Folkekirken

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten, står der i Grundloven. Folkekirken er en del af mange danskeres liv fra fødsel til død, og selvom der sjældent er fyldt i kirken om søndagen, holder kirken godt fast i sine medlemmer, der gerne fejrer jul, dåb, konfirmation, bryllup og bruger kirken ved begravelser og bisættelser. Bliv klogere på folkekirkens liv og historie i dette tema.
Folkekirken er en særlig dansk institution. Det er ikke en komplet statskirke, men staten understøtter folkets kirke, som har 4.347.018 medlemmer. Ritzau Scanpix/Nils Meilvang
1. Folkekirken kort fortalt

Folkekirken blev skabt ved Grundloven fra 1849, hvori det blev beskrevet, at den danske kirke er den evangelisk-lutherske folkekirke. Lige siden har størstedelen af danskerne været medlemmer af kirken, og selvom dåbsprocenten er faldende, holder kirken godt fast i sine medlemmer. 

Per 1. april 2018 havde folkekirken 4.347.018 medlemmer. Kirken er opbygget demokratisk: Den er formelt set ledet af kirkeministeren, og Danmark er inddelt i stifter, som bestyres af de danske biskopper. Hvert bispedømme består af provstier, som ledes af provster, og endeligt er der provstiernes sogne, der styres af folkevalgte menighedsråd. I samarbejde med kirkens personale - præster, organister, menighedsråd, kordegne, kirketjenere og så videre - skal de sikre, at der er gode rammer for danskernes trosliv. 

Sådan fungerer folkekirken

Hvem gør hvad i folkekirken? Hvilke roller har menighedsrådene, præsterne, biskopperne, kirkeministeren og alle de andre, der arbejder sammen om at drive den danske folkekirke?

Guide

Guide: Gå på opdagelse i kirkens rum

Kirken, den er et gammelt hus, lyder en salmetekst. Kirkerummet er fyldt med symboler og historie. Hvad gemmer der sig bag ord som knæfald, kor og alter? Bliv klogere på, hvad du ser, når du træder ind i kirkens rum

Folkekirken i tal

Medlemmer: Den 1. april 2018 var der 4.347.018 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 75,1 procent af befolkningen i Danmark.

Dåb: I 2017 blev der i alt foretaget 41.015 dåb i folkekirken.

Ind- og udmeldelser: I 2017 blev 7.837 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 15.318 personer meldte sig ud af folkekirken. I 2016 var der 7.711 indmeldelser i folkekirken af personer over 1 år, og samme år var der 24.728 udmeldelser. Det skyldes især, at Ateistisk Selskab i 2016 lavede en kampagne, der skulle få folk til at melde sig ud af folkekirken.

Konfirmationer: I 2017 blev der i folkekirken konfirmeret 46.602 unge. Det svarer til, at cirka 69,7 procent af alle unge i konfirmationsalderen blev konfirmeret.

Vielser: I 2017 blev der i alt foretaget 10.381 vielser i folkekirken. I 2016 blev der foretaget 10.479 vielser i folkekirken. I 2015 blev der foretaget 9.765 vielser.

Begravelser: I 2017 blev der i folkekirken foretaget 44.388 kirkelige begravelser. Det svarer til, at 83,3 procent af alle, der døde i Danmark, blev begravet eller bisat under medvirken af en præst i folkekirken.

Oversigt over de danske biskopper

Kender du alle de 10 danske biskopper? Få et overblik over dem her

2. Livets begivenheder
Dåb

Når man bliver døbt, bliver man indlemmet i den kristne menighed. I folkekirken er barnedåb det mest almindelige, men hvis man ikke blev døbt som spædbarn, kan man blive det senere i livet – for eksempel inden konfirmationen eller som drop in-dåb, der er blevet populært i de senere år. 

Dåben er det ene af folkekirkens to sakramenter. Den anden er nadveren.

Sådan lyder dåbsritualet

Barnedåben starter og slutter med en salme. Her kan du læse den præcise ordlyd i dåbsritualet i den danske folkekirke.

Salme

Her er 10 salmehits til dåben

Når et barn bliver døbt, bliver det samtidig medlem af kirken og en del af det kristne fællesskab. Højmessen med dåb indledes og afsluttes som oftest med særlige dåbssalmer - her er 10 særligt velegnede

Gå på opdagelse i temaet om dåb

Når man bliver døbt, indlemmes man i den kristne menighed. I folkekirken er barnedåb det mest almindelige, men hvis man ikke blev døbt som spædbarn, kan man blive det senere i livet. Bliv klogere på dåben i dette tema

Konfirmation

I 7. eller 8. klasse får danske unge mulighed for at blive konfirmeret. At blive konfirmeret betyder, at man bekræfter sin dåb og stadig gerne vil tilhøre kirken - men den kirkelige handling indebærer også, at Gud bekræfter sit løfte om at være med konfirmanden. Ritualet markerer samtidig overgangen fra barn til voksen. 

Guide

10 vigtige ting om konfirmation

Hvad vil det sige at blive konfirmeret? Hvad sker der i kirken, og hvorfor holder konfirmanderne blå mandag? Læs alt om konfirmation her

Imod alle odds: Unge holder fast i konfirmationen

Mens kirken bliver brugt i stadig mindre grad af danskerne ved livets store overgange, skiller de unge sig ud ved fortsat at bruge konfirmationen som indgangen til voksenlivet. Det er resultatet af årtiers fokus på at forbedre konfirmationsforberedelserne, siger lektor

Gå på opdagelse i temaet om konfirmation

Når man bliver konfirmeret, bekræfter man troen på Gud, som man fik i dåben. Det er samtidig det store overgangsritual fra barn til voksen i Danmark. Her kan du få alt at vide om hvad, hvorfor og hvordan man fejrer konfirmation

Bryllup

”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”

Sådan lyder det i Kærlighedens højsang, der er et af de mest citerede steder i Bibelen. Og det budskab kan mange mennesker nok nikke genkendende til. Der findes næppe noget større i livet end at elske og at blive elsket – ikke mindst når det drejer sig om romantisk kærlighed. Derfor er et bryllup da også en af livets helt store begivenheder.

Man kan både blive kirkeligt og borgerligt viet, og hvis man vælger at blive gift i en kirke, minder vielsen i sin opbygning meget om en gudstjeneste, da der også er bønner, salmer, bibellæsninger og velsignelse. Flere og flere danske par vælger dog at sige ja til hinanden på rådhuset, hvorfor det i dag er mindre end hver tredje vielse, der bliver forrettet af en præst.  

Indføring

Sådan foregår vielsesritualet i kirken

Når du ankommer som gæst til et kirkebryllup, bliver du også en del af en gammel og ritual tradition. Læs her, hvordan et bryllup i folkekirken foregår

Samtale med præsten før brylluppet

Inden en kirkelig vielse har præst og brudepar mulighed for at se hinanden i øjnene og tale om, hvad Gud betyder i et bryllup mellem to, der elsker hinanden

Gå på opdagelse i temaet om bryllup

Bryllup er en af livets store fester. Traditionerne er mange, og forventningerne er store. Få et overblik og få svar på spørgsmål om traditioner, forberedelser og kirkens rolle i det store bryllupstema

Begravelse

Begravelseshandlingen kan enten finde sted som en kirkelig eller borgerlig begravelse, det vil sige med eller uden medvirken af en præst. Selve jordfæstelsen sker på folkekirkens kirkegårde eller på Kirkeministeriets godkendte begravelsespladser. I dette tema sætter vi fokus på den kirkelige begravelse. 

Begravelse i den danske folkekirke er en minigudstjeneste, som begynder og slutter med orgelmusik, og undervejs veksles der mellem salmesang, tekstlæsning og en prædiken. Endeligt enten begraves eller brændes afdøde.

Indføring

Begravelse i kristendommen

De fleste af os har prøvet det. Det er hårdt. Svært at forstå og forholde sig til, når en, man holder af, dør. Men hvordan forløber den kristne begravelse?

Billedserie

Hvordan foregår en begravelse?

Lysene tændes, kisten bæres ind, og præsten holder sin tale. Der tages afsked med afdøde, som enten sænkes i jorden eller sendes afsted til kremering. Her kan du se, hvordan en begravelse i en dansk folkekirke foregår

Salmer ved begravelser

Det kan være svært pludselig at skulle vælge salmer til en begravelse. Denne artikel vil give nogle gode råd om salmevalget

Gå på opdagelse i temaet om begravelse

I folkekirken kan man blive begravet eller bisat, og mere end 80 procent af danskerne bliver kirkeligt begravet. I dette tema kan du blive klogere på, hvordan en begravelse fungerer og finde inspiration til salmer

3. Kirkeåret
Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret

Advent

De 10 vigtigste ting om advent

Adventstid er forventningen om Jesu komme, og den indleder kirkeårets nytår. Læs mere her

Klassiker

Tre adventssalmer, du skal kende

Adventsalmer vidner om ventetiden frem mod den kristne jul og forventningen om Jesu komme. Samtidig byder de et nyt kirkeår velkomment. Her følger en introduktion til tre adventssalmer

Jul
Indføring

Julen - dag for dag

Har du styr på juledagene? Her finder du en gennemgang af den kristne jul helt fra juleaften til helligtrekongers søndag, der markerer afslutningen på julen

Helligtrekonger

Quiz: Test din viden om helligtrekonger

Hvor mange vise mænd var der? Hvad hedder kagen, man spiser i Frankrig til helligtrekonger? Test din viden om helligtrekongersdagen, som afslutter den kristne julehøjtid

Faste

De 10 vigtigste ting om kristen faste

Efter fastelavns festligheder kommer fastetiden, den 40 dage lange forberedelsestid inden påske. Faste har sit udspring i Bibelens fortælling om Jesu 40 dage i ørkenen, men er et kontroversielt begreb i den kristne kirke

Klassiker

Faste i Bibelen

Hvad står der i Bibelen om faste? Følg med i dr.theol. Helge Kjær Nielsens gennemgang af, hvad de bibelske skrifter egentlig fortæller om faste

Mariæ bebudelse
Påske
Indføring

Alt om påske

Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Her mindes Jesu død og opstandelse. Påsken (på hebraisk: pesach) er samtidig jødedommens mest centrale højtid. Historisk set er den kristne påske baseret på den jødiske, som igen har træk fra endnu tidligere fester. Lad os derfor starte med at se på den før-kristne påskefejring.

Store bededag
Indføring

Derfor fejrer vi store bededag

I mere end 300 år har den fjerde fredag efter påske været fast bededag i den danske kirke. For mange danskere er store bededag en kærkommen forårsfridag, og for mange andre er der nærmest tale om store konfirmationsdag, idet mange kirker landet over holder konfirmationer. Det er en særlig helligdag, fordi vi ikke deler den med andre lande

Quiz: Hvad ved du om store bededag?

For mange danskere er store bededag en kærkommen forårsfridag, der næsten er blevet "store konfirmationsdag" landet over. Men hvor meget ved du om store bededags historie og traditioner? Test din viden her

Kristi himmelfart

5 vigtige ting om himlen i kristendommen

Kristi himmelfart nærmer sig, men hvad er den kristne himmel egentlig? Bor Gud i himlen? Er himlen og paradiset det samme? Og hvad laver englene udover at pynte ved juletid?

Hvor var Jesus mellem påske og himmelfart?

Ifølge Lukasevangeliet var Jesus sammen med disciplene i fyrre dage. Men hvad der egentlig skete, er historisk set uvist, svarer teolog Helge Kjær Nielsen

Pinse

De 10 vigtigste ting at vide om pinsen

Den kristne pinse er fejringen af Helligåndens komme til verden efter Jesu død, opstandelse og himmelfart. Ifølge kristendommen er Helligånden udtryk for Guds nærvær i verden, der til stadighed skaber og fornyr troen og kirken

Spørg

Hvornår falder pinsen i forhold til påsken?

Pinse er en fordanskning af det græske pentekosté, der betyder ”den halvtredsindstyvende” (dag efter påske), svarer cand.theol. Jørgen Kjærgaard

Allehelgen

Kender du disse 10 berømte helgener?

Nogle opgav alt for deres tro. Andre har præget kirkehistorien med deres liv og banebrydende tanker. Læs her om 10 af de mennesker, der bliver æret som helgener i den katolske kirke

4. Folkekirkens historie

Magten i folkekirken

Hvem bestemmer i Den Danske Folkekirke? Er det kirken selv? Eller Folketingets politikere? Kristendom.dk fortæller om kampen om magten i folkekirkens historie

5. Kirken
Kirkerummet
Guide

Guide: Gå på opdagelse i kirkens rum

Kirken, den er et gammelt hus, lyder en salmetekst. Kirkerummet er fyldt med symboler og historie. Hvad gemmer der sig bag ord som knæfald, kor og alter? Bliv klogere på, hvad du ser, når du træder ind i kirkens rum

Gudstjenesten

Gudstjenestens gang

Kristendom.dk's gudstjenesteguide giver et hurtigt overblik over de enkelte trin i liturgien i folkekirkens gudstjeneste

Salmerne

Hvad betyder salmerne?

Sproget i de danske salmer rummer billeder og udtryk, som ikke hører hjemme i hverdagsdansk. Hvordan skal man så kunne forstå salmerne? Kristendom.dk bringer her en guide til hjælpemidler på internettet og i litteraturen

6. Hvem laver hvad i folkekirken?

Hvad laver en provst?

Læs her om provstens arbejde og om, hvad et provsti og provstiudvalg er

Indføring

ABC om folkekirkens biskopper

Hvad betyder ordet biskop, og hvad laver en biskop til daglig? Få det fulde overblik over bispeembedet her

7. Kvinder i kirken

Den 28. april 1948 blev de første tre kvindelige præster i Danmark ordineret i Fyens Stift. I dag er der to kvindelige biskopper, overvægt af kvinder på teologistudierne, og næsten halvdelen af præsterne er kvinder. Alligevel debatteres det stadig, om kvinder må være præster. Hvorfor, og hvordan har debatten ændret sig?

Den lange vej til ligestilling

Er kirken principfast eller bare ude af trit med befolkningen, når den i spørgsmålet om kvinders ligestilling historisk er blevet overhalet af stort set alle andre større samfundsinstitutioner?

Sådan fik vi kvindelige præster

Den kirkelige modstand var stor, da danmarkshistoriens første kvindelige præster i 1948 iførte sig præstekjole

Kvindelige værdier vil ændre folkekirken

Om få år vil kun hver fjerde uddannede teolog være en mand. Det gør folkekirkens appel smallere, men fremmer samtidig vigtige sociale værdier, mener flere iagttagere

Kvinder indtager folkekirken

I de seneste måneder er der ansat langt flere kvinder end mænd som sognepræster, viser tal fra Kirkeministeriet

8. Kirkegængere
Indføring

Folkekirken er danskernes kirke

Folkekirken er med sine cirka 4,5 millioner medlemmer det største trossamfund i Danmark

Den typiske kirkegænger er ikke så typisk

Fordomme om støvede eller stillestående kirkegængere får sig et hak i tuden af nye tal om de kirkegængere, som søndag efter søndag sidder på kirkebænkene i landets omkring 2300 sognekirker. For de flittigste kirkegængere er samtidig aktive og veluddannede mennesker med stor interesse for kultur- og samfundsliv samt god kontakt til venner og familie, viser den nye opgørelse

Kun 2,4 procent går i kirke hver uge

En rundspørge viser, at tre ud af fire danskere stort set aldrig går i kirke. Sådan har det været i mere end 30 år, og folkekirken får svært ved at ændre udviklingen, lyder det fra flere sider

9. Medlemskab

Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver ved dåben medlem af den. Men der er også andre måder at blive medlem på, hvis for eksempel man er døbt i et andet kirkesamfund. Det kan du læse mere om her.

Han meldte sig ind, hun meldte sig ud

Hun meldte sig ud af folkekirken, da hun fik sin første lønseddel. Han er medlem, men kommer kun sjældent trods sin kristne tro. De elsker gudstjenestens højtidelighed -- men som national samler har folkekirken udspillet sin rolle, mener Thea Skaanes og Johan Ahrenfeldt

Folkekirken ramt af medlemsflugt

Flere københavnske sogne melder om en markant stigning i udmeldinger. I forvejen er København det sted i landet, hvor folkekirken har færrest medlemmer

10. Folkekirkens økonomi
Indføring

Hvordan hænger folkekirkens økonomi sammen?

Folkekirken er en meget stor organisation med årlige indtægter og udgifter på cirka 7,7 milliarder kroner. Kirkens økonomiske forhold er dog komplekse og kan være svære at gennemskue. Her kan du både blive klogere på, hvordan kirkeskatten sætter sig sammen, og hvad Fællesfonden er

Gå på opdagelse i temaet om folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi er blevet kaldt en Storm P. maskine, der er vanskelig at gennemskue. Hvor mange penge råder Folkekirken over, hvem bestemmer over dem, og hvad bliver de brugt til? I dette tema kan du blive klogere på økonomien i Den danske Folkekirke.

11. Kirke og stat

Den "hårde" løsning: Der afholdes folkeafstemning om en grundlovsændring af paragrafferne § 4 og 66. Hvis afstemningen ender med et ja, skrives Grundloven om, således at folkekirken ingen særstilling i det danske samfund har. Kirken bliver dermed selvstyrende, både hvad angår indre anliggender (hvad ret kirkelære er), og hvad angår ydre anliggender. Det betyder, at områder som begravelseslovgivning, ægteskabslovgivning og navnelovgivning overflyttes til den offentlige forvaltning. Efter al sandsynlighed ledes kirken af et kirkeråd, der kan udtale sig på kirkens vegne i moralske og politiske spørgsmål

Den "bløde" løsning: Et flertal i Folketinget vedtager en forfatning for kirken. Denne vil efter al sandsynlighed blive skrevet i tæt samråd med folkekirkens ledelse. Denne forfatning betyder, at kirken nu selv bliver lovgivende vedrørende indre anliggender. Det vil sige, at det ikke længere er op til en minister, men til et kirkeråd at fastslå, hvad der er ret kirkelære, og hvordan gudstjenester må foregå. Samtidig vil kirken stå friere i forhold til at kunne udtale sig politisk og etisk. Folkekirken vil stadig kunne varetage sekulære opgaver som navngivning og andre af de opgaver, den varetager i dag.
 

Overblik: Kirke og stat - et forhold i opbrud?

Siden reformationen har kirke og stat været tæt forbundet. Først havde vi en statskirke og så en folkekirke. Men nu er der debat om kirkens fremtid blandt politikere og kirkefolk

Sådan adskiller man kirke og stat

Det er ikke nødvendigt med en folkeafstemning, hvis man kun vil skille kirke og stat blødt ad, lyder det fra eksperter. Læs her, hvordan det vil gå til, hvis det nye folketing beslutter at adskille kirke og stat

12. Kirkelukninger

Mange kirker har mistet deres opbakning og faste menighed i København, hvor medlemstallet kun går én vej: Nedad. Derfor er man begyndt at lukke sognekirker og bruge dem til andre formål. Det har sat gang i debatten om, hvordan folkekirken imødegår de seneste års økonomiske og demografiske ændringer. Og om hvad, man kan tillade sig at bruge en kirkebygning til.
 

Hvordan foregår en kirkelukning?

Der findes ingen officielle procedurer for, hvordan kirkelukninger i Danmark skal foregå. Som det er i dag, sidder menighedsrådene med beslutningen om at lukke deres egne kirker

Nye kirkelukninger: Her er de 204 truede sogne

Jyder tager fat på debat om kirkelukninger efter kirkeministerens budskab om, at sogne med under 200 sognebørn skal overvejes lukket. 65 procent af de små sogne er nemlig jyske

Debat

Salg af kirker: Kirkefondets prioritering er klart kirkelig

Når det som udgangspunkt har været Kirkefondets ønske at sælge kirkebygningerne, så er det faktisk også et udtryk for en ”kirkelig prioritering”, skriver generalsekretær i Kirkefondet

Hvem ejer kirkerne?

Ingen ved, hvem der ejer 1700 kirker

Der er ingen regler i den kirkelige lovgivning, som præcist fastslår, hvem der ejer landets mange hundrede middelalderkirker. De er fra før, nogen tænkte på skøder

Minister vil afklare lukning af kirker

Usikkerheden om ejerskab af kirker får kirkeminister til at nedsætte arbejdsgruppe, der skal se på fremtidige kirkelukninger

13. Seneste artikler
Serie: Religion for øje

Præsters natursyn påvirker klimakrisen

Hvad har klimakrisen og kristendommen med hinanden at gøre? Spørger man de præster, der er en del af den tværkirkelige gruppe Grøn Kirke, er svaret alt. For dem giver det slet ikke mening at tale om jordens klima uden at tale om skaberen af det hele

Hvad googler danskerne om religion og tro?

Religion.dk og kristendom.dk har undersøgt, hvad danskerne googler om religion og tro. Vi besvarer de mest stillede spørgsmål - se oversigten her

Debat

Folkekirken har glemt bønnen under coronakrisen

Bønnen har været fraværende i folkekirkens kommunikation under coronakrisen. Hvor blev opfordringen til bøn for nationen af? Det spørgsmål er det relevant at stille her et år inde i den værste samfundskrise siden anden verdenskrig, mener sognepræst Christian Roar Pedersen

Indføring

Er kirker fredede?

Kirker er blevet nedlagt i København, og enkelte middelalderkirker på landet er taget ud af brug. Hvad sker der med kirkebygninger, der tages ud af brug, nedlægges og sælges? Er en kirkebygning fredet eller kan den bruges til hvad som helst, når den ikke længere er ramme om gudstjenester og kirkelige handlinger?

Indføring

Hvor mange kirker er der i Danmark?

De er næsten alle vegne, og rigtigt mange stammer fra en tid, hvor Gud var allestedsnærværende i dagligdagen på en helt anden måde end i dag. Men hvor mange kirker er det i alt i Danmark?

Analyse

Der mangler barnedåb i folkekirken efter et år i coronaens tegn

I 2020 var ritualerne i folkekirken i høj grad præget af coronakrisen, men selvom der på intet tidspunkt har været lukket for barnedåb i folkekirken, er markant færre blevet døbt, viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter

Spørg

Hvorfor bruges katolske trosbekendelser i den danske folkekirke?

I folkekirken bruger man to trosbekendelser, den apostolske og den nikænske, men de har begge to et katolsk udgangspunkt. Hvordan kan det være? spørger en læser. Bo Kristian Holm, der er professor MSO ved Aarhus Universitet og Luther-ekspert, svarer

Guide

Serie: Seværdige kirker i Danmark

Danmark byder på et væld af smukke og særprægede kirker, der er oplagte udflugtsmål i efterårsferien. Kristendom.dk har samlet 27 af de mest seværdige danske kirker - fra Ølstrup i Vestjylland til Østerlars på Bornholm.

Se flere