Analyse

Der mangler barnedåb i folkekirken efter et år i coronaens tegn

Mange af landets døbefonte stod ubrugte hen under forårets nedlukning. Nye tal viser, at markant færre børn blev døbt i 2020 end i 2019, selvom der var cirka lige mange fødsler begge år. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

I 2020 var ritualerne i folkekirken i høj grad præget af coronakrisen, men selvom der på intet tidspunkt har været lukket for barnedåb i folkekirken, er markant færre blevet døbt, viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter

Dåb er, i en folkekirkelig sammenhæng, først og fremmest barnedåb. Ser vi på de yngste, så er dåbstallet for 2020 lavt i forhold til 2019. Vi har ikke adgang til de samlede tal for 2020 endnu. Som en del af folkekirkens coronaundersøgelse, som jeg var med til at gennemføre på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i 2020, har vi analyseret tal for en del af året fra Folkekirkens IT.

I første omgang analyserede vi tal for månederne januar til august 2020 og sammenlignede dem med tallene for 2019. I perioden januar til august 2019 fandt 27.750 dåb sted i folkekirken, og i de tilsvarende måneder i 2020 var tallet 21.172, svarende til cirka 76 % af 2019-niveauet. Der var således et forholdsvis stort antal udskudte dåb, der ikke var blevet gennemført med udgangen af august.

Hvad skyldes faldet i dåbstallet?

Der har på intet tidspunkt været lukket for dåb i folkekirken. Kirkebygningerne var kun delvist lukkede 12. marts til 18. maj 2020. Gudstjenester og aktiviteter som for eksempel koncerter måtte ikke finde sted, men kirkelige handlinger var tilladt. Begravelser og bisættelser var ikke under forsamlingsforbud men skulle overholde afstands- og arealkrav, så antallet af deltagere stod i forhold til kirkerummets størrelse. Konfirmationerne blev kollektivt udsatte. Men barnedåb og bryllupper måtte gerne finde sted, blot de overholdt forsamlingsforbuddet på 10 personer. Alligevel udsattes de fleste af de dåb, som i et normalt år ville have fundet sted i månederne marts, april og maj, til månederne juni, juli og august. Her blev en del dåb indhentet.

En del af forklaringen ligger måske i, at folkekirkens biskopper under den første nedlukning tilskyndede til, at dåbshandlinger blev udskudt af hensyn til smittefaren.

Mange forældre har sikkert også ønsket, at familie og venner kunne deltage ud over begrænsningerne på 10 personer, og derfor været åbne over for at vente til senere på året.

Der blev også døbt mange børn i juli og august, hvor tallene lå noget højere end året før.

Senere, efter rapportens udgivelse, fik vi adgang til (endnu ikke publicerede) tal også for september og oktober 2020, og sammenlignede igen med 2019. I september og oktober var dåbstallet næsten tilbage på niveauet for et normalt år. Totalt viste det sig, at der manglede cirka 11.000 dåb for, at 2020-dåbstallet skulle nå op på 2019-niveau. Vi kan ikke forvente, at dåbstallet for november og december vil blive i nærheden af 11.000, særligt i lyset af at stigninger i antal coronasmittede samt nye restriktioner igen præger vores dagligdag. I november 2019 var dåbstallet 3.771, og i december 2019 var det 1.502.

Konklusionen er, at dåbstallet for 2020 sandsynligvis vil blive en del lavere end for 2019. Det skal tilføjes, at fødselstallet for de to år er nogenlunde det samme, så forskellen kan ikke skyldes et lavere antal fødte børn i 2020.

I alt var dåbstallet for hele 2019 på 40.829. Mit gæt er, at det samlede dåbstal for 2020 ender omkring de 35.000, og altså med et fald på cirka 14 % i dåbstallet.

Spørgsmålene står i kø.

Kommer vi i 2021 til at opleve et sandt dåbsboom i folkekirken?

Er der et par årgange med coronababyer, som ender med ikke at blive døbt?

Eller kan folkekirkens sogne række ud til de forældre, som er medlem af folkekirken, og fik barn i slutningen af 2019 eller i 2020, men som (endnu) ikke har haft barnedåb, og tilbyde dem barnedåb under coronasikre former?

Karen Marie Leth-Nissen er cand.theol., ph.d., projektmedarbejder ved FUV og gæsteforsker ved Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet.