Amerikanere beder for vækkelse i Danmark

Danmark burde blive betragtet som en åben missionsmark. Det mener 83-årige amerikanske Bill Hunter, hvis forældre var danskere. Nu står han bag bloggen PrayforDenmark, der opfordrer til bøn for kirken i Danmark. Foto: Foto: Privatfoto

"Det ser ud som, at størstedelen af danske kirker sover og derfor mister åndelig kraft", mener amerikanske Bill Hunter, der står bag bloggen PrayforDenmark

Vi beder for, at danskerne får et personligt og vitalt forhold til Gud gennem troen på frelsen i Jesus Kristus.

Sådan beskriver den 83-årige pensionerede amerikanske præst og tidligere missionær William F. Hunter, også kaldt Bill Hunter, bloggen PrayforDenmark s ("Bed for Danmark") største bedeemne.

Sammen med vennen Brad Haugaard har Bill Hunter siden 1990erne formidlet viden om kristendommen og kirken i Danmark og opfordret kristne verden rundt til at bede for danskernes tro på PrayforDenmark-bloggen.

Danske rødder
Interessen for at bede netop for Danmark grunder i, at begge Bill Hunters forældre var danskere, ligesom Brad Haugaards forfædre også var danske. Bill Hunters forældre blev gift med hinanden i USA, men da hans mor døde i 1935, blev han adopteret af et amerikansk, kristent ægtepar, der tilhørte en pinsekirke.

Senere i livet blev Bill Hunter selv ordineret som præst i en baptistkirke, mens han sammen sin kone i dag er medlem af en megakirke i California.

På grund af min opvækst i evangeliske kirker har jeg altid haft interesse for evangeliske kirker. Da jeg kom til Danmark for første gang i 1952 mødte jeg præsten og menigheden i Kristuskirken i København. Her fandt jeg ud af, at konservative evangeliske kristne var et mindretal i Danmark, og derfor har Danmark været et konstant bedeemne i alle årene siden. Da jeg gik på pension fik jeg muligheden for at finde en måde at formidle mine tanker gennem PrayforDenmark-bloggen, siger Bill Hunter, der har besøgt Danmark tre gange siden, senest i 2006.

Danske kirker sover
Bønnerne på PrayforDenmark handler først og fremmest om mission og åndelig fornyelse af de danske kirker.

Det ser ud som, at størstedelen af danske kirker sover og derfor mister åndelig kraft og effektivitet. Det er derfor, vi primært fokuserer på bøn om en øget evangelisering, Helligånds-inspireret fornyelse og en større vision om og kræfter til at plante nye kirker. Vores mål er at prøve på at skabe støtte i form af bøn til alle evangeliserende kræfter inden for området."

"Som man kan læse på bloggen, så vil vi gerne, at alle kirker, kirkelige organisationer og individer får en evangelisk tro på Bibelens autoritet som Guds ord og et klassisk, teologisk fundament. Med det mener vi ikke at udelukke, hvad Gud kan gøre gennem Helligånden for folkekirken, forklarer Bill Hunter.

"Majoritetsreligionen i Danmark er sekulær kristendom"
Kristendommens udformning og rolle i Danmark er generelt meget forskellig fra USA, hvor kirkegangen for eksempel stadig er høj.

Danmark har en stærk arv fra reformationen, men arven synes ikke at være en stærk kraft i dansk liv og kultur, som det måske engang var. Fra nord til syd, fra øst til vest er Danmark fyldt med hundredvis af kirkebygninger, som alt for ofte er tomme. Man kan måske sige, at majoritetsreligionen i Danmark i dag er sekulær kristendom. Kristendommens symboler er til stede, men nationens tankegang er sekulær, og kirken er irrelevant i det daglige liv for de fleste, mener Bill Hunter.

Bøn er eksistentiel i mission
PrayforDenmark's missionsarbejde består udelukkende af bøn for Danmark, som de mener, er helt central for kristendommen.

Vi tror på, at bøn er et eksistentielt aspekt af al kristent arbejde. For os er det mere end et værktøj, det er hjerteblod i forholdet til Gud, åndelig vækst og mission. I Johannesevangeliet 15,7 siger Jesus, at Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Brad og jeg er skøre nok til at tro på det løfte og acceptere det blindt. Vi tror på, at hvis vi beder Gud, vil han svare i forhold til hans vilje, og når han vil," siger Bill Hunter.

Også flere danske kirkelige organisationer støtter PrayforDenmark's bøn for Danmark ligesom de får flere positive tilbagemeldelser.

Vi har fået flere e-mails fra folk rundt om i verden så langt væk som Australien, Afrika og Asien, som deler vores bekymringer og visioner for evangelisering og fornyelse af kirken og kirkeplantning i Danmark.
Jeg har også et stort antal venner og mail-kontakt med folk fra folkekirken og de fleste danske evangeliske kirkeretninger og kirkelige organisationer, som værdsætter og støtter vores bøn, siger Bill Hunter, der tilføjer, at hvis Gud sikrer vækkelse og fornyelse i Danmark, så vil det forplante sig til hele Skandinavien og resten af Europa.

Helligånden arbejder i Danmark
Bill Hunter har oplevet flere svar på sine bønner.

Gud har ikke forladt Danmark, og Helligånden arbejder på mange og måske ikke-spekatulære måder. For eksempel har tilflytningen af nydanskere, som er påvirket af karismatiske bevægelser, hjulpet på flere måder til at bringe nyt liv til kristendommen i Danmark. De har åbnet op for en friere og mindre stiliseret liturgi, som også påvirker folkekirken. Der er sket en åndelig fornyelse i bevægelser som Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og specielt Dansk Oase, der ikke kan benægtes, mener Bill Hunter og fortsætter:

Opblomstringen af gospelkor i Danmark er bemærkelsesværdigt. Den nye lovsangsmusik får danskere til at synge friere og gladere, ligesom Alpha-kurser om kristendommen har været en succes i Danmark og nye kirker som Vineyard Church og Calvary Chapel er gået foran med at plante nye kirker. Tilsammen viser dette, at Gud ikke har glemt Danmark, og at Helligånden aktivt arbejder på mange forskellige måder i hele landet.

Danske kirker skal satse på mission og kirkens unge
Bøn gør ikke hele arbejdet og hvis kristendommen skal overleve i Danmark, mener Bill Hunter, at de danske kirker skal blive mere fokuseret på mission og vækkelse.

Kirkerne kan ikke og skal ikke gå på kompromis med sekularismen, men må vise en fornyet iver og et konsistent engagement. Danmark burde blive betragtet som en åben og nødvendig missionsmark, mener Bill Hunter.

Til det formål mener han også, at danske kirker må se på kulturen, så de kan finde attraktive måder at præsentere evangeliet på, uden at det samtidigt bliver udvandet.

Landet kræver sine egne metoder, strategier og tilgange som tiltrækker og ikke frastøder danskerne. Danske kristne kan blive inspireret af amerikanske missionsmåder, men de bliver nødt til at tilpasse dem en dansk kontekst, mener Bill Hunter, der ser kirkens unge som vigtige brikker i missionsarbejdet.

Det er nødvendigt for unge at forberede og træde ind i lederroller. De evangeliske kirker må bede for deres unge og opfordre dem til at se missionsvisionen for Kristus som præster eller missionærer. Uden dem vil kirkerne og arbejdet få en svær fremtid, mener Bill Hunter.

Håb for Danmark
Overordnet mener Bill Hunter dog, at der er håb for kristendommens fremtid i Danmark.

Der er nok beviser for Guds arbejde i Danmark til at give os et stort håb for fremtiden. Hvis Gud er med os, og det er han, hvem kan så være imod os? Ingenting vil glæde os mere end at se Danmark blive levende i Jesus Kristus, siger han og afslutter:

Vi har en passioneret kærlighed til Danmark og det danske folk. Vi kalder andre, især dem med danske rødder eller forbindelser til at stå sammen med os i bøn for Danmark.