"Jeg drømmer om en kirke, hvor børnene bliver taget alvorligt"

Jeg oplever ikke, at børn vægtes højt i det kirkelige arbejde. Jeg kunne drømme om flere knagerækker i børnehøjde i kirker og sognehuse. Jeg kunne drømme om, at programmet for børnene hver gang blev tilrettelagt med lige så stor iver og engagement som de voksnes, skriver landsleder i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Bent Molbech Pedersen. Foto: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Børnene er kirkens nutid og fremtid. Min drøm er en kirke, der er synlig i dagligdagen og har aktiviteter, der tiltrækker og fastholder børnene, skriver landsleder i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Bent Molbech Pedersen

Børn er forældrenes projekter. Børn larmer. Børn er dyre. Nogle gange får jeg det indtryk, at børn er en sten i skoen, eller at tiden, mens børnene er små, bare skal overstås. At have et arbejde, der inkluderer børn, har heller ikke høj status i samfundet. Et land eller en kirke, der ikke retter fokus på næste generation, svigter i den grad.

LÆS OGSÅ:
Hvordan lærer vores børn om kristendom?

Børnene skal vægtes højt i det kirkelige arbejde
Undersøgelser for år tilbage gav indtryk af, at cirka 80% af de, der som voksne kalder sig kristne, har hørt evangeliet som børn. Som biskop Elisabeth Dons Christensen har udtalt:

"Det handler om, at vi som kirke selv er nødt til at bruge den tid og de kræfter, som skole og hjem tidligere brugte på at fortælle bibelhistorier og lægge spor af hele det kristne menneskesyn ind i hovedet på vore børn. Det hedder dåbsoplæring.

Jeg oplever ikke, at børn vægtes højt i det kirkelige arbejde. Jeg kunne drømme om flere knagerækker i børnehøjde i kirker og sognehuse. Jeg kunne drømme om, at programmet for børnene hver gang blev tilrettelagt med lige så stor iver og engagement som de voksnes.

Jeg kunne drømme om, at ordet børnepasning forsvandt fra det kirkelige ordforråd. Jeg kunne drømme om, at børnene blev i kirkerummet nogle søndage og, at de voksne kunne gå til voksenpasning imens!

Hvem er blevet ringet op en halv time før en gudstjeneste eller et møde med spørgsmålet:

"Hey kan du lige lave noget for de voksne i dag? Bare find på noget!

Nogle gange er det den virkelighed, vi serverer for vores børn.

Der skal være fokus på oplæring i den kristne tro
Min drøm er, at børnene rykker og slider i forældrene, fordi de gerne vil i kirke. Hvorfor? Fordi de møder voksne, der har tid og vil dem. Her kan de i gode og trygge rammer lege, synge, høre bibelhistorie, lave sport og konkurrencer og hygge. Ikke bare om søndagen men måske også nogle eftermiddage i sognehuset. Til lektiehjælp, leg og aktiviteter.

Min drøm er en kirke, der er synlig i dagligdagen og har aktiviteter, der tiltrækker og fastholder børnene. Kirken skal ikke kun være et tilbud søndag formiddag. Kirken kan meget mere. For mig er et godt kirkeligt initiativ, når kirken netop bliver synlig i byen og dagligdagen.

Min drøm er, at både den officielle kirke og de frivillige organisationer sammen kan sætte endnu mere fokus på den fælles udfordring - kristen oplæring af børnene. Tidligere koncentrerede den officielle kirke sig mest om gudstjenester og kirkelige handlinger samt undervisning af konfirmander.

Børnene er kirkens fremtid
I dag kan jeg se, at der i kirkerne satses på mange forskellige områder, som før var de frivillige organisationers domæner. For eksempel konceptet Messy Church bare for at nævne noget af det, vi i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har lanceret i Danmark, og som mange kirker arbejder med

Børnene er kirkens nutid og fremtid. Min drøm er, at vi i kirken handler konkret i forhold til børnene. Ellers dør kirken.

Bent Molbech Pedersen
Generalsekretær i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler