Fadervor - linje for linje

Lad ikke den tanke, at Gud har forladt os, slå rod i vort sind

"Vi beder her om, at det rige, hvis kræfter er barmhjertighed og kærlighed, må sætte sig igennem i vores liv med hinanden og stå som horisonten for vor tilværelse, så vi ikke lever med stenhjerter, men med hjerter af kød, hvori Guds vilje er indskrevet," skriver Mogens Müller. Arkivfoto. Foto: Leif Tuxen

Hvad beder vi om, når vi beder Fadervor? Hvilken betydning har de enkelte linjer i bønnen? Se professor Mogens Müllers udlægning her

Millioner af mennesker har fra barnsben lært fadervor udenad. Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge Matthæusevangeliet var Jesus selv, der formulerede den.

Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han bor i himlen, at hans vilje må ske?

Her har vi sammensat et bredt panel af klassiske teologer, nulevende bibel-kendere og dygtige formidlere, som udlægger verdens mest kendte bøn.. I dag er ordet givet til teologiprofessor Mogens Müller:

Fadervor, du som er i himlene!

Vi beder her til den Gud, Jesus har lært os at kalde Fader, og ordene ”som er i himlene” fortæller, at der ikke er tale om geografi, men om en dimension, hvor der ikke eksisterer tid og dermed heller ikke alder, lidelse og død. 

Helliget vorde dit navn 

Denne bøn er den første af tre, hvor blikket rettes mod Gud. Vi beder her om, at denne himmelske Fader alene må være vores Gud, og at hans navn må være og forblive urokkeligt i vores liv.

Komme dit rige

Vi beder her om, at det rige, hvis kræfter er barmhjertighed og kærlighed, må sætte sig igennem i vores liv med hinanden og stå som horisonten for vor tilværelse, så vi ikke lever med stenhjerter, men med hjerter af kød, hvori Guds vilje er indskrevet. 

Ske din vilje i Himlen således også på jorden

Vi beder her om, at vor himmelske Faders kærlige vilje må ske over alt i universet. Det er så også en bøn om, at vi ikke selv kommer til at stå i vejen for denne vilje, der altid alene vil det gode. 

Giv os i dag vort daglige brød

Dette er den første af fire bønner, hvor blikket rettes mod vores liv. Vi beder her om hver dag at få, hvad vi har brug for både til sjæl og legeme, derunder også mennesker omkring os, så vores liv får fylde og – om muligt – udfolder sig i sundhed.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere

Disse ord holder os fast på, at ”nåden vil høste, hvad den står, vil ikke nøjes med mindre.” Lever vi ikke tilgivelsen ud i forhold til andre, saver vi den gren over, vi selv sidder på, og tilgivelsens kraft dør mellem hænderne på os. 

Og led os ikke i fristelse

Dette er en bøn om, at vi ikke må forledes til at tro, at vor himmelske Fader ikke er med i vores liv, samt at det onde nogensinde kan være en genvej til noget godt. Vi skal her standse op og lytte til vores indre stemme, inden vi kommer for langt ud.

Men fri os fra det onde

Denne bøn har et kosmisk perspektiv: I et univers, hvor mørke og ukærlighed og livsnedbrydende kræfter hele tiden truer os, beder vi om, at den onde tanke, at Gud har forladt os, ikke må slå rod i vores sind. 

Amen.

Bøn er bekendelse. Vort amen udtrykker ønsket om, at den bekendelse, som Fadervor også er, må stå fast.