Vi vil føre mennesker til tro på Jesus

Luthersk Missionsforening er en såkaldt vækkelsesbevægelse.

Evangeliet er frit og skal spredes til alle mennesker. I Luthersk Missionsforening tror man, at Bibelen er Guds ord, og at den bør være rettesnor for menneskets tro og liv

Luthersk Mission er en vækkelsesbevægelse, der arbejder for at sprede det frie evangelium til alle mennesker. At evangeliet er frit betyder, at budskabet om Jesus er et tilbud til alle. Gud kræver ikke noget til gengæld.

- Vi vil gerne føre mennesker til en tro på Jesus. Vores overbevisning er, at den som er døbt og tror på Jesus, og lever i Jesus, bliver frelst og får del i det evige liv. Derfor vil vi gerne række budskabet om det til mennesker, fortæller Carsten Skovgaard-Holm, som er kommunikationschef og redaktør i Luthersk Missionsforening.

Arbejdet sker fra organisationens missionshuse over hele landet.

I Luthersk Missionsforening tror man på, at man som kristne mennesker får nådegaver til at tjene Gud. Det kan være evnen til at forkynde evangeliet, lede arbejde eller bønnens nådegave. Det er vigtigt, at man forsøger, at leve de nådegaver ud, som Gud har skænket.

Man lægger større vægt på nådegaver end på bestemte embeder. Man skal altså arbejde med det, Gud har givet en speciel evne til. Den overordnede og læremæssige forkyndelse af evangeliet er dog forbeholdt mænd.

- Gud har i bibelen beskrevet opgavefordelingen i menigheden mellem mand og kvinde. Her fremgår det, at manden skal varetage den hyrdemæssige lærefunktion. Gud giver dog mange forskellige nådegaver til både mænd og kvinder til gavn for det kristne fællesskab, siger Carsten Skovgaard-Holm.

En af organisationens kerneværdier er troen på at bibelen er Guds ord, og at bibelen bør være rettesnor for menneskets liv og tro. Det kommer blandt andet til udtryk i foreningens afvisning af kvindelige præster, ligesom foreningen er mod homoseksuel praksis.

- Vi bekender os til folkekirkens bekendelsesgrundlag, men vi synes at der i praksis er nogle alvorlige store huller i folkekirkens teologi i forhold til bibelen. Hvor man forlader det bibelske syn, fortæller Carsten Skovgaard-Holm.

Denne opfattelse er en af årsagerne til, at en række af foreningens medlemmer er organiseret i frimenigheder, uden for folkekirken.