Fadervor - linje for linje

Kaldet til Jesus er også et kald til broderskab

Jesus Kristus lader disciplene kalde Gud ved navnet "Fader", og det navn skal holdes helligt iblandt dem. Teologen Dietrich Bonhoeffer om Fadervor. Foto: Scanpix

Hvad beder vi om, når vi beder Fadervor? Hvilken betydning har de enkelte linjer i bønnen? Se den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers udlægning her

Millioner af mennesker har fra barnsben lært fadervor udenad. Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge Matthæusevangeliet var Jesus selv, der formulerede den.
Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han bor i himlen, at hans vilje må ske?

Her har vi sammensat et bredt panel af klassiske teologer, nulevende bibel-kendere og dygtige formidlere, som udlægger verdens mest kendte bøn. I dag er ordet givet til en af forrige århundredes indflydelsesrige teologer, tyske Dietrich Bonhoeffer: 

Fadervor, du som er i himlene!

Disciplene henvender sig til den himmelske Fader som én samlet krop, de henvender sig til en fader, der allerede kender sine børns behov. Kaldet til Jesus er også et kald til broderskab.

Helliget blive dit navn. 

Jesus Kristus lader disciplene kalde Gud ved navnet "fader", og det navn skal holdes helligt blandt dem. I dette navn favnes det samlede evangeliums indhold. 

Komme dit rige.

I Jesus Kristus har disciplene set Guds rige bryde ud på jorden. De har set Satan besejret og verdens magter, synd og død nedbrudt.

Guds rige er stadig udsat for lidelse og strid. Den lille flok er en del af den lidelse. De står under Guds suverænitet i den nye retfærdighed, men midt i forfølgelsen.

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden.

Guds navn, Guds kongerige, Guds vilje vil altid være centrum for den kristne bøn. Selvfølgelig er det ikke sådan, at Gud har brug for vores bønner, men gennem bønnen kan de, der tror på Gud, få del i den himmelske skat, de beder om. Samtidigt bruger Gud deres bønner til at fremskynde afslutningens komme.

Giv os i dag vort daglige brød 

Fordi det er Guds brød, er det nyt hver dag. Her beder de, der tror på Gud, ikke om at lægge på lager til fremtiden; de er tilfredse med, hvad Gud giver dem fra dag til dag. Gennem det brød skånes deres liv en smule længere, så de kan nyde et liv i fællesskab med Jesus og prise og takke ham for hans kærlige omsorg.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere. 

Men Gud vil kun tilgive dem, hvis de er klar til at tilgive hinanden med broderlig kærlighed. Således viser de Gud deres skyld og beder som én krop om tilgivelse.

Gud tilgiver ikke alene mig mine synder, men os vore synder.

Og led os ikke i fristelse. 

Jesu discipel er bevidst om sin egen svaghed og bringer sig ikke unødigt i fristelse for at teste sin egen tro. Kristne beder Gud om ikke at teste deres tro, men i stedet skåne dem i fristelsens time.

Men fri os fra det onde.

Det er en bøn om en hellig død og om kirkens frelse på dommedag.

For dit er riget, magten og æren. I al evighed.

Disciplenes tro på, at riget tilhører Gud, fornys i deres broderskab med Jesus Kristus, som alle deres bønner hviler på. I ham er Guds navn helliget, hans rige vil komme og hans vilje vil ske.

For hans skyld beskyttes disciplene legemligt, deres synd tilgives dem, i hans styrke skånes de i fristelsens time og ved hans magt opnår de det evige liv. 

Amen

Kommentarerne er oversat fra engelsk efter Bonhoeffers "The cost of discipleship" fra 1937 En stor del af bogen kan frit læses på google books.

I Jesus har de oplevet faderens kærlige omsorg. I Guds søns navn er det muligt for dem at kalde Gud for fader. De er på jorden, og deres fader er i himlen. Han ser ned på dem fra oven, og de løfter øjnene op mod ham.