Nadver skal nedbryde partiskel på amerikansk valgdag

En række amerikanske kirker vil holde nadvergudstjenester på præsidentvalgaftenen. Initiativet skal understrege, at fællesskab om Kristus er vigtigere end partipolitiske forskelle. Foto: electiondaycommunion.org

Flere hundrede amerikanske kirker vil fejre nadver den 6. november for at overvinde de politiske modsætninger blandt kirkegængerne

Den 6. november vælger amerikanerne, hvem der skal være deres næste præsident. Men en del af vælgerne vil slutte dagen med at deltage i Election Day Communion (valgdagsnadver, red.) vel at mærke sammen med andre, der ikke nødvendigvis har stemt på den samme præsidentkandidat som dem selv. Det skriver Religion News Service.

Election Day Communion-initiativet opfordrer USA's præster til at indbyde deres menigheder til nadver på valgaftenen. Idéen er få folk til at mødes med nogen, som har andre partipolitiske og kirkelige overbevisninger end dem selv, og så være sammen om nadveren for at bekræfte deres fælles loyalitet over for Kristus.

"Vi vil sige til folk: 'Se jer omkring. Her er sandsynligvis nogen, der har stemt på den anden kandidat. Men her sidder I alligevel og deler Kristi legeme og blod, sådan som I bør,'" siger Justin Barringer, som er med at organisere en økumenisk gudstjeneste i et herberg for hjemløse i Lexington, Kentucky, til Religion News Service.

LÆS OGSÅ:10 religiøse citater fra amerikanske præsidenter

Initiativet blev startet af Mark Schloneger fra Springdale Mennonitkirke i Virginia ved sidste præsidentvalg og er nu blevet en bevægelse. I skrivende stund har mere end 600 kirker og menigheder i samtlige amerikanske stater plus Washington D.C. meldt ud, at de vil holde nadvergudstjeneste den 6. november. Mere end et dusin forskellige kirkeretninger, fra adventister og metodister til lutheranere og episkopale, er repræsenteret.

Kirkens opgave er upartisk
Den politiske debat i USA kan være hård og splittende, og nadverinitiativet er et forsøg på at hele bruddene. Det er fortrinsvis unge præster og lægfolk i 20erne og 30erne, som står bag projektet.

"Mange, også kristne, leder efter en måde at engagere sig i det offentlige rum på, som kommer ud over den uvenlige tone og brutale taktik," siger Jonathan Merritt, der er 30 år og forfatter til bogen A Faith of Our Own: Following Jesus Beyond the Culture Wars ("Vores egen tro: at følge Jesus ud over kulturkrigene," red.). Han mener, at valgdagsnadveren afspejler offentlighedens utilfredshed med regeringen, politiske partier og bevægelser som Occupy og the Tea Party.

Valgdagsnadveren er ifølge arrangørerne en god påmindelse om, at kirkens mission er upartisk. Kirkens opgave er at bygge bro over personlige skel, at få folk til at fokusere på at være loyale over for Gud i stedet for partier og at arbejde for retfærdighed også uden for stemmeboksen.

LÆS OGSÅ:Troen spiller kun en lille rolle i USAs præsidentvalg

Vil bekende politiske synder
Et stort antal menigheder fatter interesse for begivenheden på et tidspunkt, hvor mange længes efter et nyt forhold mellem religion og politik. Omtrent 60 procent af demokraterne og 58 procent af folk uden partitilknytning mener, at kirker skal holde sig fra politiske spørgsmål, og antallet er steget fra omkring 50 procent for begge gruppers vedkommende siden år 2000, viser en undersøgelse fra Pew Research Center fra i år. 44 procent af republikanerne er enige.

Når de troende mødes i kirken på valgaftenen, vil de begynde med at bekende deres synder, som det er almindeligt ved nadvergudstjenester. Men denne gang vil der blive lagt særlig vægt på politiske synder.

Pastor Kevin Gasser fra Staunton Mennonitkirke i Virginia planlægger at opfordre folk til at angre "politisk afgudsdyrkelse, overdreven partibundethed og vores tendens til at skabe splid."

LÆS OGSÅ:
Billy Graham kritiseres for at støtte mormonen Romney

Vægt på enhed trods uenigheder
Bevægelsens reklamemateriale består blandt andet af apolitiske budskaber på valgkampagneagtige plakater.

"Når vi forlader stemmeboksen, efterlader vi vores forskelle og husker, hvad der forener os," står der på en af bevægelsens billeder. Andre slogans lyder: "Loyalitet over for Kristus er større end partier, kandidater og lande" og "Virkelig magt findes ikke i et flag, parti eller land. Den kommer fra et kors."

Men budskaberne er tilbøjelige til at ændre sig alt efter, hvordan deltagerne tolker valgdagsnadverens symbolik. Nogle mener, at kirkerne skal vise vejen frem for at overvinde de partipolitiske splittelser i landet, mens andre nøjes med at fokusere på at mindske spændingerne inden for kirkens egne rækker.

De, som samles til nadvergudstjeneste på the National Mall i Washington D.C., vil blive forsikret om, at landet kan løse sin politiske hårdknude, hvis den følger kirkens forsoningsmodel.

"Det handler om at overvinde den partiske splittelse her i landet," siger pastor Morgan Guyton fra Burke Metodistkirke i Virginia, som på valgaftenen vil uddele nadver på the Mall.

"Vores opgave som kirke er at være et eksempel på, at vi kan have et fællesskab med folk, som har andre meninger, og at vi kan sætte pris på deres synsvinkler og stole på det bånd, vi har."

Skal ikke velsigne valget
I Lexington vil folk blive opfordret til at helbrede kirken ved at droppe de spændinger, der kan komme ud af at identificere sig med partipolitik. Kevin Gasser husker en ubehagelig episode før valget i 2004, hvor en kirkegænger begyndte at råbe "Kerry! Kerry!" af en Bush-tilhænger.

"Det var simpelthen så malplaceret og mærkeligt. Det gav anledning til en del ubehag, fordi de to altid blev stemplet ud fra deres politiske overbevisninger," siger Gasser til Religion News Service.

Ifølge Gasser er en af udfordringerne for arrangørerne at afkræfte den misforståelse, at meningen med gudstjenesterne er at velsigne valget.

"Jeg er bange for, at det kan ses som endnu en måde at dække over, hvordan politiske forskelle skiller kristne," siger Schloneger, som nu er præst ved North Goshen Mennonitkirke i Indiana. Han håber, at begivenhederne i stedet vil inspirere de troende til at løse problemer uden at være afhængige af, at lovgiverne handler først.

Man kan læse mere om initiativet og se listen over alle de kirker, der deltager, på electiondaycommunion.org.