"Pointsystemet er inhumant!"

Når det gælder almindelig borgerlig anstændighed, så har politikerne tabt på point, mener Mogens Mogensen. Foto: Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Danske politikere lægger en bombe under unge familiers fremtid - de burde skamme sig, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Kære politikere: I skulle skamme jer!

Da jeg i 1974 blev gift med min kone, var jeg 23 år og min kone 21 år. Hvis VKOs aftale om et pointsystem for familiesammenføringer havde været gældende, og min kone var kommet fra et land uden for EU, så ville vi ikke kunne have bosat os i Danmark. Altså skulle jeg have valgt mig en anden kone for at kunne slå mig ned i Danmark, eller også skulle vi have bosat os i et andet land.

Den gang ville jeg have væddet hele butikken på, at vi aldrig i Danmark ville få et sådant indført system, der ville forhindre en dansk borger i at bosætte sig i Danmark sammen med sin udenlandske ægtefælle, hvis de ikke kunne skrabe nok point sammen de ikke havde den rette uddannelse, de rette sprogkundskaber, den rette arbejdserfaring, eller ville bosætte sig det rette sted.

Er vi ved at blive oversvømmet af ægtefæller?
Er der tale om en alvorlig krise for Danmark, der kræver en slags undtagelsestilstand? Er Danmark da ved at blive oversvømmet af udenlandske ægtefæller, der bliver sammenført med deres danske ægtefæller. Danmarks statistik meddeler, at der i 2008 skete et fald fra 4.455 i 2007 til 3.749 i 2008. Så der er altså ikke tale om en flodbølge, men kun et lille skvulp i vandkanten.

Dansk Folkeparti har tilsyneladende krævet denne stramning i loven om familiesammenføring. Men det er dog en meget udansk og ufolkelig måde at behandle danskere på, indirekte at ville tvinge folk til at gifte sig med mennesker, som lever op til statens krav. Hvis dette indgreb i danskeres familieliv er et udtryk for danske værdier, så er danske værdier ikke værd at kæmpe for.

Venstre, der kalder sig Danmarks Liberale Parti, har spillet en central rolle i udformningen af lovforslaget, da integrationsministeriet er besat af Vestres Birthe Rønn Hornbech. Men dette pointsystem er dog noget af det mest uliberale, man kan forestille sig. Det rimer ikke med en liberal frihedstradition, men giver ubehagelige mindelser om kommunistiske staters indskrænkninger i deres borgeres frihedsrettigheder.

K og KD plejer ellers at værne om familien
Det Konservative Folkeparti, der er et gammelt borgerligt parti, bakker helt op om pointsystemet. Men det er dog en underlig måde at behandle lovlydige danske borgere på, som var de børn på en opdragelsesanstalt. De konservative plejer at værne om familien, men bidrager her til en point-systematisk chikane af en lang række familier.

Kristendemokraterne sikrer med sin ene stemme et flertal for lovforslaget som en del af finanslovsaftalen. Hvordan kan et kristendemokratisk parti dog tage medansvar for et lovforslag, der er en åbenlys skamplet både på demokratiet og kristendommen? I lovforslaget bliver det da skåret ud i pap, at det enkelte menneskes samfundsmæssige nytteværdi er vigtigere end ægtefællers ret til at leve sammen i vort samfund.

Kære politikere! Det er muligt, at I med dette inhumane pointsystem kan genvinde regeringsmagten ved næste folketingsvalg, men når det gælder almindelig borgerlig anstændighed, så har I tabt på point.

Det er unge familiers fremtid, I lægger en bombe under. Det kunne have været jer selv eller jeres børn. I skulle skamme jer!

Mogens S. Mogensen er interreligiøs konsulent og blogger på eftertanke.dk.