Kirkelig initiativpris 2015

Bibelen og orgelmusik formidler følelser til børn

”Uanset hvilken religion man har kan man forholde sig til det, og tale om hvad det er der sker med os, når vi mister eller er ked af det, og om hvordan musik udtrykker disse stemninger ”, siger Mette Maria Kristensen.

For nogle børn byder skoleåret på et besøg hos den lokale organist. For i samspil med musik kan de bibelske fortællinger formidle nogle af de følelser, vi alle oplever som mennesker

For en del af eleverne i 1. til 3. klasse rundt omkring i landet vil undervisningen i dette skoleår blandt andet byde på et besøg hos organisten i den lokale kirke. Besøget vil være en del af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenesters undervisningsprojekt ”Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger”.

Forløber involverer fagene kristendomskundskab og musik, og eleverne vil arbejde med sammenhængen mellem de bibelske fortællinger, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk.

En anderledes form for læring
”Målet for projektet er at eleverne kommer til at opleve hvad musik kan, og særligt hvad kirkens musik kan”, fortæller Preben Medom Hansen, der er uddannet lærer og har undervist i både kristendomskundskab og musik, inden han blev ansat i Folkekirkens Skoletjeneste i Silkeborg.

”Musik er et særligt sprog, som både kan fortælle historier og som har en særlig forbindelser til følelserne. Det kan både spejle følelser og det kan også påvirke vores følelser”.
 
Undervisning på både skole- og kirkebænken
Projektet strækker sig over 8-12 lektioner, og undervisningen foregår både på skolen og i den lokale kirke.
 
Forløbet indledes med, at eleverne ser en animationsfilm, der er inspireret af Jan Kjærstads roman ”Forføreren” og omhandler musikkens evne til at forandre sindsstemninger.
 
Efterfølgende tager klassen ud til en kirke for at stifte bekendtskab med orgelet og lytte til et stykke musik. Her skal eleverne reflektere over, hvilke billeder og tanker, musikken fremkaldte hos den enkelte.

Den lokale kirkes organist og præst spiller en vigtig rolle i projektet, og modtager i forvejen materiale og gennemgår visse steder et kursus, så de er rustet til at tage imod klasserne, forklarer Mette Maria Kristensen fra Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Hun er del af en gruppe på 7 personer fra Landsnetværket for Folkekirkens Skoletjenester, der står bag projektet.
 
Tilbage på skolen arbejder eleverne med 5 udvalgte bibelfortællinger, som på forskellig vis beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. I den forbindelse er der blevet udviklet en it-platform, ”Lydmaskinen” , et bibliotek med både orgelstykker og reallyde.

Eleverne skal så udelukkende via musik og lyde genfortælle en af historierne fra Bibelen.
 
Bibelfortællinger på et personligt plan
”De kommer til at overveje, hvordan det lyder, når Moses sejler på Nilen og hvordan det lyder, når man er ked af det,” fortæller Mette Maria Kristensen.
 
Forløbet handler om at forholde sig til de bibelske fortællinger ud fra oplevelsen af menneskelige grundstemninger som vrede, glæde og sorg. ”Uanset hvilken religion man har kan man forholde sig til det, og tale om hvad det er der sker med os, når vi mister eller er ked af det, og om hvordan musik udtrykker disse stemninger ”, siger Mette Maria Kristensen.
 
Hun slår fast at projektet styres af fastsatte læringsmål, og at det handler om at formidle viden. ”Det er ikke for at forkynde det kristne budskab”.