Opstandelse eller opspind?

å denne måde har maleren Mario Caffaro Rore beskrevet, hvordan ligklædet blev foldet omkring den afdøde. Billedet på ligklædet er så efter nogles mening dannet ved stærk stråling i opstandelsesøjeblikket. ? Illustration fra bogen "Det sande ansigt".

I århundreder har forskere diskuteret, om aftrykket af et menneske på et ligklæde stammer fra Jesu opstandelse eller er et dygtigt falskneri