Brev til ministrene: Kristne konvertitter risikerer dødsstraf

"Vi håber, at den danske regering vil sætte fokus på de kristne konvertitters situation og være med til at sikre, at ingen bliver hjemsendt til forfølgelse, tortur eller henrettelse," hedder det i appellen, som generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen i går sendte til udenrigsminister Villy Søvndal og social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Foto: .

Læs brevet om kristne asylsøgeres situation fra 17 kirkelige organisationer til udenrigsminister Villy Søvndal og social- og integrationsminister Karen Hækkerup

På vegne af 17 kirkelige organisationer skrev jeg i går følgende brev til udenrigsminister Villy Søvndal og social- og integrationsminister Karen Hækkerup:

Kristne konvertitter risikerer dødsstraf

Kære Villy Søvndal og Karen Hækkerup

Den iranske præst Yousef Nadarkhani er dømt til døden af det iranske styre (jf. artikel i Kristeligt Dagblad d. 29. september 2011). Hans forbrydelse er, at han er konverteret fra islam til kristendommen. Sagen er det seneste eksempel på den massive kristendomsforfølgelse, som finder sted i Iran, men også i mange andre lande.

Det Danske Bibelselskab har i dag (den 11. oktober, red.) udsendt en protestskrivelse til den iranske ambassadør, som har nægtet at modtage skrivelsen. Vi ønsker med denne henvendelse at appellere til, at den danske regering omgående går aktivt ind i sagen om den iranske præst, der risikerer at blive henrettet.

Hændelsen understreger alvoren i, at vi også i Danmark vælger at afvise konvertitter og hjemsende dem til lande (heriblandt Iran og Afghanistan), hvor de risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Den 10. oktober kunne man således på forsiden af Kristeligt Dagblad læse om Habib Karimi fra Afghanistan, som netop har fået endegyldigt afslag på sin ansøgning om asyl. Han er flygtet til Danmark, fordi hans familie og hans landsbysamfund fandt ud af, at han var optaget af kristendommen. Hvis Habib Karimi bliver sendt tilbage til Afghanistan, risikerer han at blive udsat for tortur og ultimativt miste sit liv.
Vi kender allerede til kristne konvertitter, som er blevet udvist fra Danmark til Iran, og endnu flere er i overhængende fare for at blive udvist til et af de lande, hvor det er forbundet med stor fare at skifte religion.

Vi håber, at den danske regering vil sætte fokus på de kristne konvertitters situation og være med til at sikre, at ingen bliver hjemsendt til forfølgelse, tortur eller henrettelse. Vi regner med at høre fra jer om, hvad I foretager jer konkret i sagen om Yousef Nadarkhani og Habib Karimi.

D. 11. oktober 2011

Indre Mission / generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen
Luthersk Mission / generalsekretær Jens Ole Christensen
Evangelisk Luthersk Netværk / formand Henrik Højlund
Evangelisk Alliance, Danmark / formand Peter Götz
Danmission / generalsekretær Mogens Kjær
Det Danske Missionsforbund / formand Bo Lundgaard
Baptistkirken i Danmark / præst Hans Henrik Lund
Dans Bibel-Institut / institutleder Finn Aasebø Rønne
Tværkulturelt Center / leder Birthe Munch Fairwood
Menighedsfakultetet / fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Dansk Oase / formand Jesper Fodgaard
Kristeligt Forbund for Studerende / generalsekretær Robert Bladt
Frikirkenet / formand Tonny Jacobsen
Frelsens Hær / leder Aino Muikku
Dansk Europamission / generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen
Internationale menigheder / præst Ravi Chandran
Evangelisk Luthersk Mission / landssekretær Peder Østergård Jensen
Center for Ungdomsstudier og religionspædagogik / Søren Østergaard
Danske Kirkers Råd / generalsekretær Mads Christoffersen

"Vi håber, at den danske regering vil sætte fokus på de kristne konvertitters situation og være med til at sikre, at ingen bliver hjemsendt til forfølgelse, tortur eller henrettelse," hedder det i appellen, som generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen i går sendte til udenrigsminister Villy Søvndal og social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Foto: Privatfoto