Forsigtige politikere tog hul på debat om folkekirkens fremtid

Karen Klint (S) ville ikke komme med nogle klare svar på sit partis vegne før efter høringssvarene. Foto: arkiv

Social-demokraterne foreslår, at en bredt sammensat gruppe skal se på høringssvar om fremtidens folkekirke, mens SF mener, at politikerne helt skal holde sig væk. Det viste temamøde på Christiansborg i går

Med kun 14 dage tilbage af den omfattende debat om folkekirkens fremtid blev det i går politikernes tur til at deltage. Folketingets Kirkeudvalg havde afsat sit årlige temamøde til en debat om de mange forskellige oplæg til blandt andet ny struktur og samarbejde i folkekirken, efter at oplæggene har været drøftet på 11 folkelige debatmøder rundt i landet. Men politikerne viste ikke nogen stor iver efter at bruge deres første chance til at komme med markante meldinger.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) gik foran i forsigtigheden i sit oplæg til det offentlige temamøde, som havde omkring 30 tilhørere.

- Når man inviterer til bred debat, må man naturligvis vise debattens deltagere den respekt, at der ikke på forhånd er lavet en facitliste for de mange spørgsmål, som arbejdsgruppen har rejst, sagde Haarder og undlod omhyggeligt at give sin mening til kende om enkeltsager.

Det nærmeste, kirkeministeren kom en politisk melding, var i forbindelse med arbejdsgruppens tanker om at lade provstierne tage sig af ansættelse af kirkefunktionærer som gravere og kordegne.

- Jeg tror selv, det kan være gavnligt at få løftet arbejdsgiverfunktionen lidt væk fra de meget tætte sammenhænge i de små sogne. Og det kan nok især være godt at få den løftet væk fra menighedsråd, hvor en væsentlig del af medlemmerne er ansatte ved kirken, sagde Bertel Haarder.

Fra oppositionen var der også et ønske om at afvente høringssvarene. Samtidig benyttede Socialdemokraternes kirkeordfører, Karen Klint, anledningen til at komme med forslag om, at flere end medlemmerne af Kirkeministeriets arbejdsgruppe gennemgår svarene.

- Jeg vil ikke komme med vores partis svar på de mange spørgsmål her. Men når høringssvarene kommer ind, skulle ministeriet overveje, om flere skulle ind i varmen og være med til at drøfte, hvad der skal ske med de mange forslag fra arbejdsgruppen. Den har været meget smalt sammensat med især mange fra de tre grupper af gejstlige - præster, provster og biskopper, sagde Karen Klint.

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, udtrykte skepsis over for arbejdsgruppens forslag om samarbejde og hjælp fra provstiet.

- Alle mulige skal åbenbart til at hjælpe sognet med at være et selvstændigt sogn, men det kan let ende med, at sognet bliver kvalt i al den omfavnelse, sagde han.

Fra SF's side pegede Anne Baastrup på, at partiet ønsker en adskillelse af kirke og stat, og at man som følge deraf ikke mener, at politikere skal beskæftige sig med indretning af noget som helst trossamfund. Derfor mener partiet ikke, at de mange forslag til fremtidens folkekirke er en sag for folketingspolitikere./Kristeligt Dagblad/

kiil@kristeligt-dagblad.dk

FREMTIDENS FOLKEKIRKE

En arbejdsgruppe under Kirkeministeriet lægger i en stribe debatoplæg op til store ændringer i folkekirken. Forslagene er blevet diskuteret på 11 debatmøder rundt i landet med omkring 2500 deltagere fra menighedsråd og provstiudvalg. Senere har der været arrangeret møder med de faglige organisationer og med en række kirkelige og juridiske eksperter. Den 1. april er der sidste frist for høringssvar og kommentarer til forslagene, hvorefter arbejdsgruppen fremlægger resultatet i form af forslag til kirkeminister Bertel Haarder.