Via Dolorosa og lidelsens plads i kunsten

I maleriet "Kristus der bærer korset" af Hieronymus Borsch fra cirka 1510 er Kristus neutral i ansigtet, mens folkene omkring ham udtrykker de værste laster. Foto: Wikimedia

Jesu korsvej, Via Dolorosa, har spillet - og spiller stadig - en meget stor rolle i kunsten. Præst, kunsthistoriker og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen forklarer her hvorfor

- Hvorfor er denne rute blevet så kendt og ikonisk – det med smerten og lidelsen?

"I den vestlige kirke (i modsætning til Østkirken, den ortodokse kirke) har Jesu menneskelige fremtræden lige siden højmiddelalderen altid haft lidt overvægt i forhold til hans guddommelige og sejrende side. Og intet viser hans menneskelighed mere end hans lidelse og død. Her er han virkelig ét med os og vores vilkår.

Når traditionen først slår igennem omkring 12-1300-tallet, har det nok også en sammenhæng med, at der på den tid kommer mere vægt på forkyndelsen til almindelige mennesker. I de italienske byer, hvor Frans af Assisi og hans ”små brødre” begyndte at prædike for folk på torve og gader, var evangeliernes fortællinger om de mennesker, Jesus havde mødt på sin vej, lettere at forstå end de store frelseshistoriske begivenheder. Franciskanerne fortalte historierne og prøvede at vække folks følelser og indlevelse.

Derfor blev både Jesus selv og de enkelte bipersoner i Jesu historie mere levende. Man kunne identificere sig med disciplenes angst, med folk i lignelserne, med Maria, der sørgede over sin søn – alt sammen menneskelige udtryk, som talte til folk, der selv levede under vanskelige betingelser."

- Hvorfor har lidelseshistorien inspireret så mange kunstnere?

"Den uhyre dramatiske lidelseshistorie gav kunstnerne lejlighed til at studere og gengive, hvordan mennesker ser ud, bevæger sig og reagerer på sådanne voldsomme begivenheder. En kunstner som Hieronymus Bosch (1450-1516) har for eksempel malet et billede af Jesu vej til korset, hvor Jesu ansigt er meget anonymt, men hvor personerne omkring ham afspejler alle de værste laster såsom dumhed, begærlighed, skadefryd, brutalitet og magtsyge.

Kunstnerne begyndte også at afbilde de mere sarte følelser som sorgen og forfærdelsen, som Maria og Veronica (fra legenden om Veronikas svededug) lægger ansigtstræk til. Der er mange versioner. En af de absolut mere folkelige findes i ”sacri monti,” de hellige bjerge i de italienske alper, hvor valfartende ledes langs veje med realistiske og kradse fremstillinger af bibelske og apokryfe scener. Man må ikke glemme, at de fleste dengang ikke kunne læse, så her fik de bibelhistorie gennem synssansen.

Kunsten har i århundreder været tæt knyttet til kirke og kristendom. Det var simpelthen her, historierne og motiverne fandtes, og netop vejen til Golgata var fuld af fortolkningsmuligheder.

Med Reformationen forsvandt den form for folkefromhed fra den protestantiske kirke, men de enkelte scener blev naturligvis stadig brugt af kunstnerne, fordi de er en del af passionshistorien."

- Hvorfor er det relevant at beskæftige sig med Via Dolorosa i kunsten – hvad kan man udtrykke her, som man ikke kan nogen andre steder?

"Jeg tror, at selvom vi lever i en sekulariseret tid, så har vi alle mere eller mindre en viden om disse kernepunkter i Det Nye Testamente. Det betyder, at kunstnerne kan regne noget for alment kendt og derved fortolke videre på fortællingen.

Det er en arketypisk fortælling, fordi den handler om menneskers grundvilkår: Vi lever, vi lider, vi mister vores kære og må måske stå ved siden af og se magtesløse til. Og til slut dør vi selv.

Men selv i lidelsen er et håb. Det er, hvad Jesu historie som helhed peger hen imod, og det medtænker vi mere eller mindre bevidst, når vi ser på disse billeder af hans vej til korset. Og temaerne er uudtømmelige, fordi de som sagt er arketypiske. Her møder vi vores egen angst, vores erfaringer af ondskab og hårdhed, men også medlidenheden og sorgen. Der er vel ingen andre temaer, der sammenhængende kan give udtryk for hele dette spekter af følelser og tanker."

Tre korsvejsstationer fortolket i Lisbeth Smedegaard Andersens salmedigtning

Jesus tager korset på nakken (Johanesevangeliet 19,17)

Så bøjed den dødsdømte nakken,
de slæbte ham nådesløst med.
Han bar selv sit kors ud mod bakken,
der lå på et gudsforladt sted.

Han bar på al ondskab og vrede
på myrdede håb og fortræd
og folk vendte ho’det i lede,
mens andre slog øjnene ned

men hen over stenbro og mure
og sort mod hvert eneste hus
gled skyggen af drømmens konturer
- en vingeskudt fugl gennem grus.

Jesus berøves sine klæder (Lukasevangeliet 23,34b)

Gud er skjult, men se hans tjener:
nøgen, fattig, som han kom!
Narrekronen på hans hoved
det er al hans ejendom.

Sendt af Gud, der tæmmer lynet
og gør skyer til sin vogn!
Kærligheden drev ham, se! han
skriges ud som pauseklovn.

Hvor hans kappe rørte jorden
blomstred støv og liv opstod.
Ribbet står han nu, mens Satan
kaster lod ved korsets fod.

Jesus dør på korset (Lukasevangeliet 23,44-46a)

Nu knejser korset, ravnesort
som sprosserne i helveds port
Han hænger kvæstet på dets pæl
med slangens mærke i sin hæl.

Kun gnist mod sten fra støvletramp
gir genskær efter lysets kamp,
og blindt går verden over stag
ind under mørkets sejrsflag.

Så er da verden gennemtrængt
af dødens mørke, stort og strengt
Han endte ene og forhadt
af Gud og mennesker forladt.

(uddrag af Korsvejen, 2017)