Er Bibelen sexistisk?

Den badende Batseba er startskuddet til en af Bibelens ulykkelige historier. Pointen i denne fortælling er, at det ikke ender godt, når et menneske udnytter sin magt på en forkert måde, til egen fordel. Foto: Jean-Leon Gerome, Wikiart

Sexisme er at udnytte magt seksuelt og er et ældgammelt fænomen. Sexisme er også et bibelsk fænomen, og spørgsmålet er, om Bibelen kan perspektivere nutidens sexismedebat?

De smukke, fristende kvinder
En mand får øje på en smuk kvinde, der tager bad. Han slår ikke blikket ned men nyder stirrende synet af hende, for hun er ualmindelig smuk. Ja, hun er så smuk, at manden udnytter sin magt, og selvom han ved, at hun allerede er gift, så får han arrangeret et stævnemøde, der får fatale følger. Kvinden bliver gravid. Manden vælger at bruge sin magt en gang mere. Han skaffer sig af med ægtemanden ved at sende ham i krig. Det har han nemlig magt til, fordi han er konge.

Hans navn er David. Den smukke, badende kvinde hedder Batseba, og den stakkels, uheldige ægtemand Urias, der bliver sendt i krig, indtager sin lige siden berygtede post i frontlinjen og dør. David kan frit gifte sig med Batseba. Det er ikke en af Biblens lykkelige historier. Det David har gjort, er ondt i Herrens øjne, står der afslutningsvis i den dramatiske fortælling.

Susanna i badet
Det samme tema er på spil i fortællingen om en anden kvinde, Susanna. Det er en fortælling, der er bevaret i de såkaldte apokryfe skrifter som et tillæg til Daniels bog i Det Gamle Testamente.

Susanna er også en smuk kvinde, og hun er godt gift med Joakim. En dag sniger to ældre mænd sig til at lure på hende, mens hun bader i sin have. De bliver enige om at true hende til at have samleje med sig. Deres plan er at beskylde hende for utroskab, hvis hun ikke går med til det. Susanna nægter. Det bliver de to ældre mænd så vrede over, at de beskylder hende for at have været utro med en for dem ukendt mand. De vil med andre ord bringe Susanna i fedtefadet. Susanna bliver på baggrund af de to mænds anklage dømt til døden, men ved Guds mellemkomst får profeten Daniel inspiration til at foreslå, at de ældre mænd, de to vidner, bliver afhørt hver for sig. Det viser sig, at deres historier ikke stemmer overens. Susanna bliver frifundet, og mændene bliver dømt for at have vidnet falsk.

De to fortællinger deler samme pointe: Det ender ikke godt, når et menneske udnytter sin magt på en forkert måde, til egen fordel.

Magt og seksuelle relationer - et evigt tema
De to fortællinger kunne også med lethed være avisforsider anno 2020. Der er intet nyt under solen. Mennesker, der får eller tager magt, fristes ind imellem til at misbruge magten, også kønnene imellem - også seksuelt.

Der findes dog også andre fortællinger i Bibelen, modfortællinger, som man måske kan bruge som pejlemærker i sexismedebatten, inden den drukner i en skov af de pegefingre, som vi strittende retter mod hinanden. Mænd og kvinder, krænkere og krænkede, berettiget eller uberettiget.

En modfortælling
En sådan modfortælling er eksempelvis fortællingen i Johannesevangeliet, der handler om en kvinde, der har været sin mand utro. Straffen for den slags var dengang stening, som det også er visse steder i verden i dag. Mændene er klar til at fyre deres skyts af mod kvinden. Her er magten kønnene imellem til at tage at føle på, da Jesus løfter os op i helikopterperspektiv og slår fast: Den, der er uden synd, kan kaste den første sten.

Gå og synd ikke mere, siger Jesus derefter til den utro kvinde. Da har mændene for længst lagt stenene fra sig og er lusket bort. Vi forstår, at synd handler om, at vi mennesker har magt til at ødelægge relationer imellem os så let som ingenting. Det gælder den, der krænker. Det gælder også den krænkede. Vi forstår, at verden sjældent er så sort og hvid, som vi gerne vil have den til at være. Vi forstår, at vi har fået evnen til både at bedømme og dømme, men også til at fordømme og fejldømme.

Den bibelske fortælling viser, at der findes en helt anden slags magt i verden. Den er langt større end den magt, mennesker på forskellig vis udøver over for hinanden. Det er en magt, der kaster et nyt lys på alle fejltrin og brudte relationer, og uden fortællingen om den magt er mennesket overladt til det, det så begrænset selv evner - eller ikke evner. Det er et budskab, der kan blive endnu mere brug for at høre, når sexismedebatten raser.