Vi kalder mennesker til omvendelse

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er stiftet i 1861.

Indre Mission arbejder for at kalde mennesker tilbage til det kristne liv, som de blev indviet til i dåben

Det er et liv sammen med Jesus, et liv i tro på ham, et liv i fællesskab med ham, et liv i efterfølgelse af ham, som er det rette kristne liv, hvis man spørger Indre Mission.

- Ved dåben bliver vi Guds børn. Vi ser det som vor opgave, at hjælpe mennesker til at leve det liv, som Gud ønsker. Vi rækker evangeliets ord til de mennesker, der er kommet væk fra deres dåbs nåde, så det bliver et kald til omvendelse, fortæller Anders Dalgaard, som er formand for Indre Mission.

Indre Mission er en vækkelsesbevægelse. Det betyder, at Indre Mission vil vække troens liv. Foreningen vil "lede til Jesus, og leve i ham" - en nyformulering af den gamle vision "vække og bevare".

- Vores største og vigtigste opgave er, at forkynde evangeliet om Jesus Kristus - om hans død på korset og om hans opstandelse. Vi ønsker at forkynde det, så det ved Guds Ånds kraft bliver til levende tro i mennesker hjerter. Ordet om korset skal forkyndes både for dem, der lever i dåbens nye liv for at fastholde dem i den virkelighed - og for dem der er kommet væk fra troen, for at kalde med tilbage til det som Jesus har gjort for dem og givet dem, siger Anders Dalgaard og fortsætter

- Der er nogle vinkler i det nye testamente, der påpeger, at når man har valgt dåbens nåde fra, så er det en del af forkyndelsens opgave, at kalde mennesker tilbage til det som Gud gav dem i dåben.

- Vi ser på bibelen som Guds ord, som er givet til os som en rettesnor for den vej man må følge, hvis man på den ene side skal leve det kristne liv og på den anden side nå målet i Guds rige. For det er jo det vi gerne vil, siger Anders Dalgaard.

De ti bud er en af de vejledninger, som bibelen giver for hvordan man bør leve. De sætter en ramme for, hvordan mennesket bør leve sit liv.

Jesus ord om, at du bør være mod din næste, som du ønsker at han skal være mod dig understreger, ifølge Anders Dalgaard, hvordan Gud ønsker at mennesket skal omgås sine medmennesker, i pagt med bibelen.

- Bibelen giver en vejledning om, hvordan vi leve i vor etiske livsførelse, siger Anders Dalgaard.

En af Indre Missions mærkesager er opfattelsen af, at det kristne liv udfolder sig i fællesskab og samvær med andre.

- Vi har altid gerne villet skabe nogle små åndehuller, hvor det kristne liv kan udfolde sig, siger Anders Dalgaard.

Derfor har organisationen missionshuse over hele landet, hvor medlemmerne møder hinanden og udfolder det kristne liv.