Fadervor - linje for linje

Guds rige er dér, hvor kærlighed, tilgivelse og håb findes

Vi beder om at få alt, hvad vi ikke kan undvære i vores almindelige liv. Fra leverpostejmadder til skulderklap, siger Ulla Morre Bidstrup. Foto: Privat

Hvad beder vi om, når vi beder fadervor? Hvilken betydning har de enkelte linjer i bønnen? Se leder ved Folkekirkens Uddannelses- Og Videnscenter Ulla Morre Bidstrups udlægning her

Millioner af mennesker har fra barnsben lært fadervor udenad. Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge Matthæusevangeliet var Jesus selv, der formulerede den.

Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han bor i himlen, at hans vilje må ske?

Her har vi sammensat et bredt panel af klassiske teologer, nulevende bibel-kendere og dygtige formidlere, som udlægger verdens mest kendte bøn. I dag er ordet givet til Ulla Morre Bidstrup, uddannelses- og afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelses- Og Videnscenter, København:

Fader vor, du som er i himlene! 

Når vi tiltaler Gud med navnet ”fader”, bliver det tydeligt, at Gud er nogen og ikke noget. Ligesom vi er nogen og ikke noget for Gud. Der er tale om et nært, personligt forhold, som vi kender det mellem børn og forældre. En forældre er samtidig indbegrebet af ophav og betingelsesløs kærlighed. Og opdragelse.

Gud er ”vor” far – og ikke ”min” - fordi vi er søskende som Guds børn.
Vi siger ”i himlene” fordi Gud er med os alle steder og altid – uden begrænsning.

Helliget vorde dit navn

At ”hellige” noget vil sige at give det æren. Vi siger ”helliget vorde” som udtryk for ønsket om at vi og alle må se, at det er Gud, der har æren for vores liv og ikke alt muligt andet. Derfor vil vi ikke opkaste os selv eller noget andet i vores verden til at være Gud. Hverken det vi ejer eller det vi udretter.

Komme dit rige

Vi beder om at Guds rige må bryde igennem. Guds rige er ikke et sted eller noget, der først venter os, når vi dør. Guds rige er dér hvor kærlighed, tilgivelse og håb findes. For alt dét kender vi Gud for - gennem hans søn.

Ske din vilje i Himlen således også på jorden. 

Det er en opfordring til Gud om at sætte sin vilje og sit rige igennem hos os med kærlighed, tilgivelse og håb, så også vi tør elske, tilgive og håbe. Det beder vi ham om at lade ske alle steder, altid og lige her hos os.

Giv os i dag vort daglige brød. 

Vi beder om at få alt, hvad vi ikke kan undvære i vores almindelige liv. Fra leverpostejmadder til skulderklap.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.

Vi beder om at Gud må tilgive os ligesom vi – på gode dage - kender til at tilgive hinanden, når vi har svigtet og gjort fortræd. Samtidig lover vi, at vi vil tilgive hinanden, som Gud tilgiver os.

Og led os ikke i fristelse.

Vi beder til Gud om, at han ikke må lade os fare vild, så vi gør det onde og stiller os hindrende i vejen for det liv, som han vil os.

Men fri os fra det onde.

Vi beder både om, at det onde ikke må ramme os, så vi bliver ofre for ødelæggelse, hævn og sygdom. Samtidig beder vi om, at det onde ikke må få magt over os, så vi gør andre til ofre for vores ydmygelser eller kulde.

Thi dit er Riget, Magten og Æren 

 Vi giver udtryk for tillid til, at Gud kan høre alt det, vi beder ham om, og at han vil bønhøre os. For vi hører ham til, han kan alt og vi lever vores liv takket være ham.

Amen. 

Med amen som afslutning giver vi udtryk for tro på, at dette vil ske. At Gud vil høre vores bøn og sætte sin vilje igennem. Sandelig så!