Hold hovedet koldt, Birthe Rønn Hornbech

De præster, som er uenige med hende, beskylder Birthe Rønn Hornbech for at sammenblande religion og politik, skriver Mogens Mogensen på sin blog. - Foto: Foto:

Birthe Rønn Hornbechs adfærd er et skoleeksempel på det gamle ord: Er dine argumenter svage, så hæv stemmen, skriver konsulent i interreligiøse spørgsmål Mogens Mogensen på sin blog

Som tidligere politimester ved Birthe Rønn Hornbech sikkert bedre end de fleste, at det i en konfliktsituation er vigtigt at holde hovedet koldt og ikke optrappe konflikten med uovervejede ord.

Derfor kan det virkelig undre i disse dage at observere, hvordan kirke- og integrationsministeren i fuld offentlighed opfører sig i disse dage .

Det drejer sig naturligvis om sagen om de afviste irakiske asylansøgere, som flygtningenævnet har bestemt skal udvises, og hvoraf nogle har søgt asyl i Brorsons kirke på Nørrebro. Uden her at gå ind i sagens substans vil jeg blot overveje ministerens adfærd ud fra en almenmenneskelig psykologisk betragtning.

Mere og mere skinger skinger stemmeføring
Efterhånden som flere og flere enkeltpersoner og institutioner i ind- og udland retter kritik mod udvisningen, nøjes ministeren ikke med at argumentere sagligt for sin og regeringens holdning, men bliver mere og mere aggressiv i sin reaktion og mere og mere skinger i sin stemmeføring.

De præster, som er uenige med hende, beskylder hun for at sammenblande religion og politik. Og det har ikke et klap med næstekærlighed at gøre, når menighedsrådet ved Brorsons kirke giver udviste irakiske asylansøger lov til at opholde sig i kirken.

- Her fastslår politikeren Rønn Hornbech, hvordan den rette teologi er, og hvordan kirken skal forstå næstekærlighedsbudet.

Over én kam pålægger hun de muslimske irakiske asylansøgere medansvar for forfølgelse af kristne i Irak. For mig er det helt barokt, at der kommer muslimer, som tilhører et folk, der forfølger kristne, og søger ly i den kristne kirke.

- Her fælder politikeren Rønn Hornbech dom over mere end 200 irakeres adfærd, mens de endnu for 5-10 år siden opholdt sig i Irak.

Oppositionens forsøg på at få hende til at overveje asylansøgernes forhold endnu en gang kalder hun oprørende, usmagelig og klam.

- Her agerer politikeren smagsdommer over sine kollegers politiske initiativer.

Når Red Barnet appellerer til ministeren om at overveje at give de ni irakiske børnefamilier med 21 børn asyl, svarer hun, at de sager aner Red Barnet ikke et klap om.

- Her forsøger politikeren at lukke munden på en i denne sammenhæng central aktør i civilsamfundet.

Uanset politikken, juraen og etikken i denne sag, så bundfælder der sig det indtryk, at Birthe Rønn Hornbechs adfærd er et skoleeksempel på det gamle ord, som også gælder den politiske debat: Er dine argumenter svage, så hæv stemmen.

Mogens S. Mogensen er ph.d, ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål