Stop politisering af folkekirken!

Det er en stor udfordring at begynde at justere på 500 års politisk ledelse af folkekirken, påpeger Mogens S. Mogensen. – Foto: Leif Tuxen.

Politikere skal ikke blande sig i præsteafskedigelse eller vielsesritualer, mener teologisk konsulent Mogens S. Mogensen

De selvsamme politikere, som ideligt beskylder islam for i modsætning til kristendommen at blande politik og religion sammen, forlanger nu, at kirkeministeren skal tage en samtale med eller ligefrem afskedige præster og en biskop pga. deres teologiske udtalelser om spørgsmålet om frelse i kristendommen og andre religioner.

Et flertal af folketingets politikere er nu tilsyneladende parat til at vise deres politiske handlekraft ved at vedtage en lov om vielse af homoseksuelle par i folkekirken. Det vil sige, at politikerne, hvoraf en del hverken bekender sig som kristne eller er medlemmer af folkekirken, alligevel på folkekirkens vegne er parate til at træffe afgørelse i et vigtigt teologisk spørgsmål.

Til politikernes undskyldning skal det dog siges, at de ikke helt uden grund kan få det indtryk, at det ikke er en folkekirke, men en statskirke, vi har i Danmark. Og at kirkelige spørgsmål i den standende værdipolitiske kamp (mod islam?) egner sig så godt til at engagere vælgerne, at det må være en næsten uimodståelig fristelse at bruge kirken i den politiske kamp.

I folkekirken er der i visse kredse stor modstand mod en synode, da man er bange for, at det vil føre til en politisering af folkekirken. Utroligt! Vi har jo allerede en magtfuld synode, nemlig folketingets politikere, som åbenbart ser det som deres privilegium at gøre selv vigtige teologiske anliggender til politiske spørgsmål.

Til folkekirkens undskyldning skal det også siges, at det er en stor udfordring at begynde at justere på 500 års politisk ledelse af folkekirken. Og at det for nogle grupperinger ikke opleves som et problem at overlade afgørelser i teologiske spørgsmål til politikerne, så længe politikerne gennemfører love, som er i overensstemmelse med deres teologi.

Til politikerne burde vi i kirken sige: Så stop dog den politisering af folkekirken og overlad det til folkekirkelige instanser at tage stilling til teologiske spørgsmål.

Og til os selv i kirken burde vi sige: Så træd dog i karakter som kirke og udvikl de kirkelige fora og instanser, som skal til for på ordentlig vis at håndtere de kirkelige udfordringer vi står overfor.

Christiansfeld, onsdag, den 10. marts 2010
Mogens S. Mogensen