Folketingsvalg 2015

Kirkeordførere om forholdet mellem kirke og stat

Partiernes kirkeordførere har svaret på følgende spørgsmål: Bør forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret og har folkekirken brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur? Alle fotos brugt til collage: Scanpix.

Bør forholdet mellem kirke og stat forblive uændret? Bør folkekirken have en ny styringsstruktur? Se her, hvad kirkeordførerne mener

Forholdet mellem den danske stat og folkekirken er stadig til diskussion.
 
I 2011 skrev S-R-SF i regeringsgrundlaget, at man ønsker at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for folkekirken, og kirkeministeren nedsatte et udvalg, der i 2013 offentliggjorde sit oplæg til debat om folkekirkens styring.

Styrereformen forliste sidste år.

Partiernes kirkeordførere har svaret på følgende spørgsmål:

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 
1) Forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret. 

2) Folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur 

Dansk Folkeparti: Christian Langballe

Meget enig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Meget uenig i, at folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Spørgsmålet om styringsstrukturen er stærkt ledende og værdiladet, som om man er håbløs umoderne, hvis man går ind for den nuværende ordning.

Jeg vil mene, at den nuværende styringsstruktur er den bedste, mest klare og tidssvarende. Hvorfor lyder spørgsmålet ikke, om man går ind for et kirkeråd?

Her er svaret: Absolut nej. Årsagen: Det gør kirken til et magtmiddel i magtsyg kirkeligheds hånd.

Det Konservative Folkeparti: Charlotte Dyremose 

Meget enig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Meget uenig i, at folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Folkekirkens struktur er for os at se ikke utidssvarende. Den er ganske rigtigt ikke klar, hvis det skal forstås som en klare rammer og faste skemaer.

Men det er netop en af fordelene ved den kirkelige struktur, at der er et velordnet anarki som sikrer at mange forskellige dele af det kirkelige landskab bliver inddraget og kan få indflydelse, når der skal ændres ved kirkens forhold.

Det er dog væsentligt for os konservative, at skiftende kirkeministre forstår at værne den meget fine sædvane og skønsomhed, som styringen af folkekirken hviler på.

Enhedslisten: Jørgen Arbo-Bærh 

Meget uenig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Jeg mener vi skal løsrive folkekirken fra staten, og derfor vil jeg ikke blande mig i dens styringsstruktur. 

Kristendemokraterne: Kristian Andersen 

Enig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Ved ikke, om folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Folkekirken har brug for at politikere ikke blander sig i kirkens indre anliggender. 

Liberal Alliance: Mette Bock 

Meget uenig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret. 

Meget enig i, at folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Statens og folkekirkens økonomi skal adskilles. Kirkeskatten skal finansiere alle aktiviteter i folkekirken, mens staten skal betale for de ydelser, kirken leverer til fællesskabet (kirkegårde, kulturarv, civilregistrering).

Det vil ikke stille folkekirken ringere økonomisk end i dag ifølge kirkeøkonomer.

Radikale Venstre: Marlene Borst Hansen 

Radikale Venstres medlemmer er delte i spørgsmålet, men min holdning som ordfører er, at folkekirken er mere end et trossamfund og også tager vare om nogle fællesskaber, der ikke har så meget at gøre med den kristne forkyndelse, men som er yderst vigtige for sammenhængen i Danmark.

Det kan eksempelvis være spaghetti-gudstjenester, hvor børnefamilier, der ellers ikke ville mødes, spiser sammen og initiativer for ensomme ældre.

Min holdning er, at kirke og stat hænger tæt sammen, men at man bør arbejde på at dele økonomien op, så skatteborgere betaler til f.eks. kirkebygninger, mens kun medlemmer betaler lønninger til præster.

Socialdemokratiet: Karen Klint 

Enig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Ved ikke, om folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Desværre har vi ikke fået en ny styringsreform af folkekirken, da Venstre valgte at trække sig fra forhandlingerne i 11. time. Det ændrer dog ikke på det forhold, at Socialdemokraterne fortsat vil arbejde for en styringsreform, der sikrer en mere moderne og gennemskuelig styring af folkekirken med mindre statslig overstyring. Vi ønsker bl.a. større indflydelse til kirkens medlemmer.

Vi ser gerne, at der bliver oprettet et demokratisk valgt organ, der får en vis økonomisk kompetence eksempelvis ift. udskrivning og anvendelse af landskirkeskatten.

Desuden ser vi gerne, at statens tilskud til kirken omlægges, så tilskuddet ikke gives til præstelønninger, men i højere grad til varetagelse af opgaver, der har værdi for hele samfundet som begravelsesvæsen, civilregistrering og vedligeholdelse af kirkebygninger, kulturarv mv

Jeg går til valg på moderniseringen af lovgivningen for kirken og andre trossamfund.

Socialistisk Folkeparti: Pernille Vigsø Bagge 

Helt uenig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Helt enig i, at folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur 

Venstre: Flemming Damgaard Larsen

Meget enig i, at forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret.

Uenig i, at folkekirken har brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur.

Alternativet har sagt nej tak til at deltage i rundspørgen.

Partiernes kirkeordførere har svaret på følgende spørgsmål: Bør forholdet mellem kirke og stat skal forblive uændret og har folkekirken brug for en mere tidssvarende og klar styringsstruktur? Alle fotos brugt til collage: Scanpix.