10 citater om at faste

Pave Frans, afdøde moder Teresa og præsten Poul Joachim Stender har alle udtalt sig om den kristne faste. Læs deres citater om at faste her. Foto: Ritzau Scanpix

Hvordan opleves det at faste? Det afhænger af, hvem man spørger. Læs, hvad pave Frans, moder Teresa, kirkefædre, sognepræster og en tv-vært har sagt om fasten og dens formål

1. Jesus om fasten

"Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig."

Jesus, Matthæusevangeliet 6, 16-18

2. Pave Frans om at faste

"Kære brødre og søstre. Må hele kirken denne fastetid bære vidnesbyrd til alle, der lever i materiel, moralsk og åndelig elendighed, med evangeliets budskab om den nådige kærlighed fra Gud Fader, som er rede til at omfavne alle i Kristus.

Vi kan gøre dette i det omfang, at vi efterligner Kristus, som blev fattig og berigede os ved hans fattigdom. Fasten er en passende tid for selvfornægtelse; vi vil gøre godt ved at spørge os selv, hvad vi kan faste fra for at hjælpe og berige andre med vores egen fattigdom. Lad os ikke glemme, at rigtig fattigdom gør ondt: Ingen selvfornægtelse er ægte uden denne bodsdimension. Jeg har mistillid til velgørenhed, som ikke koster noget, og som ikke gør ondt."

Pave Frans i sin fastemeddelelse 2014

3. Faste ifølge Frans af Assisi

"Vi skal faste og afstå fra alt ondt og fra alt, som leder os i synd, såvel som fra overdådighed og overflødighed. Vi bør ofte besøge kirkerne og ære alle kirkelige på grund af deres embede og fordi de uddeler Kristi legeme og blod, som de ofrer, selv modtager og uddeler til andre. Og lad alle vide, at vi kun kan blive frelst gennem vor herre Jesu Kristi hellige ord og dyrebare blod."

Frans af Assisi, helgen og ordensstifter

4. Moder Teresas fasteord

"Eftersom fasten er tid for den større kærlighed, lyt til Jesu tørst 'Omvend jer og tro,' siger Jesus til os. Hvad skal vi omvende os fra? Vores ligegyldighed og vores hjertes hårdhed. Hvad skal vi tro på? Jesus tørster selv nu, i dit hjerte og den fattige. Han kender din svaghed. Han ønsker kun din kærlighed, han ønsker kun muligheden for at elske dig."

Moder Teresa, nonne og stifter af Kærlighedens Missionærer

5. Præst Poul Joachim Stenders fastecitat

"Personligt lever jeg overdådigt. Der er ikke grænser for mit indtag af marvfulde retter, skummende øl og vellagret vin. I fasten tager jeg i 40 dage afsked med kødet, mælkeprodukterne, alkoholen, brødet og taber 25 kilo. Og hvorfor gør jeg det?

Jeg prøver gennem min krop at komme ud af vanernes glidebane. Ved at spise anderledes, og det vil i mit tilfælde sige nøjsomt, forsøger jeg med min krop at tvinge mine tanker i en anden retning. Og det lykkes. Jeg kommer ud af min kød- og sprutdis. Det er som om, jeg begynder at sanse på en anden måde, fordi min krop laver revolution mod det vante og hjælper mig med at anskue Gud, mine medmennesker og mit liv fra andre vinkler."

Sognepræst Poul Joachim Stender i Fasten er årets revolution mod vanetænkning

6. Pave Benedikt XVI: Lyt til Guds stemme i fasten

"Faste er som en lang retræte, hvor vi kan trække os tilbage i os selv og lytte til Guds stemme, så vi kan bekæmpe den ondes fristelser. Det er en periode med åndelig kamp, som vi må erfare ved Jesu side, ikke med stolthed og arrogance, men ved at bruge troens våben: bøn, at lytte til Guds ord, og bod. På den måde vil vi blive i stand til at fejre påske i sandhed, parate til at forny vores dåbsløfter."

Pave Benedikt XVI ved Angelusbønnen på Peterspladsen, 21. februar 2010

7. Præst Kristine Stricker Hestbech: Fasten er en øvelse i ydmyghed

"Fasten er en øvelse i at være ydmyg over for Skaberen og en påmindelse om at tage vores menneskelige skrøbelighed på os. Når jeg siger af jord er du kommet, til jord skal du blive, er det en gentagelse af de ord, som man bruger ved en begravelse. Fastetiden hjælper os til at holde fast i vores egen dødelighed."

Sognepræst Kristine Stricker Hestbech i inteviewet Fasten kan blive en fælles fokustid

8. Ortodoks præst: Vi faster ikke alene for askesens skyld

"Vi faster ikke alene for askesens skyld. Men fasten kan hjælpe os til at fjerne koncentrationen fra det legemlige og henviser det til en sekundær plads. Vi behøver slet ikke spekulere over, hvad vi skal have til aftensmad. Opmærksomheden og bevidstheden skærpes i stedet om Kristi opstandelse."

Poul Sebbelov, ortodoks præst i interviewet Fasten skærper opmærksomheden på påsken

9. Dietrich Bonhoeffer: Et liv i tjeneste kræver afkald

"Hvis der ikke er askese i vore liv, hvis vi lader vores kødelige begær herske frit (mens vi selvfølgelig bliver inden for grænserne af, hvad der synes tilladt i verden), vil vi opleve det som hårdt at stå lære i Kristi tjeneste. Når kødet er tilfredsstillet er det svært at bede med munterhed eller at dedikere sig selv til et liv i tjeneste, som kræver, at vi giver afkald."

Teolog og kritiker af nazismen Dietrich Bonhoeffer i bogen Efterfølgelse

10. Katolik: Fast fra noget virkelig vigtigt

"Det er traditionen, at enhver katolik faster fra noget, som er vigtigt for ham. Det skal være noget, som betyder noget for dem, noget, som virkelig er vigtigt, noget, som det vil være smertefuldt at undvære. Derfor faster jeg i de næste 40 dage fra katolicismen."

Stephen Colbert, tv-vært og katolik i The Colbert Report