Debat

Biskop i Metodistkirken om ny aftale: Vi forpligter os til at samarbejde med folkekirken

Det er ikke så lidt af en økumenisk begivenhed, når folkekirken og Metodistkirken i begyndelsen af marts underskriver den første samarbejdsaftale mellem to kirker i Danmark, mener Metodistkirkens biskop Christian Alsted Foto: Privat

Som minoritetskirke i Danmark er det væsentligt for Metodistkirken at have gode, stærke og også formaliserede relationer til folkekirken. Snart underskriver de to kirkeretninger en samarbejdsaftale, der bekræfter deres kirkefællesskab, skriver Metodistkirkens biskop Christian Alsted

Det er ikke så lidt af en økumenisk begivenhed, når folkekirken og Metodistkirken i begyndelsen af marts underskriver den første samarbejdsaftale mellem to kirker i Danmark. For første gang indgår to kirker i Danmark en samarbejdsaftale.

Begge kirker har tilsluttet sig Leuenberg Konkordien (en økumenisk fællesskabsaftale, red.), Metodistkirken i 1994 og Folkekirken i 2001, og er dermed en del af Kirkefællesskabet af Reformatoriske Kirker i Europa, som samler næsten 100 af de kirker, der opstod som følge af Reformationen.

Leuenbergaftalen indeholder desuden en forventning om indgåelse af regionale og nationale aftaler, der inddrager forhold, som er aktuelle i den konkrete kontekst. Sådanne nationale aftaler er allerede indgået i en række europæiske lande herunder Tyskland, Estland, Sverige, Norge og Finland, nu sker det i Danmark.

Modstand er blevet til forståelse

Der er sket meget, siden de første præster fra Metodistkirken kom til landet i midten af 1800-tallet. Selvom de ikke fik helt den samme ublide medfart som deres baptistiske kolleger nogle årtier tidligere, var der mange præster i folkekirken, som advarede og kæmpede imod det ”metodistiske uvæsen og kætteri”. Blandt metodisterne skortede det heller ikke på kritiske synspunkter om folkekirken.

Idag er det økumeniske klima i Danmark præget af en helt anderledes anerkendelse, forståelse og gensidig respekt. På trods af mange års gode relationer mellem de to kirker har læresamtalerne op til samarbejdsaftalen imidlertid ikke været tandløse bekræftelser af, ”hvor enige vi er”, tværtimod har vi gået til biddet og talt dybtgående om væsentlige emner som retfærdiggørelse, dåb og medlemsskab, nadver, embedssyn og kirkesyn. Drøftelserne har vist, at der er en række væsentlige opfattelser, de to kirker er enige om, samtidig med at opfattelserne også deler sig på nogle områder. Vi har dog ikke fundet, at forskellene er forstyrrende for den gensidige anerkendelse, snarere kan de ses som forskellige betoninger inden for den samme grundforståelse.

Derfor er det vigtigt for Metodistkirken

På verdensplan er det Lutherske Verdensforbund og Metodistkirkens Verdensråd stort set lige store. De mange steder, hvor der foreligger en samarbejdsaftale mellem de to kirker, er der sket en væsentlig styrkelse af relationen og samarbejdet, hvilket jeg også selv har erfaret som biskop i de nordiske og baltiske lande.

Som minoritetskirke i Danmark er det væsentligt for Metodistkirken at have gode, stærke og også formaliserede relationer til folkekirken. Med samarbejdsaftalen bekræfter vi vores kirkefællesskab og anerkender samtidig hinanden som ligeværdige kirker, der bekender den apostolske tro, som den er givet os i Bibelen, de oldkirkelige bekendelser og i den reformatoriske forståelse af evangeliet. Det inkluderer en anerkendelse af hinandens dåb, nadver og embede med en opfordring til at fejre gudstjeneste og nadver med hinanden.

Desuden forpligter vi os til at stå sammen i bøn og arbejde om at udføre kirkens opgave og tjeneste i vores land, hvilket uden tvivl er vores største fælles udfordring i en stadigt mere sekulær kultur. Dette formelle grundlag skaber en gensidig tryghed, som danner et robust udgangspunkt for fællesskab og samarbejde.

Seks års dialog mellem folkekirken og Metodistkirken forud for aftalen har tydeligt vist, at samtale fremmer forståelsen. Derfor har vi også lovet hinanden, at de regelmæssige samtaler skal fortsætte. Der kommer nye temaer og spørgsmål på bordet, og vi skal drøfte hvilke konkrete tiltag, som kan sættes i gang for at gøre fællesskabet mellem vore kirker mere synligt.

Christian Alsted er biskop i Metodistkirken for de nordiske og baltiske lande.