken.

Vi drøftede det ganske kort på et efterfølgende bispemøde, men der kom dog ikke mere ud af det. Måske fordi jeg heller ikke selv kunne finde mine ben i dette spørgsmål. I tænketanken læste vi præsten Ole Skjærbæk Madsens forslag til et ritual for husrensning, men vi var enige om, at det var lidt for omfattende. Og man kan jo også spørge, om præsterne ikke selv bedst kan vurdere, hvad der skal siges og gøres i den konkrete situation.

Selv er jeg tilhænger af enkle ritualer, noget i stil med de forslag til morgen- og aftenbønner af Luther, som er trykt i salmebogens bønneafsnit. Her foreslår Luther, at man om morgenen og om aftenen gør korsets tegn for sig og siger ”I Faderens og sønnens og Helligånden navn”. Derefter beder man en kort takkebøn, som slutter med ordene: ”Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig.”

Vi har brug for tegn og symboler

Netop det med at slå korstegn og bede om værn imod den onde fjende, fandt jeg for mange år siden en stor styrke i. Jeg lærte mine konfirmander dette lille ritual, for de havde leget med ”Ånden i Glasset”, hvilket havde gjort dem bange for Djævelen og onde ånder. I stedet for at afvise dem og sige, at det var pjat og ikke betød noget, så valgte jeg at tage dem alvorligt. Jeg lærte dem både ovenstående bøn af Luther og mindede dem samtidig om ordene fra salmen ”Sov sødt barnlille” (Den Danske Salmebog nr. 674), hvor der står: ”Guds fingrene grande slog kors for din pande, Guds enbårnes røst slog kors for dit bryst, thi skal ingen Djævel dig skade.” Bagefter fortalte konfirmanderne glædesstrålende og til min overraskelse: ”Steen! Det hjælper!”

Vi skal ikke foragte tegn og symboler. Tværtimod! Vi har brug for dem. Vi har brug for at høre og se og mærke det korstegn, som fortæller os, at intet, hverken død eller liv eller åndemagter skal skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus (Romerbrevet kap 8 vers 38-39).

Så vi har ordene, og vi har symbolerne – herunder også skriftemål og nadver – men måske er det frimodigheden, som vi ofte mangler. Frimodigheden til at bruge det og sige det højt. Den frimodighed kunne måske godt hjælpes på vej ved, at man havde et par enkle ritualer og nogle gode ord og råd ved hånden.

Bønner ved ind- og udflytning af et hus

For mange år siden læste jeg en artikel af forfatteren Ellen Lissner, hvor hun fortalte om en gammel enke i Finland, som skulle på plejehjem. Hun skulle forlade sit hjem, og den gamle kone valgte at tage afsked ved at gå fra værelse til værelse og takke Gud, for hvad Han havde givet hende og familien i de forløbne år i dette hus.

Hvad ville være mere naturligt end at gøre det samme, når man flytter ind i et nyt hus? Måske kunne man bede hendes søn, salmedigteren Holger Lissner, om at lave en sådan enkel bøn for hjemmet, både når man flytter ind, og når man flytter ud?

Noget i stil med: Vi takker dig Gud for dette hjem, som vi nu skal flytte ind i. Driv alle mørkets kræfter langt herfra, og lad dine hellige engle bo heri og vogte os i fred. Din velsignelse være altid over os og dette hjem, ved din søn Jesus Kristus, vor Herre.

Og så kan man slå korsets tegn og slå sig til ro.

På samme måde når man flytter ud: Vi takker dig Gud for det hjem, som vi nu tager afsked med. Tak for alle glade og lyse timer, og for at du har vogtet os og været med os både i mørke og i lyse dage. Lad din velsignelse fortsat være over denne bolig – og over os, som nu rejser herfra. Det beder vi dig om, ved din søn Jesus Kristus, vor Herre.

Og så kan man slå korsets tegn og forlade hjemmet med glæde og taknemlighed.

Steen Skovsgaard er tidligere biskop i Lolland-Falster Stift.