Korset er ikke kun et symbol

Fotografi af Jesus-statue og kors i Rom. - Foto: arkiv

Korset er først og fremmest det vigtigste orienteringspunkt for os, når vi tænker kristendom og kirke, skriver Mogens S. Mogensen i sin blog

Mens det i denne tid diskuteres, hvilken plads korset og dermed kristendommen skal have i Europa, er det måske på sin plads at overveje, hvilken plads korset egentlig har i kristendommen.

Korset er ikke kun et symbol på kristendommen i al almindelighed, men er et symbol, som i kristendommen har en specifik betydning.

Korset er Kristi kors, det, kors, som han døde på. Derfor er korset et symbol på Kristi korsfæstelse, hans død og opstandelse. Der gives imidlertid flere forklaringer på Jesu død, og korset får dermed forskellige betydninger.

Jesu død, hvormed han gør fyldest for alle vore synder (den objektive forsoningslære)
Jesus, der selv var syndfri, tog vore synder på sig, da han blev korsfæstet. Han døde i vort set, for at vi skulle leve (som for eksempel hos Anselm, Cur Deus Homo?)
 Jesu død, der åbenbarer Guds nåde for os (den subjektive forsoningslære)
Jesu død på korset var en selvhengivende kærlighed, der her forstås som en åbenbaring af Guds grænseløse og betingelsesløse kærlighed, der forvandler vore liv (som for eksempel hos Abelard).
Jesu død og opstandelse, som er en sejr over ondskab (den klassiske forsoningslære)
Jesu død på korset indebar at han blev udsat for al verdens ondskab, men hans opstandelse påskemorgen viser, at han sejrede over synd og død og djævel og gav os del i sin sejr (som fx hos Aulén, Christus Victor)

De tre temaer udelukker ikke hinanden, men indebærer tre forskellige vægtlægninger. Det er tre dimensioner af den samme begivenhed. Det ses for eksempel i en af vore mest kendte og elskede påskesalmer Hil dig frelser og forsoner, hvor vi i vers tre ser alle tre temaer vævet sammen:

Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted

Derfor er korset et symbol på
troen på Guds nådige tilgivelse og en ny begyndelse
kærligheden, der griber os og forvandler os
håbet om, at kærligheden sejrer over ondskab og død.

Korset er ikke bare det symbol, som for eksempel markerer en bygning som en kirke, men er første og fremmest det vigtigste orienteringspunkt for os, når vi tænker kristendom og kirke.

Mogens Mogensen er ph.d. og interreligiøs konsulent. Du kan se hans blog her.