Faste

Indholdsfortegnelse

Faste har historisk set betydet, at man afholdt sig fra fast føde. I dag tolkes begrebet væsentligt bredere og dækker over, at man i fasteperioden giver mere eller mindre afkald på forskellige goder, hvilket både kan være mad og drikke, men også mobiltelefoni, internet, forbrug og andet.

Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn, bibellæsning og hjælp til medmennesket.

Fastetiden frem mod påske varer fra askeonsdag, som er onsdagen efter fastelavnssøndag, og frem til påskedag.

At fasten skulle vare i 40 dage, blev besluttet på det første retslige kirkemøde for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale om en symbolsk efterlignelseshandling, der skulle svare til Jesu 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen.

Siden Luther og reformationen har faste ikke haft den store betydning i den evangelisk-lutherske kirke. Luther mente, at faste og andre bodsøvelser hørte ind under gerningsretfærdighed og var unødvendig så længe, der var tro.

Men flere begynder at tage fastetraditionen op igen, ligesom katolikker og ortodokse faster.

1. Introduktion

Hvert år i fasten opdager mange af os, der faster, hvor meget vi har brug for at blive mindet om, at livet ...

De 10 vigtigste ting om kristen faste

Fastetiden er de 40 dage mellem fastelavn og påske. Men hvad er faste, hvem faster, og hvad faster...

Vand, brød, faste,

Fasten varer 40 dage

Kirken har siden sine første dage haft forskrifter for, hvordan man skal faste. Det hele handler om at opprioritere det åndelige liv

2. Fastebloggen: Ord til eftertanke

3. Ugedage med særlige navne

Two pieces of smoked streaky

Dagene i fastelavnsugen har navne efter mad

Flæskesøndag, flæskemandag, hvidetirsdag og askeonsdag hedder de fire vigtigste dage i den gale uge...

3. 1. Hvide tirsdag

Beating egg yolks with sugar until pale and

Hvad er hvide tirsdag?

klassiker

I dag er det hvide tirsdag. Dagen er opkaldt efter en æggesøbe og er dagen før fastetidens begyndelse

3. 2. Askeonsdag

Askeonsdag, Sct. Ansgar,

Hvad er askeonsdag?

Traditionen for askeonsdag stammer helt tilbage fra det første århundrede. I dag fejres den også enkelte steder i folkekirken

Filipino Catholics pray with the symbol of the cross written on their foreheads inside a church in Manila on ...

Billedserie: Askeonsdag verden over

Den store faste frem mod påske indledes med askeonsdag, som fejres af kristne verden over

Katolik: Min askeonsdag handler om omvendelse

Hvis fasten skal give mening, er det ikke nok at spise mindre, for det kristne liv er ikke kun et spørgsmål om relationen mellem Gud og mig, skriver katolsk præstestuderende i Rom Kasper Baadsgaard-Jensen

4. Hvorfor faste?

Diakoni er en folkekirkelig opgave, og derfor kan jeg da godt forestille mig, at for eksempel ...

Den kristne faste kan ikke stå alene

Mener man, at der overhovedet ingen grund er til at forsøge at give afkald på egne behov, er det måske tid til at faste, siger biskop over Lolland-Falster Stift Steen Skovsgaard

Vand, brød, faste,

- Fasten er en chance for at komme tæt på Gud

Der ligger så meget værdi i at træde et skridt tilbage fra den almindelige hverdag og fordybe sig, siger rektor Ingolf Henoch Pedersen, som er aktuel med en bog om faste og forbrug

- Ved i fasten at mærke alle længslerne indeni og vælge ikke at lade dem opfylde, bliver jeg opmærksom ...

Fastetiden minder mig om min sult efter Gud

Flere og flere protestanter faster i tiden op til påske. En af dem er folkekirkepræst Ole Backer Mogensen, som her fortæller om de menneskelige og åndelige aspekter af fasten

Poul

Fasten skærper opmærksomheden på påsken

- Vi lever kirkens liv i vekslen mellem faste og højtid, siger ortodoks præst Poul Sebbelov

5. Faste i Bibelen

grønsager,

Faste i Bibelen

klassiker

Hvad står der i Bibelen om faste? Følg med i dr.theol. Helge Kjær Nielsens genenmgang af, hvad de...

6. Quiz

7. Faste i verden

epa02037040 A Filipino devotee with the sign of the cross offers candles on Ash Wednesday which marks the ...

Kristne faster verden over

Lige nu er det fastetid, som verdens kristne fejrer på mange vidt forskellige måder. Se her...

8. Inspiration

Idéer til fasten

Kilde: Love life live lent family book. Transform your world. Grafik af Rie Jerichow.

10 råd til 40 dages faste

"At faste handler om at vende sig bort fra det, der er for meget," skriver åndelig vejleder Jette Dahl, som her inviterer til selvbesindelse og handling

Vi befinder os i kirkens fastetid, som varer i 40 dage frem mod fejring af påsken.

10 tips til at opbygge sindet under fasten

Freelancepræst Jette Dahl giver gode råd til, hvordan fasten kan bruges til fordybelse

Kvinde, frihed, himmel,

Test din viljestyrke - det er faste

Spiritualitetspræst Jette Dahl giver gode råd til at komme ud af energiforladtheden og trætheden

Kønspolitiske spørgsmål vælter frem især i amerikanske kirkelige kredse, efter at det er blevet ...

Læs 6 bibelvers til fasten

Fasten begynder askeonsdag. Beliefnet har fundet 6 bibelcitater til askeonsdag og fastens søndage

Mange af husene i området omkring den eksploderede fyrværkerifabrik er i dag ruiner, hvor kun de bare mure ...

Faste for begyndere

Fastens frugt er skærpede sanser, så vi kan sanse Guds nærvær, dit medmenneske, dig selv og verden - lidt enklere, klarere og smukkere, skriver åndelig vejleder Poul A. Beck

Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst

Bønner til fastetiden

klassiker

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen har samlet fem bønner fra forskellige kirketraditioner til brug i fastetiden

9. Debat

Kaj Bollmann tabte den afgørende runde af bispevalget i Københavns Stift.

Fører fasten på afveje?

Man kan ikke gennem fasten rense sig til et bedre forhold til Gud, pointerer sognepræst Kaj Bollmann

10. Spørgsmål og svar

Ved at afstå fra noget, vi nyder, frigøres tid til at tage os selv, vores relationer og gudsforholdet ...

Hvornår skal man faste som kristen?

En moderne udgave af fasten er for eksempel at afstå fra sms, facebook osv., svarer teolog Lene Skovmark

11. Faste online

Faste på

Faste på internettet

Hvor kan man finde information om fasten? Findes der særlige opskrifter for de, der faster? Læs kristendom.dks vejviser til at finde svarene på internettet

12. Relaterede temaer

13. Flere artikler