Guds rige og Guds vilje

Guds rige er det, vi som kristne venter på

Fadervor er den ultimative måde vi kan henvende os til Gud på, mener Mette Præstegaard Friis som er gadepræst i Esbjerg

Hvad menes der med Guds rige?

Guds rige er det, vi som kristne venter på. Vi venter på, at Jesus skal komme igen og oprette Guds rige. Det er blandt andet det, der menes med det kristne håb.

Men samtidig åbnede Gud et vindue for os til sit rige, da han valgte at blive menneske ved Jesus Kristus, og denne åbning "fortsætter" med helligånden, som Gud sendte til os efter Jesu himmelfart. Så Guds rige er her på en måde ikke endnu, men samtidig er det her allerede.

At det er her nu kommer til udtryk, hvor der er kærlighed, i fællesskaber, når mennesker tilgives og tilgiver, i venskaber. Ja, alt det mellemmenneskelige er lyset fra Guds rige, der skinner. Så Guds rige er ikke et geografisk sted, det er i konstant bevægelse.

Hvordan "kommer" Guds rige?

Guds rige kommer konkret ved, at Gud har valgt at sende os Kristus og Helligånden. Det betyder, at Gud har valgt at have et forhold til mennesket, og at Gud har et tilbud til mennesket om at leve i Hans kærlighed, under Hans nåde. Det er i lyset af det, vi lever med hinanden, og når vi lever med hinanden på det grundlag, er Guds rige dér.

Hvad er Guds vilje?

Guds vilje er, at vi som mennesker tager imod det, som han tilbyder os, Hans grænseløse kærlighed og barmhjertighed. Det er ikke altid, vi vil det. Ofte tror vi, at vi kan leve af os selv, at vi har nok i os selv.

Men lige så ofte kommer vi jo også ud for noget, hvor vi oplever, at vi har brug for noget at håbe på. Det er når vi ikke længere ved, hvor vi skal vende os hen. Så finder vi i tro, håbet. Vi beder om, at Guds tilbud til os må blive ved med at gælde. At Han vil blive ved med at henvende sig til os. Og at vi må tage imod Hans fremstrakte hånd.

Hvorfor beder vi om at Guds vilje må ske?

Det gør vi, fordi vi beder om nåde igen og igen, så vi kan leve i forhold til Gud og få den gave, Han giver, nemlig kærligheden og nåden.

Hvornår lærte du Fadervor?

Jeg lærte fadervor som barn. Det var min far, der bad fadervor med min søster og jeg. Senere blev jeg spejder, og der bad vi også fadervor.

Hvornår beder du Fadervor?

Når jeg skal have styrke. For eksempel bad jeg altid Fadervor inden jeg skulle til eksamen, dengang jeg læste. I dag gør jeg det inden gudstjenester og kirkelige handlinger. Gud og jeg indgår en aftale om, at jeg tager den del af gudstjenesten, som jeg kan, og så beder jeg om at Han må stå for resten.

Hvad betyder Fadervor for dig?

For mig er Fadervor den ultimative måde at henvende sig til Gud på, fordi vi har fået den af Jesus. Grundtvig siger, at i dåben fødes Jesusbarnet med det barn, der bliver døbt. Jesus lever og vokser således med barnet. Derfor er det sådan, at hvergang vi beder fadervor, så beder Jesus med. Derfor er vi også sikre på at blive bønhørt.

Fadervor er simpelthen symbolet på, at vi er Guds børn. Når vi beder Fadervor, mærker vi at Jesus stadigvæk er solidarisk med os, og at Guds rige er her.