Fra google-buddhisme til wiki-kristendom

Valget mellem statskristendom og google-buddhisme er ikke attraktivt for en moderne folkekirke, skriver religionsforsker Peter Fischer-Nielsen Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

"Folkekirken har brug for nye visioner for ikke at havne i en nostalgisk længsel efter statskristendom og for ikke at blive trukket ind i google-buddhismens individualistiske og relativistiske univers," skriver religionsforsker og blogger Peter Fischer-Nielsen

I Morten Thomsen Højsgaards bog "Den tredje reformation" stifter vi bekendtskab med et nyt begreb: Google-buddhisme. Højsgaard argumenterer overbevisende for, at vi i Danmark er ved at forlade den religionsmodel, der hedder statskristendom for i stedet at bevæge os ind i google-buddhismens helt anderledes måde at være religiøs på.

Statskirken kan ikke standse udviklingen
Google er både et billede på og en reel faktor i danskernes moderne religiøse søgen, hvor det er de individuelle behov og valg, der er i fokus. Buddhismen er populær, fordi den ikke pålægger danskerne en forestilling om en skabende, frelsende eller almægtig Gud, men i stedet tilbyder det enkelte menneske en mulighed for at søge sin egen mening.

Valget mellem statskristendom og google-buddhisme er ikke attraktivt for en moderne folkekirke. Statskristendom lugter af ensretning og kontrol, mens google-buddhisme selvom den også i et vist omfang har sneget sig ind på kirkebænkene for de fleste vil være et for stort skridt væk fra folkekirkens værdisæt.

Hvad skal folkekirken da gøre i en sådan situation?

Svaret fylder ikke meget i Højsgaards bog, men han antyder, at løsningen kan findes i en kombination af traditionsbevidsthed og accept af de moderne kommunikationsvilkår. Dog mener han ikke, at kirkens folk for alvor har magt til at bremse udviklingen, og måske netop derfor er det ikke svarene, men analysen, der er bogens hovedanliggende.

Kirken må genopdage sine grundlæggende værdier
Bogen giver derfor også rig mulighed for at tænke videre. Når hverken statskristendom eller google-buddhisme kan være visionen for folkekirken i det 21. århundrede, hvad kan da? Hvilke overskrifter kan vi sætte på den vision, som skal bringe folkekirken ind i en ny tidsalder, hvor nye forståelser af religionens rolle er på spil?

Man kunne foreslå overskriften opensource-kristendom. I en tid hvor det religiøse kommercialiseres, kan kirken tilbyde religiøse svar og oplevelser, der er gratis, der er tilgængelige for alle, men som også i et vist omfang kan justeres og tillempes til den enkelte modtager.

En anden overskrift kunne være wiki-kristendom. Folkekirken må turde give slip på kontrollen og invitere sine medlemmer ind i en samtale om, hvad kirke og kristendom er i dag. En samtale, hvor kirkens professionelle vil fungere som inspiratorer og ressourcepersoner men ikke som dommere.

Eller hvad med hacker-kristendom? En kristendom, der afslører og blotlægger tidens grådighed og umenneskelighed for i stedet at sætte nye standarder for mellemmenneskeligt samvær.

Folkekirken har brug for nye visioner for ikke at havne i en nostalgisk længsel efter statskristendom og for ikke at blive trukket ind i google-buddhismens individualistiske og relativistiske univers. Kirken må genopdage sine grundlæggende værdier og finde ud af, hvordan man kan lade disse blomstre i en ny tid, hvor nye vilkår gør sig gældende.

Opensource-kristendom, wiki-kristendom og hacker-kristendom er ligesom google-buddhisme en leg med ord og begreber. Men de understreger, at folkekirken også har en rolle at spille i dag, og at der findes nye kontekster og sammenhænge, som den kan tage udgangspunkt i, når den ønsker at fremstå relevant for nye generationer af danskere.

Peter Fischer-Nielsen er postdoc på Aarhus Universitet, Center for SamtidsReligion og projektsekretær i Areopagos. Har skrevet ph.d.-afhandling om folkekirkens web-kommunikation.