Paven: Moral skal hjælpe på økonomisk krise

Pave Benedict XVI underskriver her sin rundskrivelse, Kærlighed i sandhed, i Vatikanet den 6. juli 2009. Paven mener, at virksomheder har en moralsk forpligtelse over for samfundet. - Foto: OSSERVATORE ROMANO Denmark

Den længe ventede rundskrivelse fra pave Benedikt XVI om sociale forhold er udkommet

Udgivelsen af pavens nye rundskrivelse, Caritas in Veritate (Kærlighed i Sandhed), er blevet forsinket flere gange. Senest var udgivelsesdatoen annonceret til 29. juni, men først den 7. juli 2009 blev teksten offentliggjort.

På grund af finanskrisen har der været spænding om, hvordan overhovedet for verdens over 1 milliard katolikker vil forholde sig til økonomiske spørgsmål. Paven mener, at finanskrisen skyldes grådige finansfolk og investorer, mangel på nationalt tilsyn med økonomien og manglende forståelse for den globale økonomis behov for en internationalt anerkendt global kontrol, skriver Catholic New Service*.

Paven støtter dermed en reform af FN og andre internationalt betydningsfulde organisationer. Desuden mener han, at de rige lande ikke skal skære i udviklingsbistanden til de fattige lande under den økonomiske krise. Kun ved at landene hjælper hinanden, kan vi alle sammen blive rigere.

Virksomheder har et etisk ansvar og skal ikke kun varetage investorernes interesser, mener paven. Ansatte, leverandører og aftagere påvirkes også af virksomhedernes succes eller fiasko, og derfor har virksomhederne en moralsk forpligtelse til at tænke i bredere og mere langsigtede baner.