Fadervor - linje for linje

Vi beder Gud gøre os så modige, at vi ikke gemmer os

Vi kan bede til dig, Gud, fordi du elsker og passer på os ubetinget som børn, og fordi du som vores far er ufatteligt meget større og stærkere end os, som er mennesker med svaghed, skrøbelighed og begrænsede kræfter, skriver Iben Krogsdal. Foto: Foto: ©Lars Aarø, Fokus la@fokus-foto.dk www.fokus-foto.dk

Hvad beder vi om, når vi beder Fadervor? Hvilken betydning har de enkelte linjer i bønnen? Se forfatter og salmedigter Iben Krogsdals udlægning her

Millioner af mennesker har fra barnsben lært fadervor udenad. Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge Matthæusevangeliet var Jesus selv, der formulerede den.

Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han bor i himlen, at hans vilje må ske?

Her har vi sammensat et bredt panel af klassiske teologer, nulevende bibel-kendere og dygtige formidlere, som udlægger verdens mest kendte bøn.I dag er ordet forfatter, salmedigter og samfundsdebattør Iben Krogsdals:

Fadervor, du som er i himlene!

Vi kan bede til Gud, fordi han elsker og passer på os ubetinget som børn, og fordi han som far er ufatteligt meget større og stærkere end os, som er mennesker med svaghed, skrøbelighed og begrænsede kræfter.

Helliget blive dit navn. 

Vi er små indeni og over for Gud, og vi kan give slip på vores egne bekymringer og fordomme om dagen i morgen, fordi vi i dette øjeblik, mens vi beder, erkender, at Gud er den, der vil blive ved med at komme.

Komme dit rige. 

Vi kan slappe af i vores stræben og livsplanlægning, fordi Guds himmel omgiver os, uanset hvad der sker. Vi kan hengive os til hverdagen her og nu, fordi hans rige også strømmer gennem vores verden, fordi ingen mennesker derfor nogensinde er alene, og fordi alt vil ende godt.

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. 

Vi kan ikke kontrollere tilværelsens gang. Selvom livet kan være svært og grusomt, har Gud lovet, at vi lever under en større mening, vi ikke selv kender.

Alt, hvad der sker, finder sted i et beskyttet univers, hvor Guds vilje virker på uransagelige måder, og hvor Gud får det sidste ord. Kun Gud ved, hvem vi var og er og kan ende som.

Vi behøver ikke være bange, for ingen modgang eller rædsel kan ramme os, som Gud ikke kender og ikke kan hjælpe os i.

Giv os i dag vort daglige brød. 

Gud ved, hvad vi ønsker os, og han ved, hvad vi har brug for, og han ved, at de to ting ikke altid er de samme. Vi beder ham om, at han vil hjælpe os til leve vores hverdagsliv uden at få alt opfyldt, men så vi - trods savn og tab og mangler - kan leve, og for det meste med glæde.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere. 

Vi ønsker, at Gud ser alt det mørke, vi bevidst eller ubevidst lever ud, ser alle de svigt, vi begår eller tænker på at begå. At han vil finde os, når vi skjuler os, at han vil kende vores livsløgne ned i de mindste detaljer, og se os i vores ondeste og mest afmægtige midnatstimer. At han vil dømme os, som kun han kan og vil.

At han vil se alle de mennesker, vi ødelægger ting for, og hjælpe dem. At han vil hjælpe os, når vi prøver at tilgive, så vi kan give det liv, vi har fået eller mistet, tilbage - også selvom det er dybt uretfærdigt.

Og led os ikke i fristelse. 

Vi bliver gang på gang fristede til at sætte os selv over Gud og vores medmennesker. Vi beder om, at Gud ikke lader os ikke udnytte andres svaghed, selvom vi kan. At han vil gribe ind, når vi ikke ser os selv nok i øjnene og forsøger at give andre skylden. At han vil hjælpe os, når vi tror, vi har den endelige sandhed og bliver selvretfærdige eller onde med den i hånden.

Og når vi er bange, forladte, syge, lammede og døende, så beder vi Gud om at hjælpe os, så vi ikke giver efter for trangen til at forsvinde i mørket, fordi vi ikke kan holde livet ud.

Men fri os fra det onde. 

Kun Gud kender det onde i alle dets former i os og omkring os. Vi beder om, at han vil hjælpe os med at kæmpe mod vores egen trang til at komme frem i verden på andres bekostning. Hjælpe os med at se og kæmpe mod den uret, der bliver begået af mennesker, vi frygter.

At han vil gøre os modige nok til ikke at gemme os som kujoner, når livet kræver, at vi sætter os selv på spil. Og når vi er syge eller i ulykkelige omstændigheder, så beder vi Gud love os, at vi lider og kæmper under hans himmel, og at det er Gud, og ikke os, der i sidste ende råder over liv og død.

Amen.

Alt det tror vi og ønsker vi og håber vi, at Gud hører.