"Jeg drømmer om en folkekirke, der vil stå ved sit budskab"

Jeg drømmer om, at der må ske bibelvækkelse, så Guds ord atter bliver læst og tolket som sand åbenbaring, og ikke blot som skrevne tekster, der kan fortolkes vidt forskelligt, skriver Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard. Foto: Ben Haman/Indre Mission

Der findes ikke én rigtig kirkestruktur, og ændringer af visse forhold i en ordning sikrer ikke alene en åndelig sund overlevelse, mener Hans-Ole Bækgaard, formand i Indre Mission og valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke

Min erfaring fra nattesøvnen er, at drømme ofte er spændende og kaotiske. Sådan må lidt dagdrømmeri om hvis folkekirken skulle opfindes nu også blive krydret med det håbefulde.

Folkekirken med eller uden overvejelser om styringsstruktur vil ikke være scenariet, hvis der skulle opfindes en folkets kirke i dag.

LÆS OGSÅ: Er Danmarks folkekirke folkets kirke?

Andre strukturer vil blive valgt, sikkert en kongressionalistisk variant uden tilknytning til staten. Et evangelisk-luthersk trossamfund med selvbestemmelse og egen økonomi.

Kirken vil være kirke i folket og have et tydeligt budskab forankret i sit grundlag og ikke være mest kendetegnet af at være en servicekirke under sloganet: kunden har altid ret.

Der findes ikke én rigtig kirkestruktur, og ændringer af visse forhold i en ordning sikrer ikke alene en åndelig sund overlevelse. En folkets kirke kan sagtens fungere som en kultur-religiøs institution, men ikke som en bibelsk røst og sand kristen kirke.

Kirken har en hovedopgave
Christian Bartholdy sagde engang: Kirken som Bevarer af den ældgamle Folketro er ved at have udspillet sin Rolle.

Han pegede på, at kirkens hovedopgave er at være moderskød for vækkelser og samtidig bære og forkynde ordet i kirkens dagligdag, men også at tugte og opdrage vækkelserne.

Når folkekirken i stedet holder hånden over åndelig død, så holdes det gamle hedenskab i folket i live: En Kirke, som ikke fremholder Ordet om Omvendelse for sine Medlemmer, falder ind under Dommen og bliver en Institution, der holder Hedenskab i Live.

Jeg har en drøm
Så min drøm eller rettere: bøn ind i nuværende ordning er først og fremmest, at Gud ved sin Ånd vil skabe vækkelser i vores land.

At mennesker spørger efter Jesus og om evig frelse, befriet fra syndens evige forbandelse. At forkyndelsen af ham kalder til omvendelse, tro og efterfølgelse.

LÆS OGSÅ: Kun som institution kan folkekirken have et forhold til staten

At kærlighed er set ud fra Guds åbenbaring i Kristus med de jaer og nejer, det rummer, og på den måde møde samfundets normer, etik og kultur.

At der må ske bibelvækkelse, så Guds ord atter bliver læst og tolket som sand åbenbaring, og ikke blot som skrevne tekster, der kan fortolkes vidt forskelligt.

Kirken skal stå ved sit budskab
I det lys drømmer jeg om en folkekirke, som vil være kirke for folket. En kirke, der tør stå ved sit budskab, som gennem alle tider har vakt forargelse og skænket trøst og håb.

En folkelig kirke, som er vedkommende, relevant og imødekommende for mennesker i deres hverdag hvordan deres livssituation end er.

Må Gud give sin velsignelse til den folkekirkelige struktur, så den bliver kirke efter Guds hjerte!

Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre Mission og valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke.