Faste
1. Introduktion

Faste har historisk set betydet, at man afholdt sig fra fast føde. I dag tolkes begrebet væsentligt bredere og dækker over, at man i fasteperioden giver mere eller mindre afkald på forskellige goder, hvilket både kan være mad og drikke, men også mobiltelefoni, internet, forbrug og andet.

Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn, bibellæsning og hjælp til medmennesket. Fastetiden frem mod påske varer fra askeonsdag, som er onsdagen efter fastelavnssøndag, og frem til påskedag.

At fasten skulle vare i 40 dage, blev besluttet på det første retslige kirkemøde for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale om en symbolsk efterlignelseshandling, der skulle svare til Jesu 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen.
 

2. Hvad er kristen faste?

De 10 vigtigste ting om kristen faste

Efter fastelavns festligheder kommer fastetiden, den 40 dage lange forberedelsestid inden påske. Faste har sit udspring i Bibelens fortælling om Jesu 40 dage i ørkenen, men er et kontroversielt begreb i den kristne kirke

Klassiker

Faste i Bibelen

Hvad står der i Bibelen om faste? Følg med i dr.theol. Helge Kjær Nielsens gennemgang af, hvad de bibelske skrifter egentlig fortæller om faste

Sådan har den kristne faste udviklet sig historisk

Fastetraditionen stammer fra Det Gamle Testamente og er samtidig et gennemspil af Jesu 40 dage i ørkenen efter dåben. Men fastede man i oldkirken, og hvad mente Luther om fasten?

10 citater om at faste

Hvordan opleves det at faste? Det afhænger af, hvem man spørger. Læs, hvad pave Frans, moder Teresa, kirkefædre, sognepræster og en tv-vært har sagt om fasten og dens formål

3. Fastelavn

Dagene i fastelavnsugen har navne efter mad

Fra på søndag starter "den gale uge," også kaldet fastelavnsugen. Her hedder de fire vigtigste dage flæskesøndag, flæskemandag, hvidetirsdag og askeonsdag. Fælles for dem er, at de alle har noget med mad at gøre

Hvad er askeonsdag?

Askeonsdag er fastetidens første dag og i den katolske kirke en vigtig påmindelse om menneskets forgængelighed og afhængighed af Gud. I dag fejres den også enkelte steder i folkekirken

4. Faste - gode råd og inspiration

10 råd til 40 dages faste

At faste handler om at vende sig bort fra det, der er for meget, skriver åndelig vejleder Jette Dahl, som her inviterer til selvbesindelse og handling

Salmer og musik til fastetiden

Fastetiden frem mod Jesu lidelse og død er alvorspræget. Nogle af vores allerbedste og mest slidstærke salmer hører hjemme i denne tid, skriver organist Jens Ramsing

Gode råd: Faste for begyndere

Fastens frugt er skærpede sanser, så vi kan sanse Guds nærvær, dit medmenneske, dig selv og verden - lidt enklere, klarere og smukkere, skriver åndelig vejleder Poul A. Beck

5. Fortællinger fra fastende
Min fastetid

Caroline fastede: Til sidst hungrede jeg efter knækbrød

Hvis jeg skulle faste igen, ville jeg udvide til også at spise grøntsager frem for kun frugt. Der er grænser for, hvor mange æbler, man gider spise i løbet af en dag, siger sognepræst Caroline Kollenberg Thisted, der har lagt fastetiden på hylden – for nu

Min fastetid

Martin faster: Den lille smerte fra sulten gør godt

Det skal gøre lidt ondt at faste, for det handler om at give afkald på sig selv, mener sognepræst Martin Drengsgaard. Han ser frem mod påsketiden uden kaffe og alkohol

Min fastetid

Marguerita faster: Jeg skærer ned på mit medieforbrug

I dag på askeonsdag starter påskefasten. Katolik Marguerita Hvid Spangsberg bruger tiden til at forberede sig på påskens budskab om Jesu lidelse, død og opstandelse. Og så mener hun, at det skal kunne mærkes, at man faster

6. Sådan faster andre

Kristne faster verden over

Lige nu er det fastetid, som verdens kristne fejrer på mange vidt forskellige måder. Mange steder i verden, ikke mindst i Nordeuropa, er fastetraditionerne dog efterhånden næsten udviskede lige bortset fra de traditionelle fester, der bliver holdt inden fastens begyndelse

Hvordan foregår den katolske faste?

For os er fasten såkaldte bodsdage, hvor vi kun spiser et ret enkelt måltid mad. Det gælder for alle, der er fyldt 14 år, svarer katolsk diakon Kaare H. Nielsen

Ramadan - den islamiske faste

Årets største begivenhed i islam er fasten i måneden ramadan. Det er en begivenhed, hvor man får muligheden for at starte på en frisk og påbegynde nye, gode vaner. Forfatter og dansk konvertit Aminah Tønnsen reflekterer her over ramadanens betydning

Hinduguden Shiva fejres med faste og hellige mantraer

Den hinduistiske gud Shiva har mange navne, mange personlighedstræk og er svær at sætte i bås. Tilhængere faster og fejrer guden på "Shivas nat", hvor man bringer ofringer til Shiva i templet

7. Spørgsmål og svar om faste

Hvorfor blev fasten afskaffet i Danmark?

Da Reformationen begyndte at vinde frem i Danmark, fik man fornyet fokus på den dybere betydning af fastetiden. Man lagde ikke længere så stor vægt på selve skikken med at faste, svarer sognepræst Michael Lerche Nygaard

Hvornår skal man faste som kristen?

"En moderne udgave af fasten er for eksempel at afstå fra sms, facebook osv.," svarer teolog Lene Skovmark

8. Quiz om faste
Quiz

Test dig selv: Har du styr på dagene i den kristne fastetid?

Askeonsdag, skærtorsdag, langfredag. Tiden frem til påskedag har mange mærkedage! Men hvad ved du egentlig om de begivenheder, der knytter sig til den kristne fastetid? Tag testen og find ud af det

9. Mere om kirkeårets mærkedage
Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret

10. Seneste

Hvad er askeonsdag?

Askeonsdag er fastetidens første dag og i den katolske kirke en vigtig påmindelse om menneskets forgængelighed og afhængighed af Gud. I dag fejres den også enkelte steder i folkekirken

Fasten skaber rum for fornyelse

Moderne faste foregår på alle tider af året, og få mennesker forbinder fastelavn med forsagelse og fravalg. Men fastens 40 dage kan være en god anledning til at se indad, mener forfatter til bog om meditativ vandring

Få inspiration i det store tema om fasten

Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn, bibellæsning og hjælp til medmennesket. Fastetiden frem mod påske varer fra askeonsdag og frem til påskedag. Læs mere om fasten her

Dagene i fastelavnsugen har navne efter mad

Fra på søndag starter "den gale uge," også kaldet fastelavnsugen. Her hedder de fire vigtigste dage flæskesøndag, flæskemandag, hvidetirsdag og askeonsdag. Fælles for dem er, at de alle har noget med mad at gøre